1 1
Az 1956-os forradalommal a magyarok megmutatták, hogy az akarat, a közösség
és az élni akarás ereje képes megváltoztatni egy nép sorsát, egy ország
vezetését, megváltoztathatta a történelem egész menetét, következményei máig
hatnak. Nem volt könnyű az élet akkor, és nem könnyű ma sem, de ahogy a
forradalom egyik jelmondatában áll: "Bem apó és Kossuth népe, menjünk
együtt, kéz a kézbe!" - s csak így, kéz a kézben sikerülhetett változást
hozni egy ország, egy nemzet életébe. Ma is kéz a kézben, összefogással
tudjuk elérni a kitűzött céljainkat. Gondot kell fordítanunk a gyerekek
tanítására, mesélnünk kell nekik példát mutató elődeinkről, akik nem
nyugodtak bele sorsukba. S bár napjainkban más problémák vesznek körül
minket, egy teljesen más környezetben és politikai rendszerben, ahol a
fegyver és az utcai harcok értelmüket veszítik,  valami mégis közös. Közös a
szabadság és egy boldogabb élet utáni vágy, amit csakis hittel és közös
erővel lehet elérni, sokszor nehézségek árán. E cél érdekében pedig mindenki
a maga tudásának és erejének megfelelően kell tegyen és harcoljon, mindig
visszatekintve és a múltból tanulva. S megállja a helyét tisztességes
emberként a mindennapokban, tűrjön, hogyha muszáj, de változtasson életén és
körülményein, ha az lehetséges, és ha kell, hozzon áldozatot a közös célok
elérése érdekében. Úgy tekintsünk tehát vissza a múltra, hogy az emlékezés
mellett jusson eszünkbe a változtatni tudás, a megújulás és a közös akarat
ereje, ami a mai napig is nagy jelentőséggel bír egy közösség életében.

1,215 total views, 1 views today

Hozzászólások