fbpx

Csak egyetértésben tudunk fejleszteni

Tisztelt homoródfürdői és Ilona-völgyi Lakók!

Tudomásul vettem a nyílt levelükben felvetett kérdéseket, noha kicsit furcsálltam, hogy nyílt levélben fordulnak hozzám, holott telefonon, levélben vagy a hivatalomban elérhető vagyok, az én ajtóm bárki előtt nyitva áll. A szemtől szemben folytatott párbeszéd pedig sokkal hasznosabb, célravezetőbb, meggyőződésem, hogy párbeszéddel, egymás álláspontjának megismerésével és megértésével, beszélgetéssel tudunk eredményeket elérni. Mint azt már Facebook-oldalamon is jeleztem korábban, ígéretet tettem arra, hogy amint visszatérhetek a hivatalomba, és élhetek elnöki hatáskörömmel, foglalkozom az üggyel. Nem kenyerem a fedezet nélküli kijelentések tétele, a hazugság, így hát már első munkanapomon foglalkozni kezdtem a szóban forgó kérdéssel.

A párbeszédre természetesen nyitott vagyok bármikor, ezért kérem, válasszanak Önök közül egy legfeljebb öttagú küldöttséget, amellyel érdemben, indulatmentesen lehet megvitatni a felmerült gondokat. Addig is tudomásukra hozom a szóban forgó erőmű építésével kapcsolatban az elmúlt időszakban tett lépéseinket:

• Hargita Megye Tanácsának főépítésze 2013. július 26-án levélben kérte a homoródfürdői gát kivitelezőjét, hogy ha bármit módosítanak a terveken, azt küldjék be a főépítész hivatalába július 28-ig.

• Mivel ez nem történt meg, a főépítész augusztus 1-jén kiszállt helyszíni ellenőrzésre, és azt tapasztalta, hogy a beruházáshoz szükséges – Hargita Megye Tanácsa és a Környezetvédelmi Ügynökség által kibocsátott – engedélyekhez viszonyítva a terveket olyan mértékben módosította a beruházó, hogy azokra már nem vonatkoznak a szóban forgó jóváhagyások.

• Éppen ezért augusztus 5-én, miután elkészültek a mérések, az azonosítás, a főépítész újra kérte a beruházás dokumentációját, és levélben felhívta a kivitelező figyelmét, hogy ha bármilyen módosítást végeztek a tervekben, azt kötelesek bejelenteni, ugyanakkor felszólította a kivitelezőt, hogy állítsa le a munkálatokat a helyzet tisztázásáig.

• Augusztus 6-án újabb helyszíni ellenőrzést végeztek, amelyen részt vettek a vízügyi hivatal munkatársai, a helyi önkormányzat képviselői, valamint a kivitelező képviselője, aki a teljes dokumentáció, köztük a kitűzési jegyzőkönyv helyett csak egy rajzot hozott, amely megegyezett a kivitelezett beruházással, viszont eltért az eredeti tervtől.

• Hivatalba való visszatérésem után, augusztus 13-án írásban fordultam a főépítészhez, amelyben kértem a helyzet mihamarabbi tisztázását.

• A főépítész augusztus 14-én büntető jegyzőkönyvet állított ki, amelyben 3000 lejes büntetést rótt ki, és kérte a munkálatok teljes leállítását. A munkálatok újrakezdéséhez pedig szükség van az építkezési engedélyek újrakéréséhez.

• Augusztus 21-én újabb felszólító levelet küldtünk a kivitelezőnek, amelyben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a beruházás folyatása érdekében újra kell kezdeniük az engedélyeztetési eljárást.

Emlékeztetem Önöket, hogy Hargita Megye Tanácsa bocsátja ki az építkezési engedélyeket azon helyi közigazgatási egységek számára, amelyek nem rendelkeznek saját építésszel, így a szükségletekhez mérten kis létszámú – alig nyolcfős – szakembergárdánknak – amelynek 223 településről évente beérkező közel 800 engedélykérésre kell válaszolnia a törvény szabta határidőn belül, építkezési engedélyekre vonatkozó kérések ezreivel szembesül, döntésében pedig kizárólag a különböző szakhatóságok által kiadott engedélyekre hagyatkozik – nem áll módjában olyan kérdésekben dönteni, ami nem a szakterülete, illetékességi területe. Eszerint, ha a vízügyi szakhatóság szakemberei azt állítják, hogy az építkezés nem veszélyezteti a patak vízhozamát s ezáltal annak élővilágát, nekünk nem áll módunkban felülbírálni ezt a szakvéleményt, de Önök kérhetnek újabb szakvéleményezést, s ha az az Önök által megfogalmazottakat támasztja alá, ennek alapján kérhetik a már kibocsátott engedélyek visszavonását. Viszont minden cselekedet alapja a párbeszéd kell hogy legyen, nem a cirkusz, a feszültségkeltés. Önök közül sokan panziót, vendégházat működtetnek, s fontos a turisták felé is azt az üzenetet továbbítani, hogy ez a térség a béke, a nyugalom szigete, nem a feszültségek, a cirkusz helye, mert az ilyen helyeket széles ívben elkerülik a turisták, s akkor kárba vész a vendéglátó kapacitás növelésébe beruházott rengeteg pénz, befektetett energia.

Megjegyzem, hogy Hargita Megye Tanácsa és az alárendeltségébe tartozó intézmények a megye fejlődését, a lakosság jó közérzetének kialakulását és megőrzését szolgálják, e célok megvalósításának rendeljük alá minden döntésünket. Fontos, hogy megtaláljuk a mindenki számára elfogadható középutat a természeti szépségek – mint turisztikai vonzerő – megtartása és a fejlődést szolgáló beruházások megvalósítása – köztük a törpe-vízierőművek építése – között. S ami a legfontosabb: a törvényesség betartása.

Természetesen Homoródfürdő az egyik kiemelt helyszín a megye turisztikai fejlesztési stratégiájában. Bizonyítandó, hogy Hargita Megye Tanácsa számára mennyire fontos ez a fürdőhely, megemlíthetem az eddig eszközölt beruházásokat, mint a megyei tulajdonban lévő ingatlanok rendbetételét, a Borvizek útja programban megvalósított fejlesztéseket, a megyei út javítását. A térség fejlesztése azonban nem csupán Hargita Megye Tanácsának célja és kötelessége, hanem a térség valamennyi önkormányzatának – Kápolnásfalu, Szentegyháza, Homoródszentmárton –, a helyi tulajdonosoknak közös érdeke. Együtt kell megtalálnunk a közös jövőképet, kidolgozni a mindenki javát szolgáló fejlesztési tervet. Ezen a téren már elkezdtük a munkát, elindítottuk a vonatkozó tanulmány elkészítésének közbeszerzési eljárását, de a háromhavi kényszerszabadság miatt ez a folyamat stagnált. Most újult erővel láttunk hozzá a megvalósításhoz, azzal a céllal, hogy valamennyi szereplő bevonásával hangoljuk össze az eseti beruházásokat, minden fejlesztési törekvés egységes fejlesztési terv mentén történjen.

Fontos, hogy Homoródfürdő jövőképét közösen dolgozzuk ki, a különféle eseti beruházásokat összehangolva közös jövőképet kialakítani. Számos kiváló kezdeményezés van a térségben, mint a Lobogó panzió és a hozzá kötődő turisztikai tevékenységek, a borvízfürdők kiaknázása, de ezeket összehangolva tudunk igazán hosszú távon, az egész településre, térségre jótékony hatású eredményeket elérni.

Ennek érdekében kérem, hogy az ott élő vagy ott tulajdonnal rendelkezők válasszanak maguk közül egy 3-5 fős képviseletet, amellyel érdemben lehet egyeztetni a Homoródfürdőt érintő kérdésekről. Nem hiszek eseti tűzoltásban, meggyőződésem, hogy párbeszéddel, egymás álláspontjának megértésével, beszélgetéssel tudunk hosszú távú, tartós eredményeket elérni. Sok dolog vár még ránk, s azt közösen kell elvégeznünk, egymást segítve, nem gáncsolva, jelentgetve, lejáratva. Ugyanakkor felkérem Önöket, vegyenek részt az első, szeptemberre tervezett, ebben a témában tartandó lakossági fórumon, amelyet együtt készítünk elő megfelelően, Szentegyháza és Kápolnás polgármesterével, illetve az Önök képviselőivel, hogy érdemben tudjunk tanácskozni, megfelelő szakmai és jogi anyagokra alapozva. Nem hiszek a hirtelen indulatok által vezérelt, az egymás legyőzésére irányuló ad-hoc megbeszélésekben, csak azokban, amelyekre mindenki azért megy oda, hogy legjobb tudása szerint javítson a helyzeten, és ne egymást próbálja megsemmisíteni, ellehetetleníteni.

Kiemelten fontosnak tartom a párbeszédet a történelmi egyházainkkal. Az RMDSZ jóvoltából megyei tulajdonba került a tábor, amelyben még sok a romos épület, ezeket feljavítva keresztény ifjúsági táborozóhelyet lehetne kialakítani. Ezek rendbetételére, illetve további fejlesztések finanszírozására egyelőre nem számíthatunk kormánypénzekre, ezért más – lehetőleg uniós – források bevonására kell törekednünk, ehhez azonban a már említett összehangolt fejlesztési terv mielőbbi kidolgozása szükséges.

Ugyanakkor az újrahasznosítható energia mindenhol a világban az önrendelkezés alapja, jelentős gazdasági erőt képvisel. Ha ki tudjuk használni a természet adta lehetőségeket, amelyek alapját képezik az önmagában megélni képes, gazdasági lehetőséget kibontakoztatni tudó társadalom kialakításának, az jelentősen hozzájárulhat a megmaradáshoz, a szülőföldön való boldoguláshoz. Éppen ezért véleményem szerint ki kell használnunk ezt a jelentős erőforrást, természetesen együttműködésben, a természetre odafigyelve. A témában, kérem, tanulmányozzák a http://spme.ro/hu/fd/index címen elérhető, az újrahasznosítható energia előállítására és felhasználására vonatkozó beruházásokat, terveket. Hasonló kezdeményezések, előremutató beruházások a megye más településein is léteznek, de a felmerült gondokat sikerült időben megoldani, a félelmeket eloszlatni. Ezért kérem, hogy a terv szintjén létező vagy már megkezdett beruházások esetében is leltározzuk fel és közösen oldjuk meg a gondokat, ne hagyjuk elmérgesedni a helyzetet, ne várjuk meg, hogy túl késő legyen.

Ismételten hangsúlyozom a párbeszéd fontosságát. Minden nézeteltérés, félreértés rendezhető, ha van rá akarat a felekben. Bízom benne, hogy közösen, párbeszéd révén megtaláljuk a mindenki számára elfogadható, az egész közösség javát szolgáló megoldást. Az eredmény megéri a sok befektetett munkát, időt, energiát.

Megtisztelő számomra, hogy bíznak bennem, számítanak rám, s biztosítom Önöket, hogy ez a bizalom kölcsönös.

Tisztelettel:

Borboly Csaba,

Hargita Megye Tanácsának elnöke

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

8 Hozzászólások