fbpx

Mindenkire szükség van

Beszéd az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 25 éves jubileumi gyűlésén

Tisztelt Meghívottak!

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Köszöntöm mindannyiukat!

25 év történelmi távlat egy ember életében. Negyed évszázad annyi idő, hogy már történelemként kezelünk ennyire távoli eseményeket. Ez jó alkalom a visszatekintésre, az értékelésre területi szervezeti szinten is. Hosszú idő ez egy politikai alakulat életében, főleg a rendszerváltás utáni képlékeny időszakban. Az RMDSZ stabilan megmaradt ebben a közegben, még ha veszített is támogatókat. Ma itt vannak köztünk azok az emberek, akik lehetővé tették, hogy létrejöjjön a szövetség ebben a térségben, és eredményesen képviselje a magyarság érdekeit. Ma elsősorban azért jöttünk ide, hogy köszönetet mondjunk, és jó példájuk mentén javítsunk a térségi szervezet munkáján. Köszönöm a munkát, az odaadást, a kiállást!

Lejáró mandátumú területi elnökként az lenne a dolgom, hogy az elmúlt 25 évben elért eredmények mellett összefoglaljam röviden az elmúlt négy évben történteket az RMDSZ Csíki Területi Szervezet háza táján. Összefoglalót készíteni, összegezni viszont idő és nyugalom kell. Az összegzéseknek az ad értelmet, ha a múltban megtörténteket úgy elevenítjük fel, hogy egyben reflektálunk a jövőben bekövetkező változásokra is. Ha van nyugalom, kiszámíthatóság, akkor érdemes összegezni, ha ez nincs, akkor az összegzés nem több, mint rögtönzés. És ma tudjuk, hogy a romániai közélet minden elemében recseg-ropog, olyan mértékű változások várhatók az elkövetkező hónapokban, amelyek több választási cikluson átívelően meghatározhatják azt a pályát, amelyet az RMDSZ és így annak csíki területi szervezete befuthat.

Tehát nem elemezném az elmúlt négy év történéseit. Ami a lényeg, hogy a csíki területi szervezet erős bástyája az RMDSZ-nek, köszönhetően Önöknek és köszönhetően a csíki emberek támogatásának. A politikában egy dolog számít, az emberek bizalma. Azt kell keresnünk nap mint nap, miként tudnánk ezt a támogatást növelni, miként tudnánk mindazoknak a bizalmát is visszanyerni, akik elfordultak tőlünk. És én nem látok más utat, csak azt, hogy még több alázattal, még több nyitottsággal és még nagyobb elszánással végezzük a munkánkat. A munkát pedig szövetségben érdemes végezni, és a történelmi magyar egyházaink kell legyenek a kiemelt szövetségeseink. Azokkal kell dolgozni, akik nemcsak 25 éves, hanem ezeréves tapasztalattal bírnak a társadalmi munka terén is! Elmondhatjuk: az elmúlt 25 év az egyházaink nélkül felemás lett volna. És ezért külön köszönet a térségünkbeli papságnak, lelkészeknek, hiszen minden nagyobb megmérettetéskor kértük a segítséget.

Van dolog bőven, és van lehetősége is bőven mindenkinek, aki dolgozni akar Csíkszéken nemzeti közösségünk érdekében. A sok feladat közül egyet emelnék ki, az oktatás kérdését. Egyre világosabb mindenki számára, hogy az oktatás egy térség felemelkedésének a kiindulópontja. Értem ezt az általános iskolai oktatásra, a középiskolai oktatásra, a szakoktatásra, a felsőfokú oktatásra. Itt dől el egy település, egy térség, egy megye, egy régió sorsa, hogy felemelkedik, vagy vegetál, vagy lesüllyed, visszamarad. Tehát ha célokat kell kitűznünk, akkor azt gondolom, e téren a korábbiaknál is jelentősebb szerepet kell vállalnunk.

Hogy csak egy témakört említsek meg: ott a Sapientia román állami támogatásának kérdése. Ha ezt meg tudjuk szerezni, és stabil anyagi alapokon nyugvó intézménnyé válik a Sapientia, akkor nemcsak Csíkszék, hanem egész Székelyföld fel tudja venni a versenyt bármely romániai vagy térségbeli régióval.

Tisztelt Résztvevők!

Azon kell dolgoznunk, hogy megtartsuk az emberek bizalmát, és szerezzük vissza, ahol ez elveszett. Akár összefogásban, akár közös fellépésekben. Mindenkire szükség van, azokra is, akik eltávolodtak! Közös utat kell találnunk, nekünk, csíkiaknak, a többi székelyföldi, valamint erdélyi és partiumi magyarral együtt. Ugyanakkor tennünk kell a közélettel szembeni közöny ellen, mert közösségünkre ez jelenti az egyik legnagyobb veszélyt! A Szövetségnek célul kell kitűznie, hogy minden országos választáson legalább 500 ezren szavazzanak az RMDSZ-re – ha lehetséges, az összefogás listáira! Mert nem hiszem, hogy van jó magyar és rossz magyar, egész magyar, fél magyar. Mindenkire szükség van! Még azokra is, akik esetleg szórványban vegyes házasságban alapítanak családot, rájuk is kell gondolnunk! De azokra is, akik tenni akartak, és az elmúlt 25 évben másként látták az utat! Az egyik legnagyobb butaság, amihez hozzájárultam fiatalabb koromban, az a szabály, hogy más párt listáin indult magyar ember ne indulhasson, csak speciális engedéllyel. Ezt törölni kell az RMDSZ alapszabályából!

Az országos RMDSZ-ben a csíki szervezetnek hangsúlyos szerepe volt és van, ezzel a felelősséggel kell előrehaladnunk! A Hargita megyén belüli együttműködés meg talán folyamatosan épül és erősödik. A legfontosabb, hogy a 3 térség egymással szolidáris. „Az Excel” kártékony módszere egyre jobban kikopik a „használatból”, amiért köszönet Udvarhelyszéknek és Gyergyónak! Az „Excelt” tehát kitúrja a szolidaritás. Ezt a típusú együttműködést kellene kiterjesztenünk, megerősítenünk Székelyföld-szinten, mert Székelyföldet építeni együtt érdemes a háromszékiekkel s a marosszékiekkel.

Oda kell figyelni az emberekre, meg kell hallgatni a véleményüket – hangoztattam november 16-a után, és elmondhatom, hogy a területi szervezetünk ezt tette idáig is. Ezt tették a mindenkori csíki területi vezetők az elmúlt 25 évben: Ferenczes István, a megyei szövetség elnöke (1989. dec. 24.), Hajdu Gábor, az RMDSZ Hargita Megyei Ügyintéző Bizottságának elnöke (1990–1991), Székedi Ferenc területi elnök (1991– 1994), Borbély Ernő területi elnök (1994–1996), Bíró Albin területi elnök (1996–2001), Ráduly Róbert Kálmán területi elnök (2001–2007), Borboly Csaba területi elnök (2007–). Erről szólt a 90-es évek közepén bevezetett belső választás és előválasztás intézménye!

Kijelenthetem, hogy sikerült megértetnünk az emberek jelentős részével terveinket, jövőképünket. A csíki területi szervezet mindig is jól szerepelt mozgósításban. Meg tudtuk szólítani az embereket mindegyik választáson, minden fontosnak tartott közösségi ügyben, legyen az választás vagy honosítás, és ezt sikerként könyvelhetjük el. Ezt bizonyítja a csíki polgármestereink sikere is. Lózungok helyett dolgozunk, ami meglátszik fejlődő településeinken.

Mint mondtam, sokan eltávolodtak tőlünk – de sokan kitartottak. Cirkusz helyett munka – szoktam hangoztatni, és igaz ez a csíki területi szervezet tevékenységére. A közelmúlt választásai azt bizonyították, hogy az emberek a cirkusz helyett a tetteket, a munkát értékelik. Ennek érdekében tovább kell dolgoznunk, minden szinten, helyen és tisztségben!

Folytatni kell ezt a munkát. Hajrá, RMDSZ! Hajrá, Csík!

Borboly Csaba

 2,918 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...