Consiliul Județean Harghita

Csaba Borboly a fost membru al consiliului județean între anii 2000-2004, vicepreședintele consiliului județean între anii 2004-2008 și începând din anul 2008 își exercită activitatea ca președinte.

Consiliul Județean Harghita: este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Printre atribuțiile consiliului județean se regăsesc elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială, de administrare a teritoriului și de stabilirea impozitelor și taxelor județene.

Funcționare: Consiliul Judeţean Harghita îşi exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile în conformitate cu prevederile legale incidente şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Hotărârea nr. 215/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Membrii: Consiliul Judeţean Harghita este compus din 30 de consilieri judeţeni şi din preşedintele consiliului judeţean, ales prin vot direct de către cetăţeni. Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi. Şedinţele consiliului judeţean sunt convocate şi conduse de preşedintele consiliului. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. Şedinţele consiliului sunt publice. În şedinţele consiliului sunt dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazurile prevăzute de lege, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

Activitatea lui Csaba Borboly: sub președinția sa este evidentă dezvoltarea județului, atât din punctul de vedere economic, infrastructural, cât și din punctul de vedere al culturii, educației, sănătății publice, sport și tineret, ocuparea forței de muncă și protecția mediului. Prin munca sa perseverentă încearcă să asigure dezvoltarea dinamică a județului.

Evaluarea activității   anilor 2016 – 2017
Analiza și realizările mandatului 2008 – 2012 se poate descărca aici (lb. maghiară).

Evaluare activității anului 2012 se poate descărca aici.

Informații utile:

 5,859 total views,  2 views today