Uniunea Națională a Consiliilor Județean din România

Borboly Csaba ocupă funcția de vicepreședinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România din anul 2008.

Uniunea Națională a Consiliilor Județean din România: este o organizație neguvernamentală care reunește Consiliile Județene din România, ca autorități ale administrației publice locale. Scopul acestuia este creșterea autonomiei locale reale, accelerarea procesului de descentralizare, dezvoltarea dialogului social și a parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România. De asemenea, scopul obiectivelor uniunii vizează și creșterea gradului de implicare și participare a autorităților administrației publice locale în procesul decisional și reprezentarea acestora la nivel national; îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora; respective dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale în domeniile de competenţă.

Funcționare: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România funcționează pe baza Statutului organizației, respective în conformitate cu Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a celorlalte acte normative din domeniu, în vigoare.

Membrii: Uniuniea Națională a Consiliilor Județene din România este format din membrii fondatori și membrii aderenți. Calitatea de membru al UNCJR o pot avea numai Consiliile Județene din România, aderarea fiind posibilă pe baza unei solicitări scrise a președintelui consiliului județean interesat și calitatea de membru se dobândește de la data aprobării hotărârii Adunării Generale al UNCJR.

Activitatea domnului Borboly Csaba: Președintele Consiliului Județean, domnul Borboly Csaba este unul dintre cei zece vicepreședinți al UNCJR, făcând astfel parte din Consiliul Director al organizației. Acesta asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Activitatea domnul Borboly Csaba, prin participarea sa la activitățile Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, vizează scopul bunei colaborări și cooperări eficiente cu consiliile județene din România, implicare activă în proiectele, temele și initiativele organizației, respectiv asigurarea contribuției prin propuneri legislative și de amendamente initiate de UNCJR în atenția autorităţilor administraţiei publice central.

Informații utile:

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România

 3,754 total views,  1 views today