Comitetul Regiunilor și-a început noul mandat de cinci ani

0

La ședința plenară a Comitetului Regiunilor care a avut loc la Bruxelles în data de 12 februarie, amendamentul înaintat de către Borboly Csaba și care face se referă la Planul de acțiune verde pentru IMM-uri și Inițiativa privind locurile de muncă verzi a fost acceptat. Prin propunerea de modificare înaintată de către președintele Consiliului Județean Harghita, a cărui mandat a fost prelungit la începutul acestui an, se subliniază că „este nevoie de o perspectivă mai largă și de luarea în considerare a impactului pe termen lung, astfel încât să se identifice o modalitate de a combina competențele ecologice cu un solid know-how antreprenorial. Ar trebui ca mentalitatea ecologică și antreprenorială să fie inoculată încă de pe băncile școlii, întrucât noile profesii se vor baza pe competențe în științele naturale, precum și pe competențe tehnice și matematice, iar acest lucru trebuie să fie o prioritate și în educația formală sau non-formală al adulților”. În expunerea de motive care a însoțit acest amendament, președintele consiliului județean a afirmat că „pentru obținerea unui rezultat pe termen lung, este necesară schimbarea atitudinii și în cazul celor care și-au terminat studiile. Educația și formarea adulților reprezintă cel mai adecvat cadru în acest sens”. Borboly Csaba a mai adăugat faptul că formarea profesională a adulților și învățământul profesional sunt domenii de interes pentru Consiliul Județean Harghita, deoarece au efect asupra creării de locuri de muncă și asigurarea traiului zilnic. Camera Județeană Agricolă, instituție subordonată consiliului județean, face demersuri pentru motivarea tinerilor de a rămâne acasă și de a-și însuși cunoștințele în concordanță cu cererile pieței forței de muncă, prin organizarea cursurilor de formare destinate agricultorilor.

Președintele consiliului județean este membru al Comitetului Regiunilor din septembrie 2012, mandatul fiindu-i prelungit la începutul anului 2015. În această perioadă județul Harghita a avut numeroase inițiative, prezentări de programe, a înaintat mai multe propuneri prin care se urmărește crearea de locuri de muncă, protecția mediului, eficiența energetică, politicile de tineret, învățământ, produse tradiționale. A reprezentat interesele populației din această zonă, fiind membru permanent al Comisiei de protecție a mediului, schimbărilor climatice și politică energetică (ENVE) și al Comisiei de educație, tineret și cercetare (EDUC) din partea grupului Partidului Popular European. A avut calitatea de raportor în ceea ce privește învățământul superior european și clădirile sustenabile.

Rolul fundamental al unui aviz Comitetului Regiunilor este acela de a emite recomandări cu privire la modul în care UE ar trebui să-și modeleze politicile și legislaţia. Comisia, Consiliul şi Parlamentul trebuie să consulte Comitetul Regiunilor înainte de luarea unor decizii în domenii care privesc administraţia locală şi regională (de ex. ocuparea forţei de muncă, mediul, educaţia, sănătatea publică). Mai multe informații despre activitatea comitetului puteți obține accesând link-ul http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_ro.htm

Miercurea-Ciuc, 13 februarie 2015

615 total views, 3 views today