fbpx

Hargita Megye Tanácsa

Borboly Csaba 2000–2004 között megyei tanácsos volt, 2004–2008 között a megyei tanács alelnöki tisztségét töltötte be, 2008-tól pedig a megyei tanács elnökeként tevékenykedik.

Hargita Megye Tanácsa: választott adminisztratív testület, amely a megyének nevezett közigazgatási egységet igazgatja az egyes országokban, egybehangolja a városi és községi tanácsok munkáját, és kivitelezi a megyei szintű közszolgáltatásokat. Főbb feladatai közé tartozik a megye gazdasági-társadalmi fejlesztési programjának kialakítása, közigazgatása, illetve a megyei adók és illetékek megállapítása.

Működés: Hargita Megye Tanácsának testülete a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a 215/2008-as számú megyei tanácsi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látja el feladat- és hatásköreit.

Testület: Hargita Megye Tanácsának testülete 30 tagból és a megyei tanács elnökéből áll, akit a választópolgárok 2008-tól közvetlenül választanak meg. A megyei tanács saját tagjai sorából titkos szavazással két alelnököt választ. A testület üléseit a megyei tanács elnöke hívja össze és vezeti. A testület havonta ülésezik, ezek az ülések nyilvánosak. A tanácskozáson a napirenden szereplő témákat vitatják meg. A megyei tanács feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, a jelen lévő tagok többségének szavazatával. A törvény által meghatározott esetekben a testület döntéseinek elfogadásához minősített többség szükséges.

Borboly Csaba tevékenysége: Elnöksége alatt szembetűnő Hargita megye fejlődése mind gazdasági, infrastrukturális téren, mind a kultúra, oktatás, közegészségügy, sport- és ifjúságügy, foglalkoztatás és környezetvédelem terén. Kitartó és kemény munkával igyekszik a megye dinamikus fejlődését biztosítani.

Eredményeink 2008-2016

2008 – 2012 mandátum kiértékelője letölthető itt.

2012. évi beszámoló letölthető itt.

Hasznos információk:

 20,181 total views,  2 views today

Loading...
Megszakítás