Promovarea coexistenței cu specii care stârnesc conflicte în cadrul directivelor Habitate

Borboly Csaba, președintele Consiliul Județean Harghita și membru titular în delegația României la Comitetul Regiunilor, a inițiat elaborarea unui raport privind relația om – carnivore mari, inclusiv urșii din România, și în funcție de necesități să fie formulate propuneri de revizuire ale directivelor de mediu ale Uniunii Europene.

Propunerea a fost aprobată in unanimitate la reuniunea Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) de azi, de la Tallin. Borboly Csaba, desemnat ca raportor al acestui aviz, a subliniat că situația cauzată de schimbările de comportament în rândul populației de urs din România, în afara faptului că reprezintă un pericol direct asupra oamenilor, conduce la schimbări genetice majore în cazul unei specii protejate, fapt care va contribui la degradarea acesteia.

Presă:

Raport european despre urșii din România

Vor fi menținute subvențiile APIA

Intervențiile nu pot fi considerate vânătoare

Urșii și legendele urbane

Gestionarea eficientă a speciilor de animale sălbatice, după model scandinav

Colaborare cu ONG-urile din domeniul protecției mediului


Planul activităților pentru raportor:

1. Întâlniri cu stakeholderi locali

– 16 iulie 2017: Consultare cu asociații de vânători și cu reprezentanți autorităților publice locale

– 11 august 2017: Consultare cu ONG-urile din domeniul protecției mediului

2. Întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene

– 12 septembrie 2017: Consultare cu reprezentanții Direcției Generală Mediu a Comisiei Europene

3. Ședință de comisie: în data de 18 septembrie 2017 în cadrul Comisiei ENVE va avea loc dezbaterea documentului de lucru în comisie.
Document de lucru:  Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte

4. Ședință de comisie: în data de 22 noiembrie 2017 în cadrul Comisiei ENVE va avea loc dezbaterea proiectului de aviz în comisie.
Proiectul de aviz:  Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte
Amendamentele membrilor din comisia ENVE
Punctul de vedere al raportorului privind amendamentele
Amendamentele raportorului
Extras din procesul verbal a ședinței de comisie ENVE

Proiectul de aviz: Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte

Documente:

 

Promoting coexistence with conflict species within the framework of the EU Nature Directives (Borboly Csaba-RO/EP)

Comunicare a Comisiei: Plan de acțiune pentru natura, oameni și economică

Council conclusions on EU Action Plan for nature, people and the economy

DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

Declaraţia participanţilor cu privire la evoluţiile recente din domeniul managementului carnivorelor mari în România, Platforma privind carnivorele mari, Atelierul din Bucureşti, iunie 2017

Pohja-Mykrä M. (2016) Felony or act of justice? – Illegal killing of large carnivores as defiance of authorities, Journal of Rural Studies, Vol 44: 46-54, doi:10.1016/j.jrurstud.2016.01.003.

Pohja-Mykrä M. – Kurki S. (2014) Strong Community Support for Illegal Killings Challenges Wolf Management. European Journal for Wildlife Research, 60(5): 759-770. doi: 10.1007/s10344-014-0845-9

Pohja-Mykrä M. (2017) Community power over conservation regimes: Techniques of neutralizing illegal killing of large carnivores in Finland, Crime Law and Social Change, 67: 439–460, DOI 10.1007/s10611-016-9666-y.

Pohja-Mykrä M. – Kurki S. (2014.) Evaluation of the Finnish national policy on large carnivores, Reports 135. Ruralia Institute, University of Helsinki.

Matilainen A. – Pohja-Mykrä M. – Lähdesmäki M. – Kurki S. (2017) I feel it is mine! – Psychological ownership in relation to natural resources, Journal of Environmental Psychology, 51:31-45,

József Lanszki – Anita Kurys – Miklós Heltai – Sándor Csányi – Kornél Ács 2015. Diet composition of the golden jackal in an area of intensive big game management— Ann. Zool. Fennici 52: 243–255.

Pohja-Mykra Mari – Kurki Sami (2014). Evaluation of the Finnish national policy on large carnivores, University of Helsinki

Loading