Raportor în Comitetul Regiunilor

Învățământul superior european în lume

Proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor a fost elaborat în Județul Harghita

În cadrul ședinței de comisie EDUC în luna septembrie, Csaba Borboly a fost ales raportor pe tema Învățământul superior european în lume. Ce înseamnă raportor?

Sunt numiţi raportori pentru documentele cu privire la care Comitetul Regiunilor hotărăște să emită un aviz. Aceste documente pot fi propuneri legislative, comunicări, cărţi albe, cărţi verzi, rapoarte sau alte sesizări adresate CoR de către una din cele trei instituţii europene principale, și anume Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene sau Parlamentul European. Decizia de a elabora un aviz se ia de către comisia competentă în cursul ședinţelor ordinare, luând în considerare gradul de relevanţă a subiectului pentru autorităţile locale și regionale și în urma consultării coordonatorilor politici.

Rolul fundamental al unui aviz CoR este acela de a emite recomandări cu privire la modul în care UE ar trebui să-și modeleze politicile și legislaţia. De aceea, un aviz CoR ar trebui să exprime preocupările autorităţilor locale și regionale și ar trebui să le prezinte în așa fel încât celelalte instituţii să poată identifi ca ușor mesajele-cheie și urmări argumentaţia și modul de a raţiona al CoR și să opereze modificări asupra propunerii originale, dacă este cazul.

Mai multe informații despre munca de raportor se găsește aici.

Apel!

Aici găsiți proiectul de aviz al Comisiei Europene pe tema: Învățământul superior european în lume care va fi punctul de plecare pentru proiectul ce va fi elaborat în Cadrul Comitetului Regiunilor. În cazul în care aveți sugestii, opinii în legătură cu acest subiect, vă rog să le comunicați la adresa de mail: info@borbolycsaba.ro

Presă:  

 

Planul acțivităților pentru raportor:

1. ♦ Reunirea experților

 • • Data: 4 octombrie 2013 (11:30-13:30)
 • • Locația: Bruxelles, Comitetul Regiunilor, sala JDE 70
 • • Patricipanți:
 • –  Borboly Csaba, raportor
 • –  Csák László, expert
 • –  Simone Brusadin, reprezentantul secretariatului grupulul politic EPP
 • –  Doru Hobjila,  administratorul în cadrul Comisiei pentru educaţie, tineret, cultură şi cercetare
 • Agenda reuniunii se poate găsi aici.

 

2. ♦ Reuniune cu reprezentanții Comisiei Europene

 • • Data: 4 octombire 2013 (14:30-15:30)
 • • Locația: Bruxelles, Comitetul Regiunilor, sala VMA 0645
 • • Participanți:
 • –  Borboly Csaba, raportor
 • –  Csák László, expert
 • –  Ragnhild Berg, expert în cadrul unității Cooperare internațională și programe al Direcției Generale Educație și Cultură al Comisiei Europene

 

3. ♦ Trimiterea proiectului de aviz către Comitetul Regiunilor în limba maghiară pentru traducere

4.♦ Proiectul de aviz va fi trimis către membrii comisiei, pentru propuneri de modificări

5. ♦ Întâlnire cu atașatul lituanian la Bruxelles.

6. ♦ Prima dezbatere al proiectului de aviz cu Comisia pentru educație, tineret, cultură și cercetare
•    Data: 13 noiembrie 2013
•    Locația: Bruxelles, Comitetul Regiunilor
•    Ordinea de zi a ședinței poate fi citită aici.
•    Amendamentele membrilor comisiei EDUC se găsesc aici.
•    Amendamentele raportorului se găsesc aici.
•    Raportul ședinței poate fi citită aici.

7. ♦ Dezbaterea proiectului de aviz în sesiune plenară
•    Data: 30-31 ianuarie 2014
•    Locația: Bruxelles, Comitetul Regiunilor

♦ A 105-a Ședința plenară, 30-31 ianuarie 2014: Învățământul superior european în lume: proiectul de aviz a fost adoptat și în cadrul sesiunii plenare

Continuarea muncii de raportor:
7 iunie 2016: Măsuri concrete în ceea ce privește politicile de tineret în cadrul instituțiilor europene
Cea mai mare problemă a țărilor din Europa de Est este așa-numitul „exod al creierelor” care se transpune în emigrarea tinerilor cu o bună pregătire intelectuală în alte țări, în speranța de a obține venituri mai consistente. Acest proces trebuie diminuat și este nevoie de luarea de măsuri la nivelul european, în cadrul instituțiilor abilitate.

Documente referitoare la subiect în limba engleză:  

 • • External education Policies and Tools, citiți aici
 • • Higher education and economic development, citiți aici
 • • How is international student mobility shaping up?, citiți aici
 • • Interim Evaluation of Erasmus Mundus II (2009-2013), citiți aici
 • • Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: A strategic approach, citiți aici

2,641 total views, 1 views today