Consiliul județean susține în continuare programele de dezvoltare locală

Primul proiect de succes câștigat de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita

0

În data de 30 august, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, derulată în format online, pe ordinea de zi aflându-se rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, acordarea sprijinului financiar comunelor din fondul de rezervă bugetară și din cota de 6% din impozitul pe venit, atribuirea către Societatea de Întreținere Drumuri Harghita a unor lucrări de refacere a drumurilor județene în urma unor calamități naturale, susținerea programelor de cooperare cu cultele religioase, finanțarea programelor de dezvoltare locală.

Având în vedere desfășurarea Congresului Internațional Euharistic de la Budapesta, în perioada 5-12 septembrie, a fost aprobată modificarea bugetului Programului de colaborare în vederea derulării activității cultelor religioase precum și delegația ce va participa la acest eveniment.

Din fondul de rezervă bugetară, va fi sprijinită comuna Mihăileni pentru reducerea efectelor pagubelor provocate de calamitățile naturale.

Comuna Lăzarea va fi susținută din cota de 6% din impozitul pe venit pentru construirea unei grădinițe, reabilitarea drumurilor comunale și a străzilor în urma calamităților naturale și curățirea și întreținerea albiei pâraielor pentru prevenirea situațiilor de urgență.

Comunei Sărmaș îi va fi transmis microbuzul aflat în proprietatea Consiliului Județean Harghita și îi vor fi repartizate sume din cota de 6% din impozitul pe venit pentru amenajarea acestuia astfel încât să poată fi utilizat pentru transportul elevilor.

Pentru modernizarea unor drumuri de interes local, vor fi susținute comunele Ciceu, Racu și Mihăileni, din cota de 6%.

Un punct important pe ordinea de zi l-a constituit aprobarea asigurării finanțării pentru contribuția proprie a Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita în cadrul primului proiect câștigat de aceasta, CAPfuture-IMCAP-INFOME-2021, ce are drept scop sprijinirea fermierilor precum și crearea unei mărci Premium a Produsului Secuiesc, aflat la a 11-a aniversare. Durata proiectului este de 12 luni și va sprijini fermieri din România, Ungaria și Slovacia.

Totodată în cadrul ședinței a fost aprobată atribuirea lucrărilor de reparații la DJ 174A-Bilbor și DJ132  către Societatea Întreținere Drumuri Harghita SRL, în vederea aducerii acestor drumuri la starea lor dinaintea daunelor provocate de fenomenele meteorologice. Totodată pe DJ132 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru refacere și construire podețe în urma calamităților naturale din iunie 2020.

Având în vedere sprijinul acordat de consiliul județean sportului de performanță, a fost aprobată și cofinanțarea competiției ce aduce un plus de valoare județului Harghita atât pe plan național cât și internațional, „Table Tennis Champions League ”, ce se va desfășura în perioada 11-14 septembrie la Odorheiu Secuiesc.

În finalul ședinței, președintele consiliului județean, Borboly Csaba și-a arătat speranța că Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” va fi disponibil în curând, până atunci fiind necesară finanțare din linia de credit pentru continuarea unor investiții importante în reabilitarea drumurilor județene.

41 total views, 1 views today