Discursul lui Borboly Csaba cu ocazia vizitei Klaus Iohannis

0

Stimate Domnule Președinte,

Bine ați venit în Ținutul Secuiesc, în județul Harghita!

 

De multă vreme, mai precis din luna noiembrie 2014 este așteptată această vizită a cărei găzduire reprezintă pentru noi, o deosebită onoare.

Permiteți-mi ca înainte de a da citire scurtei mele alocuțiuni să mulțumesc pentru prezență invitaților din județele Harghita, Covasna și Mureș

Există numeroase similitudini în ceea ce privește modul nostru de gândire, problemele, preocupările și modul de viață din acest Ținut.

Mulțumesc pentru prezență și reprezentanților mass-media ce ne oferiți șansa să fim auziți.

 

În scurta mea alocuțiune, doresc să menționez trei aspecte, și anume:

Primul aspect este cel referitor la fenomenul declinului demografic.

Este necesar ca eforturile depuse până în prezent să fie mult mai semnificative în viitor, astfel ca zonele rurale din România să devină mai atractive pentru tineri, pentru mediul de afaceri.

Am obținut rezultate notabile în ceea ce privește sprijinirea asociațiile gospodarilor și producătorilor locali,  un exemplu de bune practici fiind în acest sens programul Produs Secuiesc, însă instrumentele avute la dispoziție sunt limitate din punct de vedere legal și material.

Tinerii pleacă la studii și de cele mai multe ori nu mai revin.

În procesul de pregătire al unui tineret competitiv, un rol important îl are asigurarea condițiilor optime de însușire a limbii materne, în cazul nostru limba maghiara, respectiv limba romană precum și a altor limbi străine din spațiul european sau chiar mondial.

Ne trebuie un program simplificat pentru predarea limbii române, nefiind limba noastră maternă, fapt care va avea efecte benefice și asupra carierei tinerilor din această zonă.

În prezent majoritatea tinerilor maghiari sunt marginalizați sau chiar excluși din cauza necunoașterii limbii române din administrație publică, din antreprenoriat și viața economică a țării.

În acest sens ar fi benefic, ca Universitatea Sapientia, a cărei activitate este sprijinită de statul maghiar, să beneficieze și de sprijinul statului român.

Plătim impozit, trebuie să găsim soluții de finanțare.

Conform statisticilor BNR, gradul de economisire al populației este cel mai înalt în județul Harghita, totuși în vederea modernizării economiei regiunii, avem mare nevoie creşterea fluxurilor investiţionale dar şi importante transferuri de cunoștințe.

Programele locale, regionale de dezvoltare economică necesită bani, mulți bani.

 

Un alt aspect la care doresc să fac referire este cel privind dreptul minorităților, dreptul de folosire a limbii materne.

Drepturile minorităților şi-ar putea găsi foarte rapid rezolvarea în baza unui dialog concret, a unei atitudini corespunzătoare și cu puțină bunăvoință.

Aș menționa doar câteva aspecte ce nu și-au găsit soluția până în prezent.

Bunurile private din Ciuc ar fi putut asigura susținerea financiară a elevilor nevoiași din județ.

Tuturor elevilor, indiferent de etnie.

Am fost blocați, cele 20 de mii de hectare de pădure încă nu au fost restituite.

Măcar pentru viitor ar trebuie să fie reiniţiat acest instrument de susținere a elevilor nevoiași.

Ministerul Culturii nu a sprijinit îndeajuns includerea Pelerinajului de la Şumuleu Ciuc pe lista Patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO. Sunt convins că după vizita de azi vă veți regăsi în rândul susținătorilor acestei cauze.

O alta problemă cu care ne confruntăm este cea a cultelor religioase. Nu putem vorbi de libertate religioasă fără asigurarea bunurilor străvechi bisericești.

Avem legi, care ar trebui sa ne ofere posibilităţi, nouă minorităţilor naţionale, dar în realitate o bună parte a acestora ne sunt luate, prin sentinţe judecătorești!

Am convingerea că s-ar putea ajunge la un rezultat benefic pentru toate părțile, într-un timp relativ scurt, dacă ar fi  acceptată ca bază de dialog ideea pactului româno-maghiar propus de președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, dl. Kelemen Hunor.

Acest pact ar fi în perfectă concordanță cu Constituția României, cu prevederile legale adoptate până în prezent, acordurile internaționale ratificate de România odată cu aderarea UE,

respectiv  litera și spiritul Declarației de la Alba Iulia și nu în ultimul rând experiența de zi cu zi a bunei conviețuiri interetnice.

 

În final, mă adresez Domnului Președinte Klaus Iohannis și reprezentanților mass-media.

Cer sprijinul ca să-și exercite influența pe care o are asupra elitei politice și opiniei publice românești ca să stopeze abordările de gen, județul Harghita sau Ținutul Secuiesc sunt o problemă,

și să fim considerați și noi, ca și alte regiuni ale acestei țări ca o valoare, o regiune cu importante realizări, bogății culturale şi naturale, de care merită să fie mândră toată lumea.

Această regiune din centrul ţării merită să fie sprijinită deoarece poate contribui in mod real la dezvoltarea țări şi a întregii comunităţi.

 

Stimate domnule președinte,

Am dori să nu ne mai simțim copiii vitregi ai statului român,

Problematica drepturilor minorităţilor tradiționale, nu poate să constituie baza sau conținutul intereselor şi a luptelor politice actuale.

În declarația de la Alba Iulia s-au afirmat angajamente clare, concrete şi benefice comunităţilor noastre în domeniul drepturilor minorităţilor naționale, credem că Centenarul ne oferă o posibilitate ca Romania să-şi îndeplinească în totalitate aceste angajamente asumate acum 100 de ani.

Acest drept nu ne poate fi luat sau contestat, putem afirma că există o mare parte din promisiuni încă neîndeplinite!

Ne dorim să fiți mediator, în relația majoritate-minoritate, ori de câte ori este nevoie.

Sperăm ca vizita domniei voastre să fie momentul de iniţiere a schimbărilor mult așteptate, dar încă departe  de a fi realizate.

2,551 total views, 1 views today