Locuințe eficiente din punct de vedere al costurilor și benefice pentru sănătate

0

A continuat șirul de consultații întreprins de președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba cu instituțiile europene de profil, organizațiile de apărare a intereselor, organele de specialitate și reprezentanții regiunilor europene pe tema construcțiilor sustenabile. Întâlnirea a avut loc la sediul Comitetului Regiunilor (CoR) de la Bruxelles, în data de 23 octombrie. Președintele consiliului județean, în calitate de raportor CoR, este de părere că modalitățile tradiționale din domeniul construcțiilor oferă informații prețioase și este necesar ca acestea să fie construite în concordanță cu specificul local, din materiale care pot fi procurate local. Accentul trebuie să fie pus pe modalitățile tradiționale de construire și astfel casele să fie moderne, confortabile și totodată, să se încadreze în peisaj. Borboly Csaba consideră ca astfel se contribuie la păstrarea imaginii tradiționale a satului, regiunea aceasta fiind de o frumusețe care trebuie întreținută și continuată într-o direcție bună. Ca și bună practică, Borboly Csaba a prezentat programul de ocrotire a imaginii satului care a fost demarat în anul 2009, prin intermediul căruia s-au inventariat construcțiile valoroase din regiune în vederea păstrării imaginii satului și stopării degradării acestor construcții. Se efectuează studii în acest sens, se redactează broșuri care prezintă modele de case și construcții tradiționale, cei interesanți putând lua în considerare și eficiența din punct de vedere al costurilor, deoarece planurile construcțiilor este oferit în mod gratuit de către consiliul județean.

„Sistemul regional din acest domeniu este în momentul de față unul deficitar, iar dacă se dorește introducerea de către CoR a clasificării în funcție de utilizarea eficientă a resurselor, atunci ar fi motivată elaborarea unui plan care să echilibreze diferențele dintre regiuni. Durabilitatea nu este doar o chestiune de mediu și economie, este și o chestiune socială. În acest sens este nevoie de locuințe eficiente din punct de vedere al costurilor și sănătății, respectiv instituții publice confortabile, precum sunt școlile, centrele sociale, spitalele”, a afirmat Borboly Csaba.

Raportul intitulat Oportunități de eficientizare a resurselor în industria construcțiilor va fi prezentat de către președintele consiliului județean în cadrul ședinței plenare din cursul anului 2015, în prealabil va fi supus dezbaterii în cadrul comisiei de specialitate. Documentul este rezultatul conlucrării la nivel local și regional, respectiv al consultării cu experți din cadrul UE (mai multe despre dezbaterile precedente pe această temă puteți afla accesând link-ul http://www.borbolycsaba.ro/ro/cladiri-sustenabile/). Borboly Csaba a fost ales raportor pe tema construcțiilor durabile în cadrul ședinței Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) care a avut loc la Bruxelles în data de 19 iunie. Este membru permanent al Comitetului Regiunilor din octombrie 2012 şi în cadrul acestuia este ales în Comisia de protecţie a mediului, schimbări climatice şi politică energetică (ENVE) şi Educaţie, tineret şi cercetare (EDUC). În procesul de întocmire a raportului, Borboly Csaba este ajutat de expertul Csák László.

Scopul general al inițiativei Comitetului European referitor la tema construcțiilor durabile este acela de reducere al impactului clădirilor asupra mediului prin îmbunătățirea eficienței resurselor, crescând astfel competitivitatea companiilor din domeniul construcțiilor. În acest sens este nevoie de îmbunătățirea cunoștințelor generale referitoare la utilizarea resurselor, conștientizarea asupra efectelor pe care le au clădirile asupra mediului, respectiv este nevoie de organizarea de campanii de sensibilizare în sfera privată, a arhitecților și în rândul instituțiilor publice pentru creșterea cererilor de construcție a clădirilor ecologice.

Mai multe informații despre Comitetul Regiunilor și activitățile președintelui consiliului județean în cadrul acestei instituții puteți găsi pe pagina web http://www.borbolycsaba.ro/ro/activitati/comitetul-regiunilor/.

Miercurea-Ciuc, 24 octombrie 2014

389 total views, 1 views today