Probleme în asigurarea finanțării serviciilor sociale

0

An de an ne confruntăm la nivel local  cu asigurarea finanțării serviciilor sociale, nepăsarea guvernului față de categoriile defavorizate fiind una vădită.

Asigurarea unor servicii sociale echitabile este o obligație a statului și găsirea unor pârghii de distribuire coerentă a fondurilor face parte din atribuțiile guvernului, care continuă prin soluțiile oferite să pună presiune pe administrațiile locale . Așa cum zice și un proverb românesc-Greu la deal cu boii mici-la fel este și în cazul administrațiilor locale , care  pe baza fărâmiturilor aruncate de guvern , trebuie să asigure standardele solicitate de sistemul social și totodată să nu-i lase de izbeliște pe cei defavorizați de soartă.

La un calcul comparativ realizat de instituția noastră am constatat că ne aflăm pe locul 18  din cele 41 de județe analizate din punct de vedere al numărului de persoane instituționalizate -1052 de persoane , și pentru a le asigura acestora serviciile sociale necesare integrării lor în comunitate, drept de altfel prevăzut în Constituție și de asemenea în Convenția ONU cu privire la protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități, ne situăm la un cost de 106% , în timp ce , în județele mai dezvoltate din punct de vedere economic acest cost se situează între 29-33%.

în Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum şi în convențiile internaționale privind drepturile omului, Națiunile Unite au proclamat şi au consimțit că orice persoană este îndreptățită să beneficieze de toate drepturile și libertățile prevăzute de acestea, fără niciun fel de diferențiere. Subliniem-fără nici un fel de diferențiere, de ce atunci guvernul continuă să aloce fonduri  diferențiat? Cum poate un guvern să lase în seama autoritățile locale cetățenii defavorizați ai statului , fără a se gândi că acest fapt poate determina servicii neadaptate la nevoi, riscul de excluziune socială.

Totodată, atragem un semnal de alarmă asupra faptului că a suporta aproape integral costul cu serviciile sociale, înseamnă o gaură semnificativă în bugetele locale , toate aceste în detrimentul investițiilor care să dezvolte județul.

Instituția noastră nu a dat bir cu fugiții ci a reacționat , a formulat adrese către ministerul muncii, senatori, lideri, uniunea națională a consiliilor județene ,începând cu anul 2014, pentru a atrage atenția asupra modului în care sunt tratate serviciile sociale  și cu privire la adaptarea legislației la nevoile reale .

România și-a asumat o asigurare echitabilă a serviciilor sociale prin semnarea convențiilor ONU, așadar trebuie să le și respecte, Guvernul trebuie să găsească soluții responsabile și echitabile. Toți avem aceleași drepturi indiferent că suntem în Harghita, sau în orice alt județ din țară.

 

Toate demersurile noastre precum și argumentele de  susținerea a  cauzei serviciilor sociale le regăsiți aici.

 

 

 

196 total views, 1 views today