fbpx

Csíkországért!-Borboly Csaba programtervezete

CSÍKORSZÁGÉRT!

Borboly Csaba programtervezete

RMDSZ Csíki Területi Szervezet – elnökjelölt

 

Lezáruló mandátumom során – személyesen én is, illetve a velem dolgozó kollégáim is – jelentős támogatást, biztatást kaptunk Önöktől, Csíkszék lakóitól. Mindezt köszönjük, s bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban is számíthatunk az Önök támogatására.

2024 a választások éve lesz. 5 alkalommal kell az urnák elé járulnunk, és mind az 5 alkalommal bizonyítanunk kell, hogy nekünk, csíkiaknak, meghatározó szerepünk és helyünk van az erdélyi magyarság jövőjének alakításában.

Az RMDSZ politikai támogatottságát meg akarjuk őrizni és erősíteni. Célunk, hogy a választásokon való részvétel elérje vagy meghaladja a 2019-es és 2020-as szinteket és arányokat, különös tekintettel a 2020-as rekordrészvételre, amely az országban a legmagasabb volt.

Büszkén mondhatom, hogy a csíki területi szervezet egy összeszokott csapat, amely az elmúlt 15 évben bebizonyította, hogy eredményeket tud felmutatni. Rekordokat döntöttünk, és az országos átlag felett teljesítünk. De a siker titka nemcsak a számokban rejlik, hanem abban is, hogy az emberekkel vagyunk, az ő igényeiket ismerjük, és az ő érdekeiket képviseljük.

Ebben a nehéz időszakban is, amikor a központi hatalom próbálja elnyomni vidéki térségeinket, mi itt vagyunk, itt leszünk, s nem hagyjuk, hogy a felsőbb elvárások sértsék a mi érdekeinket!

Fejlődő Csíkországot!

Az önkormányzati háttér erősítése és térségfejlesztés

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete a mintegy 300 önkormányzati tisztségviselője révén kizárólagos lehetőséggel és felelősséggel bír a térség önkormányzatainak működésében, a települések fejlesztésében, a térségben élő emberek problémáinak megoldásában. A területi szervezet révén szakmai és közigazgatási segítséget fogunk nyújtani, a Csíkszéki Önkormányzati Akadémia keretében képzéseket szervezünk, rendszeres kistérségi és Csík térségi polgármesteri találkozókat szervezünk, erősíteni fogjuk a fejlesztési és működtetési együttműködéseket az önkormányzatok között.

Az önkormányzati társulások, a települések határain túlmutató programok létrejötte sokkal könnyebben megvalósítható Csík térségben, hiszen majdnem teljesen egységes a politikai színezet. A csíki RMDSZ megyei tanácsi képviselete kezdeményezési és jelentős támogatási részt vállal, ugyanakkor Csíkszereda, mint a térség központja, szintén meghatározó az önkormányzati együttműködések létrejöttében, s ezt a központ jelleget tovább kell erősítenünk gazdasági, oktatási, szakképzési, kutatási és egyetemi szinten egyaránt.

A Csíki Területi RMDSZ elkötelezett az országos és területi kommunikáció racionalizálása, valamint a párbeszéd ösztönzése iránt. Célunk a megvalósítások és helyi igények megismerése, hiszen csak így tudjuk pontosan meghatározni, hogy hol tartunk és merre haladunk.

A Csíki Területi RMDSZ kölcsönös kapcsolattartásra, a kommunikáció összehangolására törekszik a Szövetséggel. Az együttműködés és szervezetként való cselekvés kulcsfontosságú Csík térsége érdekében.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy erősítsük a kapcsolatot a képviselt közösségekkel és az intézményekkel, és közösen dolgozzunk a jobb jövőért.

Rövidtávú céljaink közé tartozik a 2024-es választásokon való aktív, erős részvétel Csík térsége részéről. 2024 döntő jelentőségű lesz a romániai magyar kisebbség szempontjából, és meghatározó a jövő generációk sorsának alakulásában. Célunk, hogy továbbra is fennmaradjon az erdélyi magyarság erős és önálló politikai képviselete.

 

Teremtsünk itthon jövőt fiataljainknak!

Érthető okokból a fiatalok körében kisebb az érdeklődés a közéleti pálya iránt, mint 20 évvel ezelőtt. Fel kell ismernünk, hogy a fiatalok bevonása érdekében sokkal komolyabb erőfeszítéseket kell tennünk, a korábban bevált módszerek már nem működnek. Stratégiát dolgozunk ki a Csíki Területi Szervezetben a fiatal közéleti vezetők szerepvállalásának támogatására. Ennek keretében szorosabb együttműködést alakítunk ki a vezetőképzéssel foglalkozó szervezetekkel (egyetemek, MCC stb.), tudatosan építjük fel a középkorú vezetők és a vezetői utánpótlást képező fiatalok közötti együttműködést és tapasztalatátadást, közéleti életpályamodelleket dolgozunk ki a fiataloknak. Nyilvánvalóvá kell tegyük számukra, hogy a mai politikusgeneráció középtávon át fogja adni a helyét a friss erőknek, és fel kell őket készíteni a felelősség vállalására.

A hosszútávú célunk a fiatalság felkészítése a generációváltásra, hogy helyi közösségeinkben olyan fiatalokat juttassunk felelős tisztségbe, akik készek saját maguk érdekeit háttérbe szorítani a közjóért. Olyan fiatalokra van szükség, akik az általunk megkezdett munkát tudják folytatni, fejleszteni, akik értékelik elődeik munkáját, és hozzánk hasonlóan, hisznek a fejlődésben, készek tenni egy jobb közös jövőért!

Célunk a helyi, területi szinten közügyekért dolgozó fiatalok számának jelentős növelését biztosító intézkedések megtétele, a politikai döntéshozói tisztségekbe való bekerülési folyamatuk tudatos erősítése.

A fiatalok vállalkozószellemét ösztönözni kell, hiszen a fejlődés az ő kezükben van, ugyanakkor nekünk, politikusoknak egyik feladatunk, hogy vonzóvá tegyük szülőföldünket, s megteremtsük az itthon boldogulás alapfeltételei.

Meg kell találjuk és megerősítsük a kapcsolatot a fiatalok és a döntéshozó intézmények között, ennek érdekében minden községben az ifjúsági jelöltekkel közösen működtetjük a helyi fórumokat, ahol a fiatalok elmondhatják javaslataikat, kritikájuk a helyi, megyei önkormányzatok munkájával kapcsolatban. Célzott, könnyen elérhető pályázati programok révén szeretnénk megerősíteni a létező ifjúsági, vagy a fiatalokat segítő szervezeteket, fiatal vállalkozókat.

 

Digitális platform létrehozása

A digitalizáció számos lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, a közösségi kommunikációs platformok és digitális ügyfélszolgálatok segítségével több ügyfélt érhetünk el, a meglévőkkel pedig hatékonyabb kommunikációt alakíthatunk ki.

A járványidőszak rákényszerített mindenkit a digitális eszközök használatára: aki azelőtt nem, ez időszak alatt kénytelen volt online térben megoldani a munkahelyi vagy személyes feladatait. Ilyen szempontból tekintve, mindenképp jó irányba terelt minket az elmúlt pár év, elindította a társadalmunkat a digitalizáció útján. Már egyre fejlettebb a technológia, a vállalkozások és a közintézmények is igyekeznek tartani a lépést a különböző digitalizációs megoldásokkal.

A technológia fejlődésével azonban fontos kérdéssé válik a digitalizáció társadalmasítása is, hiszen az embereknek is kell tartaniuk a lépést az új megoldásokkal.

Célunk, hogy elősegítsük a digitalizáció terjedését, miközben biztosítjuk, hogy senki se maradjon le, és mindenki részesülhessen a digitális fejlődés előnyeiből.

A kommunikáció terén a célunk, hogy minden csíki választót elérjünk, elsősorban online kommunikációval. Ugyanakkor hatékonyabb koordinációra van szükség az RMDSZ-en belül. Azon kell dolgoznunk, hogy a területi mellett a központi RMDSZ kommunikációja is hatékonyabbá váljon a csíki online térben, ennek érdekében a tapasztalataink átadásával és a kommunikáció összehangolásával erőteljesebben kell támogatnunk a központi üzenetek eljuttatását.”

Élhető Csíkországot!

Csíkországot erős civil mozgalmi háttér jellemzi, amely aktiválható közéleti kérdésekben, és ez nagy együttműködési lehetőséget jelent az RMDSZ Csíki Területi Szervezete számára. Ezek a mozgalmak nagymértékben megalapozzák a pozitív közhangulat kialakulását településeinken, hozzájárulva, hogy mi, csíkiak jól érezzük magunkat itthon. Támogatnunk kell a civil szervezeteket a jövőben is, így kiemelten együttműködünk az önkéntes tűzoltók, tánccsoportok, fúvós- és más zenekarok, egyházi kórusok, sportegyesületek, ifjúsági egyesületek és más szervezetek képviselőivel. A rendelkezésünkre álló erőforrásokkal támogatni fogjuk működésüket.

A RMDSZ Csíki Területi Szervezete által működtetett infrastruktúrával segítséget nyújtunk a Csíki Nőszervezetnek, a nyugdíjasszervezeteknek, a Csíki Magánjavaknak, a gazdaszervezeteknek, a csíki ifjúsági szervezeteknek. Ezt az együttműködési formát, erőforrások függvényében, ki kell terjesztenünk települési szintre, ezzel segítve a civil mozgalmak fejlődését.

Támogatjuk a CSTIT és a Csíki Nőszervezet programjait és működését, közös események szervezésében költségek fedezését vállaljuk át, illetve a működésük során adódó pénzügyi nehézségek megoldásában szerepet vállalunk. Ügyvédi szolgáltatást biztosítunk új szervezetek bejegyzéséhez és a régi szervezetek rendbe hozásához. A különböző döntéshozó fórumokon a szabályzatok figyelembevételével lehetőséget biztosítunk a részvételre.

Közösségünk a megtartó erő!

A történelmi magyar egyházakkal szoros kapcsolatot ápolunk, amit tovább fogunk erősíteni. Továbbra is támogatni kell az egyházi ingatlanok fejlesztését, az egyházi tevékenységek támogatását. Anyagilag és erkölcsileg is támogatjuk az egyházi szervezetek szociális tevékenységét, kiemelten a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Csík térségben működő intézményeit, valamint a roma pasztorációs programokat.

Megerősítjük a térségben működő vállalkozókkal és vállalkozói szervezetekkel való együttműködést, és támogatjuk közösségi szerepvállalásukat, egyénileg is, de kiemelten a Csíki Vállalkozók Egyesületével.

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás terén erősíteni kell a jelenlegi szövetkezeti és szervezeti kereteket. Nagy hangsúlyt helyezünk a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a Székelyföldi Falugazdász-hálózat erőforrásainak bevonására a térség mezőgazdaságának fejlesztésébe, kiemelten a fiatal gazdák és biogazdák támogatásába, a különböző integrációk létrehozásába, uniós források lehívásába és a szaktanácsadás, képzés megszervezésébe.

A Magyar Ügyek Házában felületet biztosítunk a Székelyföldi Falugazdász-hálózat és a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének működéséhez.

Átlátható, a csíki szolidaritás alapjain nyugvó és tervezhető közéleti döntéshozatalra törekszünk, azaz érkezhet közéleti és politikai igény bármelyik településről, térségből, nemtől, korosztálytól, annak megoldásán az alázat és a partnerség jegyében dolgozunk.

 

Erős politikai képviseletet!

A jövő évi választások kulcsfontosságúak lesznek az erdélyi magyarságnak, s minden szavazat számít.

Az európai parlamenti választáson az öt százalék feletti eredményért küzdünk, hogy megőrizzük a képviseletünket. De szintén a csíkiak feladata lesz, hogy a román parlamenti választásokon is meghatározó szerepet tudjunk vállalni, s megőrizzük az erdélyi magyarság önálló politikai képviseletét Bukarestben az egyre erősödő nacionalista hangulat ellensúlyozására.

Az országos átlagnál magasabb részvételre és szavazati hajlandóságra van szükségünk. Csíkban és Hargita megyében területi szervezetünk 2024-ben egy nagy küldetést vállal magára.

Célunk az, hogy a csíki részvétel és az RMDSZ-re leadott szavazatok legalább olyan erősek legyenek, mint 2019-ben és 2020-ban, hiszen akkor az ország legnagyobb részvételét értük el. Az önkormányzati és parlamenti tisztségek megtartása kulcsfontosságú a Csíki RMDSZ politikai cselekvőképessége megőrzéséhez és erősítéséhez.

A siker titkát abban látom, hogy ne a bukaresti és brüsszeli elvárásokat közvetítsük közösségünknek, hanem a csíkiak érdekeit képviseljük Hargita megyében, Bukarestben, Brüsszelben. Ezt csak úgy lehet, ha a helyi közösséggel együtt élő, az emberekkel állandó párbeszédet fenntartó csapat vezeti továbbra is a szervezetet. Így maradhatunk sikeresek, és így tudjuk elérni, hogy jövőre megismételhessük a korábbi választási eredményeket.

A közösségünkből érkező biztatás arra kötelez, hogy továbbra is ebben az irányban és céltudatosan folytassuk munkánkat.

Loading