RMDSZ Csíki Területi Szervezete

Borboly Csaba már 1994-től tagja a Csíki Területi RMDSZ választmányának, 2003–2007 között a Csíki Területi Szervezeti Küldöttek Tanácsának Elnöke, 2007-től pedig elnöki pozíciót tölt be.

Csíki Területi RMDSZ: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a Romániában élő magyarok érdekvédelmét és közképviseletét vállalta fel. Tagsága a belső pluralizmus elvének megfelelően megyei/területi szervezetekbe, ideológiai alapon tömörülő platformokba, valamint társult szervezetekbe tömörül. A szövetség társult szervezetei szociális, tudományos, művelődési és más szakmai jellegű, valamint ifjúsági csoportosulások. A Csíki Területi RMDSZ a huszonnyolc jelenleg működő területi szervezetek egyike, az RMDSZ országos bejegyzése alapján létrehozott jogi személy, székhelye Csíkszereda.

Működés: Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének legfontosabb célja összehangolni azoknak a helyi (városi, községi és falusi) autonóm RMDSZ-szervezeteknek, valamint más – az RMDSZ Csíki Területi Szervezetéhez csatlakozott – politikai, társadalmi és szakmai csoportosulásoknak a tevékenységét, amelyek a területi szervezethez tartozó régió magyarságának a politikai, társadalmi, gazdasági, felekezeti és kulturális érdekeit védik és érvényesítik. A szervezet ösztönzi a romániai magyar nemzeti közösség önszerveződését, amelynek célja a belső önrendelkezés kialakítása alkotmányos és törvényes garanciák, intézményi feltételek, valamint önálló hatáskörrel és gazdasági-pénzügyi eszközökkel rendelkező helyi önkormányzatok révén.

Tagok: Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete tagszervezetekből és társszervezetekből áll. Az RMDSZ egyéni tagjai ezeken belül fejtik ki tevékenységüket. Minden közigazgatási egységben (város, község) önálló helyi szervezet működik, a közigazgatási egységeken belül egy falu, városrész tagságának igénye szerint létrehozhatók a falusi/városrészi szervezetek is, illetve társult szervezet lehet az a civil szervezet, amely ezt írásban kéri a területi szervezettől, illetve vállalja az RMDSZ Alapszabályzatának és Programjának a betartását.

Borboly Csaba tevékenysége: Számos rendezvény kapcsolódik a nevéhez, 2012-től a Csíkszereda városi „Kórházi körzet” elnöke is. Ezen belül igyekszik szoros kapcsolatot fenntartani a lakossággal, Egészségnap, Mikulás-ünnepség és más események szervezésén keresztül.

Hasznos információk:

12,068 total views, 1 views today

Loading...