fbpx

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete

Borboly Csaba 1994-től tagja a Csíki Területi RMDSZ választmányának, 2003–2007 között a Csíki Területi Szervezeti Küldöttek Tanácsának elnöke, 2007 óta pedig a területi szervezet elnöki pozícióját tölti be.

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyar nemzeti közösség érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása, amely tevékenységét a demokrácia és a pluralizmus jegyében fejti ki. A Szövetség a szervezeti önkormányzat elve alapján működik, azaz egybehangolja a  Szövetséget irányító testületek, a megyei/területi szervezetek, a parlamenti frakciók, az önkormányzatok, a kormányzati tisztségviselők, a platformok, illetve a társult szervezetek tevékenységét. A romániai magyarság szülőföldön való boldogulása érdekében a Szövetség együttműködik a romániai magyar történelmi egyházakkal, valamint a romániai magyar kulturális szervezetek, felsőoktatási szervezetek, más oktatási szervezetek, tudományos szervezetek, nőszervezetek, szakmai és rétegszervezetek egyeztetési fórumaival, szövetségeivel, ernyőszervezeteivel. A Csíki Területi RMDSZ a Szövetség huszonhét jelenleg működő területi szervezeteinek egyike, az RMDSZ országos bejegyzése alapján létrehozott jogi személy. Székhelye Csíkszereda.

Működés: Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének legfontosabb célja összehangolni azoknak a helyi (városi, községi és falusi) autonóm RMDSZ-szervezeteknek, valamint más – az RMDSZ Csíki Területi Szervezetéhez csatlakozott – politikai, társadalmi és szakmai csoportosulásoknak a tevékenységét, amelyek a területi szervezethez tartozó régió magyarságának a politikai, társadalmi, gazdasági, felekezeti és kulturális érdekeit védik és érvényesítik. A szervezet ösztönzi a romániai magyar nemzeti közösség önszerveződését, amelynek célja a belső önrendelkezés kialakítása alkotmányos és törvényes garanciák, intézményi feltételek, valamint önálló hatáskörrel és gazdasági-pénzügyi eszközökkel rendelkező helyi önkormányzatok révén.

Tagok: Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete tagszervezetekből és társszervezetekből áll. Az RMDSZ egyéni tagjai ezeken belül fejtik ki tevékenységüket. Minden közigazgatási egységben (város, község) önálló helyi szervezet működik, a közigazgatási egységeken belül egy falu vagy városrész tagságának igénye szerint létrehozhatók a falusi/városrészi szervezetek is. Társult szervezet lehet az a civil szervezet, amely ezt írásban kéri a területi szervezettől, illetve vállalja az RMDSZ Alapszabályzatának és Programjának a betartását.

Helyi szervezetek: A helyi szervezetek döntéshozó szerve a Helyi/Városi Küldöttek Tanácsa, amelynek tagjait a közgyűlés vagy közvetlen állóurnás szavazással a tagság választja meg négy éves mandátumra. Csík-térségben az önkormányzatok számának megfelelően 25 helyi, illetve városi szervezet működik.

Borboly Csaba egyéni RMDSZ-tag tevékenysége: Az RMDSZ Csíkszeredai Városi Szervezetének tagja. A 2012 óta kialakított kórházi körzet felelőseként segít a közérdekű információk eljuttatásában, részt vesz a különböző témákban szervezett aláírásgyűjtési kampányokban, segít a városban szervezett események népszerűsítésében, időközönként konzultációt tart a családok felkeresésével – így tartva a kapcsolatot a lakókörzetéhez tartozó lakossággal.

 

Hasznos információk:

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének honlapja: https://www.csikirmdsz.ro/

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének Facebook-oldala: https://www.facebook.com/RMDSZCsikiTeruletiSzervezete/793/

Kapcsolat és ügyfélfogadás: https://www.csikirmdsz.ro/kapcsolat/

Loading