fbpx

Év végi beszámoló, 2013

Év végén mindenki próbál mérlegelni és értékelni, következtetéseket levonni, hisz kevés dolgot lehetett végigcsinálni, amit fontosnak véltünk.

Mindannyian észrevehettük, hogy az utóbbi időben sajnos olyan emberi értékek szorultak háttérbe, amelyek évszázadokon keresztül meghatározók voltak a közösségekben. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyobb mértékű szolidaritásra, összefogásra van szükség.

Ugyanakkor hangsúlyváltásra is szükség van: nyár óta volt egy irányváltás, tulajdonképpen visszafordulás a hagyományos értékekhez mindabban, amit útnak indítottunk, kezdeményeztünk. Vannak dolgok, amelyekről akkor érdemes véleményt formálni, ha az ember azon a területen tapasztalatot gyűjtött, és aktívan abban dolgozik, látja minden előnyét és hátulütőjét. Ide tartozik vagy tartozna optimális esetben a közéleti munka is, noha a romániai társadalom abban szocializálódott, hogy eleve előítéletekkel viseltetik a politikum irányában, és a közért való áldozatvállalás már igencsak megkopott szlogen.

Azt gondolom, hogy a közösségépítésben meghatározó szerephez kell jutniuk az egyházaknak, és e meghatározó szereppel nekik kell rendelkezniük a jövőben is, ahogy történt ez a múltban, évszázadokra visszamenően. Meghatározóvá kell válnia újból a köztudatban az „adni egymásnak nagyobb érték, mint kapni”, mert ez lehet a kulcsa közösségünk sikerének.

Az etnikai konfliktusok nem vezetnek megyénk fejlődéséhez, és az emberek itthoni boldogulásához, a megbékélés útján kell járnunk, nekünk, politikusoknak és minden román és magyar embernek is. Időszerű lenne abbahagyni azt, ami nem működik, annak már vége, hogy a politika mutasson irányt és mondja meg az embereknek, mi jó nekik. Bizalmat csak alulról építkezve lehet visszaszerezni.

A 2013-as évben azért voltak eredményeink: az eredmények akkor igazán érezhetőek, ha közösen dolgozunk meg értük, nem szabad mindent magunkra vállalni, hiszen a közös erőfeszítéssel elvégzett munkának édesebb a gyümölcse. Családként és közösségként összefogva érhetünk el eredményeket, és ezért békében kell élnünk önmagunkkal, embertársainkkal, velünk élő más nemzetekkel, felekezetekkel, közösségekkel  és mindenkivel.

Örülök annak, hogy a rendkívül nehéz időszak ellenére is van, amiről beszámolni, vannak sikereink, megvalósításaink:

 • • Kaláka
 • • Szerteágazó együttműködés egyházainkkal
 • • Regionalizáció és decentralizáció témában szakmai tanácskozások (decentralizáció: egyben teher és lehetőség)
 • • Közösségi épületek befejezése
 • • Több kis és közepes települési beruházás
 • • A vendéglátás tekintetében váltás
 • • Fenntartható erdőgazdálkodás
 • • Folytatni a vízrendszerek és csatornahálózatok kiépítését
 • • Kisvíz, Kisfalu program
 • • Községi utak
 • • Biztos támpont civilszervezeteinknek
 • • Országos településfejlesztési program
 • • Román–magyar együttélés
 • • Minőségi élelmiszer és mezőgazdaság: Székely termék bolt
 • • Megoldás a településszintű igényekre

 

Meggyőződésem, hogy lelkiismeretes hozzáállásunk és együttműködésünk révén egy problémamegoldó, fejlesztésre figyelő Hargita megyét tudunk építeni a lakosság érdekében. Ebben az évben olyan tevékenységekre is próbáltam figyelni munkatársaimmal együtt, amelyek nem közvetlen számszerűsíthető tevékenységek, de megoldásuk közvetlenül érintette, bizonyos esetekben segítette az önkormányzatok, illetve a lakosság bizonyos problémáinak megoldását.

Fontosnak vélem megjegyezni, hogy 2013 folyamán 4960 különböző kéréssel kerestek meg mind az önkormányzatok, civilek, mind a magánemberek. Ezen kérések megoldásáért dolgoztunk kollégáimmal együtt, és önökkel együttműködve kerestünk megfelelő megoldást.

Nyitott vagyok mindenki felé, de voltak az év folyamán olyan helyzetek, amikor bizonyos esetekben nem voltunk kellően operatívak a megoldások keresésében, illetve megadásában a jövőre nézve – ezekre a helyzetekre is megoldást fogunk találni.

Amit szeretnék folytatni: a fő cél 2014-ben az önerőből való építkezés. Számomra fontos, hogy odafigyeljünk a megyénkben hátrányos vagy nehéz helyzetben lévő emberekre, és segítsünk rajtuk. Ezt is prioritásként kívánom kezelni.

A politikus dolga, hogy fogja meg a kezét annak a szavazónak, akinek baja van, ha szükséges, kísérje el oda, ahol gondja van, segítsen, törje magát, együtt igyekezzen. Igyekezzünk rávenni minél több főállású, közügyekért dolgozó politikust, hogy össze kell dolgozni! Egymást hagyni kell dolgozni! Legyen meg a hitel egymás irányába, a terem nagyon tágas, és mindenkinek van helye.

Törekednünk kell arra, hogy közös erővel változtassunk a rossz jogszabályokon, beszéljünk róluk, javasoljunk, vitázzunk, érveljünk, és ha nem is fogadják el, amit akarunk, tudjuk elmondani, hogy az miért lett volna jó magyaroknak és románoknak.

– A Kisfalu program kiterjesztése, elzárt települések felzárkóztatása

– Oktatás – tehetségekben a jövő: vidéki iskolák megmentése, kiemelni az oktatás fontosságát, tehetségkutatók, felkészítők, szakmai programok szervezése a cél, akár a felekezeti oktatás újraindításával

– Kaláka: terveink között szerepel további vidéki iskolák, illetve a kultúrházak felújítása

– Kultúra: hatékony kulturális menedzsment, figyelnünk kell a kisközösségi művelődési házakra

– Egészségügy: továbbra is a minőségi szolgáltatásra kell törekedni, illetve kiemelt fontossággal kell kezelni a szakemberhiány csökkentését

– A közösségi erők hangsúlyozása, erősítése: a tudatos vásárlás a közösséget segíti

– Mezőgazdaság, minőségi élelmiszer megteremtése, családi gazdaságok segítése

– Pályázatok: 2014–2020: kezdődik az új pályázati periódus – legyünk példamutató megye, mutassuk meg, hogy tanultunk 2007–2013-ban és több uniós forrást tudunk lehívni az új időszakban

Önellátó közösség megteremtése a cél: helyben termeljük meg azt, amit elfogyasztunk, teremtsünk olyan körülményeket, hogy a fiataloknak ne kelljen elvándorolniuk a jobb megélhetés reményében, a problémáinkat – ha a törvények megengedik – oldjuk meg közösen, helyben. Bízom abban, hogy sikerül együtt egy erős közösséget kiépítenünk, amelyben egymásért leszünk, és nem egymás ellenében. Egy olyan közösséget, amelyben megbékélés van, amelyben az emberek szeretettel fordulnak egymás felé, és amelynek középpontjában is maga a közösség áll, és nem az önérdek vagy az ellenségeskedés.

A közösségépítésben való gondolkodás mentén fontos belátnunk, hogy az egyházaknak meghatározó szerepük van, a keresztény elvek, a kétezer éves intézményi háttér képezik erre a garanciát. Fontos, hogy kiemelten támogassuk az egyházakat e szerep betöltésében, ezáltal is erősítve munkájukat. Történelmi egyházaink ezeréves igazgatási tapasztalattal rendelkeznek, világos és egyértelmű elvek mentén működő, minden magyarlakta településre elérő szervezetrendszerük van. Fontos kiemelni, hogy ha figyelem, törődés és szolidaritás megteremtéséről van szó egy közösségben, akkor az egyházakra számíthatunk.

Át kell gondolni dolgokat, mert a mostani cirkuszokban, bizonytalan jogszabályi környezetben sok minden megkérdőjeleződik, veszélybe kerül. Ahogy elnézem, a jövő év még rosszabb lesz, tehát jövőre még inkább igaz, hogy csak magunkban bízhatunk, abban, amit a magunk erejéből meg tudunk csinálni. Próbáljuk ennek a jó oldalát nézni! Arra kell figyelni, hogy ami nagyon fontos, az végérvényesen ne vesszen kárba, tehát visszafordíthatatlan, helyreállíthatatlan dolgok ne történjenek, mondjuk, iskolabezárás, más olyan dolog, amit majd később, amikor remélhetőleg a dolgok jobbra fordulnak, már nem lehet visszaállítani. És ez nemcsak intézményekre igaz, hanem programokra is. Tehát jövőre még jobban oda kell figyelnünk.

Megyünk előre!

Borboly Csaba,

Hargita Megye Tanácsának elnöke

 Csíkszereda, 2013. december 18.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

1 Hozzászólás