fbpx

Hargita megyéből csiszolják az EU oktatás- és ifjúságpolitikáját

A tehetséges fiatalok támogatása és itthontartása a cél

Október 9-12. között zajlik a már 21 alkalommal a Régiók Európai Bizottsága által megszervezett Európai Régió és Városok Hete programsorozat. Az esemény a kohéziós politikával foglalkozó legnagyobb brüsszeli rendezvény. Célja az európai városok és régiók előtt álló közös kihívások megvitatása és a megoldások keresése.

Egy platform biztosítása a tanuláshoz, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjéhez az EU kohéziós politikáját végrehajtó és annak pénzügyi eszközeit kezelők számára, a régiók és városok együttműködésének és hálózat építésének elősegítésével.

Hargita Megye Tanácsa minden évben állandó résztvevője a rendezvénynek, amelyen idén a tehetségek helyi szinten történő formálását és támogatását népszerűsítő szakmai fórumán kap kiemelkedő szerepet.

https://frontend.cor.smv.cloud/en/sessions/reference/euregionsweek-2023-talents-formed-welcomed-and-sustained-locally

Abból kiindulva, hogy a helyi vonzerőt a helyi körülményekhez igazodó átfogó intézkedéscsomaggal kell növelni, Hargita Megye Tanácsa szakmai fórumával azokat a helyi, regionális szintű kezdeményezéseket hangsúlyozta, amelyek célja a régió stratégiai irányaival összhangban a magas szintű készségekkel, kompetenciákkal és motivációval rendelkező tehetségek vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint jó gyakorlatok bemutatása, hogy az önkormányzatok hogyan tudnak megbirkózni a kihívásokkal.

 

Mint ismert, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke aktív tagja és állandó raportőre a Régiók Európai Bizottságának (erről többet itt olvashatnak: https://cor.borbolycsaba.ro/ ). Raportőri munkája hangsúlyosan foglalkozik a készségekkel, ifjúsággal és oktatással kapcsolatos témákról szóló véleményekkel, amelyek fontos szerepet játszottak az Régiók Bizottságának véleményeinek és politikáinak kialakításában ezeken a kulcsfontosságú területeken, hozzájárulva a képzett és motivált munkaerő fejlesztéséhez, valamint a fiatalok oktatási lehetőségeinek előmozdításához.

 

A megyei tanács elnöke korábban öt jelentést készített az oktatást és ifjúságpolitikát érintő témákban, legutóbb a Fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezillienciát célzó európai készségfejlesztési programban (https://cor.borbolycsaba.ro/fenntarthato-versenykepesseget-tarsadalmi-meltanyossagot-es-rezilenciat-celzo-europai-keszsegfejlesztesi-program/ ).

 

A megyei tanács által szervezett idei workshopot Winkler Gyula európai parlamenti képviselő moderálta, aki elmondta, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak nagyon fontos szerepük van a tehetségek felismerésében és a készségfejlesztésben, valamint hangsúlyozta, hogy 2023 a készségek európai éve, amely a 2022-es ifjusági évet követte, hiszen hansúlyossá vált a fiatalok képzése, valamint a munkaerőpiac stratégiai összehangolása.

Mint azt Borboly Csaba is az eseményen kifejtette, a téma igencsak fontos, nem hiába hirdette ki az Európai Bizottság 2023-at az Európai készségek évének.

– A készségek európai éve egyedülálló platformot biztosított számunkra, egy olyan lehetőséget, amelyet meg kell ragadnunk. Ez nem csupán egy szimbolikus gesztus, hanem felhívás a cselekvésre. Az EU támogatása a vállalkozói és közösségi ökoszisztémák kapacitásának kiépítésében kiemelkedő jelentőségűvé válik. Két szempontot tartok itt nagyon fontosnak: az agyelszívást és a demográfiai változást.

 

A fiatal és képzett munkaerő elvesztése hatalmas kihívást jelent a helyi közösségek számára az Európai Unió egész területén. A helyi és regionális önkormányzatok helyi szövetségeket hozhatnak létre, amelyek valamennyi érdekelt fél bevonásával hozzájárulhatnak az itthonmaradás elősegítéséhez, a helyben való lehetőségek megteremtéséhez, hogy ne csak a külföldön való boldogulás legyen a cél a fiatalok körébben.

 

A valós munkaerőigények megértése, azok összehangolása az oktatási tantervekkel és a technikai segítségnyújtás alapvető lépések. A vállalatokat, munkáltatókat ösztönözni kell arra, hogy a mentorprogramok és egyéb kezdeményezések által támogatott tehetségeket a saját köreikben tartsák, ez stratégiai fontosságú.

 

Ugyanakkor támogatni kell a vállalkozói oktatást – hangsúlyozta Borboly Csaba kiemelve, Hargita Megye Tanácsának tehetséggondozási stratégiája olyan kezdeményezéseket foglal magában, mint a tantermek modern technológiával való felszerelése, az online oktatás hozzáférhetőségének biztosítása és a diákok digitális készségeinek fejlesztése. Ezzel egyidőben együttműködés zajlik az oktatási, munkaügyi és a közösségi szektorból érkező partnerekkel, élénk ökoszisztémát hozva létre a tehetségek vonzása, ápolása és megtartása érdekében.

 

Giuseppe Varacalli a Régiók Európai Bizottságának olaszországi tagja szerint, az állampolgárok visszajelzése alapján nagyobb szinergiára van szükség az illetékes hatóságok között, jobb kommunikációra, a képesítések könnyebb elismerésére és jobb eszközökre, például a készségek keresletének és kínálatának online egyeztetésére. Mint mondta, az uniós gazdaságnak szüksége van a megfelelő képesítésekre, ugyanakkor az egész EU-ban harmonikus módon elő kell mozdítani a munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciáját, a munkakörülmények egyenlőtlenségeinek leküzdése, valamint a hatékony uniós migrációs és munkajogi politika biztosítása érdekében.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.