fbpx

Közös terveket szőnek a Hargita és Maros megye határa menti települések

A településeknek együttműködve nagyobb esélyük van a fejlődésre, lakóiknak pedig ezáltal egy jobb életminőségre. E gondolat mentén gyűltek össze október 13-án, csütörtökön Hargita és Maros megyei elöljárók a székelykeresztúri Molnár István Múzeum agrártörténeti és borászati pincéjében, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség meghívására. A találkozó célja az volt, hogy a megyehatárhoz közeli települések között állandó párbeszéd kezdődjön el, és bővüljön a közös kapcsolati háló. A gyűlésen részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke, Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Verestóy Attila szenátor, valamint térségbeli községek – Nagysolymos, Újszékely, Galambfalva, Etéd és Szentábrahám – képviselői. Maros megyéből tiszteletét tette Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere, Gáll Ernő tanácsos, Szabó József, a fehéregyházi múzeum munkatársa, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Varga József, Gyulakuta polgármestere, valamint Sagyebó István balavásári polgármester.

A felvetett vitaindító témajavaslatokhoz az egybegyűltek többször is hozzászóltak, elindult a párbeszéd a megyék közti kulturális együttműködés, iskolák közti kapcsolatok ápolása, turisztikai adottságok összesítése, kiaknázása, közös turisztikai programok megvalósítása, egyházak támogatása, ifjúsági és szociális programok közös kivitelezése terén, ugyanakkor terítékre került a két megye közti átjárhatóság, az utak helyzete. Felmerült még a kulturális együttműködés, az iskolák közti kapcsolatok ápolása, a turisztikai adottságok, közös programok szervezése valamint az utak javítása, karbantartása. Nem csak a közigazgatási határok jelzik Székelyföldet, és a jövőt mi magunk építjük, közös víziókkal, a hasonló gondok megoldásával, hangzott el.

Az elöljárók arra is választ kerestek, hogyan tudnának a tömbmagyar települések és a szórványrégió összedolgozni, milyen módon segíthetik egymást. Konkrét javaslatok hangzottak el például a balavásáriak részéről, hogy szívesen tanulmányoznák a székelykeresztúri tejfeldolgozó sikeres modelljét, mert a Kis-Küküllő mentén leépülőben van a szarvasmarha-állomány, vagy a gyümölcsfeldolgozásrül is van, amit Székelykeresztúr térségétől tanulni. Ugyanakkor rávilágítottak arra is, hogy örömöt jelent a magyarság számára fontos ünnepek együttes megélése, a közös ünneplés is, külön kiemelték a 2016. július 31-i történelmi fehéregyházi találkozót, amelyen Székelyföld mindhárom megyéjének tanácselnöke tiszteletét tette, és közel ötszáz személy gyűlt össze, hogy a 167 évvel ezelőtt elhunyt Petőfi Sándorra emlékezzen.

Javaslatok hangzottak el a két megye településeit összekötő, javítást igénylő utakról, mint például a Gagy-keresztje–Bözöd, Siklód–Sóvárad, Szederjes–Székelymuzsna, Újlak–Székelyvécke szakasz. Rafai Emil polgármester hangsúlyozta, érdemes odafigyelni arra, ami összeköt, és jelentősnek tartja, hogy kultúránk, nemzeti identitásunk, érzelmi kapcsolatok mentén egyáltalán elkezdődik a közös gondolkodás az ügyek, gondok és problémák megoldásáról.

Verestóy Attila szenátor szerint be kell bizonyítanunk, hogy itt érdemes élni, „az út felénél nem lehet megállni”, távlati célokat kell kitűzni, erőt kell felmutatni, hogy van esély egy jobb fejezetre.

– Vállaltunk egy feladatot, azt véghez kell vinnünk, ehhez pedig erős RMDSZ-jelenlétre van szükség – mondta a szenátor.

Borboly Csaba hozzászólásában kijelentette: bízik abban, hogy mindig van lehetőség a többre, a jobbra, van lehetőség az új dimenziókra, közös projektekre.

– Most kedvező a széljárás a megyeközi kapcsolatok megerősítésére. Nagyobb a nyitottság, beszélhetünk LEADER-térségek együttműködéséről vagy akár kistérségi kapcsolatok kialakításáról. Nagyon sok ponton kapcsolódhatunk, támogathatjuk egymás munkáját, partnerséget vállalva. Térségi gondjaink megoldása közös érdek, ezért nagy szükség van az egymásra figyelésre, fontos a helyi kapcsolatok kialakítása és megerősítése – fejtette ki a megyeelnök reményét fejezve ki, hogy az itt elindult párbeszédnek, a kapcsolatok megerősítésének folytatása lesz, és meghozza gyümölcsét mindkét megye lakói számára.

Székelykeresztúr, 2016. október 13.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.