fbpx

Régiók Bizottsága – általános információk

Borboly Csaba Régiók Bizottságában kifejtett tevékenységének beszámolója a 2012-2014-es időszakról román nyelven elérhető: Tevékenységi beszámoló 2012-2014

Régiók Bizottsága: 1994-ben alakult, és lehetővé teszi, hogy a helyi és regionális önkormányzatok is beleszólhassanak az uniós jogalkotásba. A Régiók Bizottsága olyan fórum, ahol a régiók és városok megoszthatják egymással bevált gyakorlataikat, és párbeszédet folytathatnak az európai intézményekkel. Célja, hogy Európa közelebb kerülhessen polgáraihoz, és erősödjön a szubszidiaritás kultúrája. Ami Hargita Megye Tanácsát illeti, már eddig is igyekezett erősíteni a térség nemzetközi kapcsolatait gazdasági és kulturális téren egyaránt, a Régiók Bizottságában való képviselet pedig további lehetőséget jelent.

Három alaptörvény: szubszidiaritás, közelség és partnerkapcsolat. Az Európai Unió döntései polgárközeliek kell, hogy legyenek, uniós szinten nem megengedett olyan döntést hozni, amely hatékonyabban hozható meg országos, regionális vagy helyi szinten, és ennek következtében átláthatóvá válik a demokratikus ügyintézés Európa polgárai számára.

Működés: Évente hat plenáris ülést tartanak, amelyen minden bizottsági tagnak részt kell vennie az általános stratégia meghatározása, illetve vélemények, javaslatok elfogadása céljából. A Régiók Bizottsága hat szakbizottságból és egy adminisztrációs és pénzügyekkel foglalkozó bizottságból áll. A bizottsággal való konzultáció kötelező az alábbi politikai területeken: gazdasági, társadalmi és területi kohézió, oktatás- és ifjúságügy, kultúra, közegészségügy, transzeurópai hálózatok, közlekedés, sport, foglalkoztatás, szociális ügyek, környezetvédelem, szakképzés, energia és éghajlatváltozás.

Tagok: A bizottságnak jelenleg 353 tagja és ugyanennyi póttagja van, akik 28 nemzeti delegációból kerülnek ki, és négy politikai csoportba szerveződnek: Európai Néppárt (EPP), Európai Szocialisták Pártja (PES), Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) és az Európai Szövetség (EA). Romániának jelenleg 15 tagja van a bizottságban, és ezen tagok között szerepel Borboly Csaba is, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

♦ A Régiók Bizottságának 2015-ös eseménynaptára letölthető itt.

Borboly Csaba tevékenysége: 2012 októberétől állandó tagja a Régiók Bizottságának, ezen belül pedig a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE), valamint az Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottságba választották be, és az Európai Néppárt tagjaként vesz részt az üléseken.

Loading