Piedici în procesul de digitalizare a administrației publice

0

Borboly Csaba: ”Compania Tarom refuză să se alinieze la practicile europene de digitalizare a procedurilor prin  neacceptarea semnăturii electronice a Consiliului Județean Harghita”

În contextul actual al pandemiei COVID-19, organizațiile și instituțiile s-au aflat în postura de a-și regândi obiectivele și de face pași vizibili spre o transformare digitală care să asigure continuitatea activității în condiții de siguranță și cu respectarea tuturor cerințelor legale.

Consiliul Județean Harghita a adoptat în acest sens măsuri  care să limiteze contactul fizic și care să permită derularea continuă a tuturor proceselor administrative, una dintre aceste măsuri fiind asigurarea utilizării semnăturii electronice, care conform art.6, cap.II din legea 455/2001 actualizată, dă aceeași valoare actului ca semnătura autentică: ” Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are același efect ca actul autentic între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile.”

Referindu-ne la cele menționate anterior și având în vedere cadrul legal asigurat de OUG 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, luând în considerare necesitatea derulării în condiții de siguranță a activității Consiliului Județean Harghita, precum și a încheierii unor contracte între autoritatea publică și terți, considerăm că în acest moment semnarea electronica este cea mai sigură metodă pe care o putem utiliza. Semnătura electronica bazată pe un certificat calificat și achiziționată de la un furnizor autorizat are aceeași valoare cu semnătura olografă aplicată: “Sunt consternat de faptul că o companie de talia Tarom refuză să accepte semnătura electronică pe un act în care instituția noastră este parte, zădărnicind buna desfășurare a activității instituției și neluând în considerare demersurile noastre de a desfășura activitatea în siguranță!”, a susținut, președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba.

Deținătorii de semnături electronice pot încheia în mod valabil de la distanță, contracte cu aceeași valoare ca cele semnate personal, conform art.3 alin. 1 și 2 din OUG38/2020:”

 (1) Actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică calificată.

    (2) Actele prevăzute la alin. (1) sunt asimilate înscrisurilor autentice.”

Miercurea Ciuc, 23 iulie 2020

328 total views, 1 views today