fbpx

A felnőttképzéssel kapcsolatos módosítót fogadott el a Régiók Bizottsága

Elfogadták Borboly Csaba felnőttképzéssel kapcsolatos módosító javaslatát a Régiók Bizottságának (RB) február 12-i, brüsszeli plenáris ülésén, amelyet A zöld cselekvési terv a kkv-k számára és a „Zöld foglalkoztatás” című kezdeményezéshez nyújtott be. Hargita Megye Tanácsának elnöke, akinek RB-tagsági mandátumát az év elején hosszabbították meg, az általa előterjesztett dokumentumban hangsúlyozza, hogy „az eddiginél szélesebb látókörű szemléletre és a hosszú távú hatások figyelembevételére lenne szükség ahhoz, hogy a környezettel kapcsolatos ismereteket össze lehessen kapcsolni az alapos üzleti szaktudással. A környezet- és vállalkozásbarát szemlélet kialakítását már az alsóbb fokú oktatás során el kell kezdeni, mivel az új szakmákhoz természettudományos, technikai és matematikai szaktudás is szükséges, illetve ennek a felnőttképzési tantervekben is kiemelt helyet kell biztosítani”. A megyeelnök indoklásában kifejtette, hogy „a hosszú távú eredmény elérése érdekében nem elegendő csak az oktatásban levő fiatalok tudatosítása, hanem azokra a fiatalokra, közép- és időskorúakra is kell figyelni, akik már kikerültek ezen oktatási rendszer alól. Ahhoz, hogy ezek a személyek is megfelelő képzésben részesüljenek, elősegítve a szemléletváltásukat, továbbképzésekre, felnőttképzésekre van szükség. Mindez fontos, hiszen a fiatalok számára a felnőtt korosztály mutat egy példát.” Borboly Csaba ezzel kapcsolatban nyilatkozva elmondta, hogy a felnőttképzés, akárcsak a szakoktatás kérdése, fontos Hargita Megye Tanácsa számára, hiszen ez hozzájárul a munkahelyteremtéshez, jövedelemszerzéshez. A megyei tanács az alintézménye, az agrárkamara által szervez mezőgazdasági felnőttképzéseket, és a szakképzés fellendítése érdekében is lépéseket tett és tesz a továbbiakban, ami a fiatalokat itthon maradásra ösztönözheti, a piaci követelményeknek megfelelő tudás megszerzésével.

A Hargita megyei elöljárót az Európai Unió helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szerve, az RB tagjává először 2012 szeptemberében választották meg először, 2015 elején pedig meghosszabbították. Az azóta eltelt időszakban számtalan Hargita megyei kezdeményezést, programot ismertetett a testületben, több javaslatot tett a munkahelyteremtést, a környezetvédelmet, energiahatékonyságot, ifjúságpolitikát, oktatást, hagyományos termékeket és hagyományos módszereket illetően. Mindez által a Székelyföld és a többi magyarlakta térség érdekeit képviselte a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE) illetve az Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás (EDUC) szakbizottság teljes tagjaként, az Európai Néppárt politikai csoportjában, RMDSZ-es politikusként. Ezenkívül két témában készített jelentést mint az RB raportőre: az európai felsőoktatás és a fenntartható épületek témakörében.

A Régiók Bizottságának az a feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse, és ennek érdekében a bizottsági javaslatokat illetően jelentéseket (véleményeket) ad ki. A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő kérdésekben (pl. foglalkoztatáspolitika, környezet, oktatás, közegészségügy), mielőtt uniós szinten döntés születne, a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával. A testületről bővebb információt találnak itt: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_hu.htm

Csíkszereda, 2015. február 13.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.