fbpx

A Navracsics Tibor uniós biztos felszólalására adott válaszom a Régiók Bizottsága néppárti frakciójának nevében – 2016. február 11., Brüsszel, a Régiók Bizottsága plenáris ülése

Stimate domnule comisar European,

Stimați Colegi,

 

În numele grupului Partidului Popular European, salut prezența Dumneavoastră la sesiunea plenară a Comitetului regiunilor.

Suntem onorați pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a fi prezent la sesiunea noastră, respectiv la dezbaterea unei tematici relevante care va contura politicile de tineret în perioada următoare.

Totodată, vă salut ca și fost student al Dvs!

Dacă-mi permiteți, o să continui în limba maghiară, limba mea maternă.

Tisztelt Biztos úr,

Kérem, engedje meg, hogy reagáljak az Ön által említettekre

Elsősorban, a néppárti frakció rendkívül fontosnak tartja, hogy a Bizottság a 2016–2018-as ifjúságpolitikai együttműködési időszakot illetően olyan új kihívásokra figyelt fel, mint  amilyen a menekült fiatalok beilleszkedése vagy a szélsőséges nézetek térnyerése a fiatalok körében

Ugyanakkor, úgy tartjuk, hogy tovább kell erősíteni a helyi és regionális önkormányzatok szerepvállalását az ifjúságpolitikai intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában, mindamellett, hogy jelen pillanatban is fontos feladatokat látnak el e téren.

Az oktatáspolitika területén úgy véljük, hogy biztosítani kell a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési formákat, az oktatás minden szintjén.

Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködésre vonatkozó  jelentés vonatkozásában örülök annak , hogy a Régiók Bizottsága véleményével egybecsengően, az Erasmus+ program keretében a Bizottság célirányosan fordítana forrásokat az állampolgári értékek befogadására, illetve azt is, hogy a Bizottság tematizálni kívánja a helyi és regionális hatóságokkal való együttműködését.

A jelentés kapcsán Biztos úr támogatását kérjük az abban foglaltak továbbvitelében:

Kérjük, hogy a Bizottság vizsgálja meg a tagállami szint alatti ifjúságpolitikák területi hatását, mivel azt látjuk, hogy az országos keretprogramoknak sok esetben nincs meg az elvárt hatásuk és eredményük helyi és regionális szinten.

Tekintettel a megoldandó kihívások összetettségére és jelentőségére, javaslatunk az, hogy az ifjúságpolitikát minden uniós szakpolitikába be kellene építeni.

Ugyanakkor kérjük, hogy a Bizottság vizsgálja meg azokat a tagállami és régiós jó gyakorlatokat, amelyek a fiatalok aktívabb civil szerepvállalására, illetve  a választójog alsó korhatárának csökkentésére vonatkoznak

A kialakult gazdasági és szociális helyzetben, közvetlenül hozzáférhető pénzügyi forrásokat kell sürgősen a helyi és regionális önkormányzatok rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy kezelni tudják a migrációval járó kihívásokat.

A jelentésben javasoltuk, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan alapcsomag, ami biztosítja mindazokat a kommunikációs, oktatási, munkaerőpiaci és részvételi feltételeket, amelyek versenyképességüket biztosítani tudják.

Végezetül, fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az uniós biztonsági stratégiával összhangban középpontba kell állítani a részvétel és az intézmények iránti bizalom erősítését, a fiatalok körében is.

Köszönöm a figyelmet!

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.