fbpx

A szélessávú információáramlás a kulcs az itthon maradáshoz

A finnországi Kauhajokiban szeptember 11-én tartottak konferenciát, amelyen aláírták az ENGAGE projekt politikai platformjának kiáltványát. Hargita megye képviseletében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke látta el kézjegyével a dokumentumot.

Az ENGAGE projekt fő célja segíteni a vidéki régiókat Európa-szerte abban, hogy vezetőik, szakembereik jobban megértsék, hogyan lehet kiépíteni szélessávú hálózatot költséghatékonyan a vidéki térségekben, a fenntarthatósági követelményeknek megfelelően vagy éppen a helyi népesség és gazdasági tevékenység erősítése érdekében.

A tízpontos irat tartalmaz olyan pontokat, amelyek a helyi szélessávú internetkapcsolat technikai feltételeinek megteremtését, valamint a városi és falusi környezet világhálós kapcsolati minőségének egyenlő szintre emelését irányozzák elő. Az ENGAGE-kiáltvány utolsó előtti pontja a helyi és regionális önkormányzatok szerepét határozza meg. Eszerint az önkormányzatok segíthetnek a köz- és magánszféra közötti kommunikációs kapcsolat kialakításában, anyagi és technikai segítséget nyújthatnak a közösségnek.

A kiáltvány aláírásával a politikai platform tevékenysége nem ér véget. A vezető partnerek és a helyi képviselők arról beszélgettek, hogy a kiáltványban megfogalmazottakat európai és helyi szinten hogyan lehet továbbvinni, népszerűsíteni, emellett  egyetértettek abban, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vidéki területek képviseletére az Unión belül is. Borboly Csaba azt javasolta, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (FEADR) lehessen pályázni elzárt települések szélessávú internet-kapcsolatának kiépítésére.

A kiáltvány aláírását megelőzően a tizenkét partnerrégió képviselői tartották meg előadásaikat, amelyekben az általuk képviselt régió helyzetét mutatták be. Borboly Csaba Kihívások és megoldások Romániában című előadásában ismertette a megye sajátosságait, illetve az általa vezetett intézmény fejlesztési törekvéseit. A konferencia témájához kapcsolódóan elmondta, hogy Hargita megyében a lakosság kevesebb mint húsz százalékának van internet-hozzáférése. Bemutatta a Hargita Háló programot, amely által a kiépített infrastruktúrát szélessávú internettel fejlesztenék tovább, hogy a modern kor kihívásainak megfeleljen, valamint a Telework programot, amely a fiatalok könnyebb elhelyezkedését célozta. A megyeelnök előadásában hangsúlyozta: az ENGAGE-ben való részvétellel a megyei tanács elsősorban a fiatalokat célozná meg, és az itthon maradásra késztetné őket. Jobb világháló-kapcsolattal lehetőségük adódna otthonról pénzügyeket intézni, dolgozni, ráadásul számtalan lehetőséget nyújt saját termékek széles körű reklámozására és értékesítésére az e-kereskedelmen keresztül.

Borboly Csaba előadásának végén a szélessávú internetkapcsolat létrehozásához szükséges munka három tényezőjét emelte ki: ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát, az emberekben tudatosítani kell ennek fontosságát, illetve az online szolgáltatásokat elérhetővé kell tenni. Hozzátette: meg kell találni azokat a partnereket, akik dolgozni tudnak e célok megvalósításán és megfelelő helyeken hangot tudnak adni véleményüknek, javaslatokat tudnak megfogalmazni. Ebből a szempontból is hasznos, hogy a megyeelnök tagja a Régiók Bizottságának.

Csíkszereda, 2013. szeptember 11.

 749 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...
Megszakítás