fbpx

Átadták a 2015-ös Székelyföldi Orbán Balázs-díjat Csíkszeredában

A VI. Székelyföld Napok keretében idén is átadták a Székelyföldi Orbán Balázs-díjat, amelyet Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa 2011-ben hozott létre közösen, és azoknak a személyeknek adományozzák, akik sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért, valamint elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában. A fejlesztés európai évének jegyében az idei Székelyföldi Orbán Balázs-díjjal olyan személyiségeket tüntettek ki, akik tetteikkel pozitív választ fogalmaztak meg a világról, az emberi méltóságról és a közös jövőről szóló társadalmi vitában, megvalósításaik a fejlődést, általa pedig a szegénység felszámolását, az egyén és a közösség gyarapodását szolgálják. Az elismerést a kitüntetettek október 16-án, pénteken este vehették át a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban tartott ünnepségen. Hargita megyéből Lányi Szabolcs professzort, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási helyszínének első vezetőjét, Kovászna megyéből a LÁM Alapítványt, Maros megyéből pedig Bakó Béla OFM-et, Pál atyát díjazták.

Lányi Szabolcsról Miklóssy Ildikó, a Sapientia EMTE adjunktusa laudációjában így fogalmaz: „…a székelyföldi biomérnöki oktatás és biotechnológiai tárgyú kutatások megtelepítése szervesen összefonódik Lányi Szabolcs nevével. A professzor úrnak nagy szerepe van a székelyföldi egyetemi központ megteremtésében, ami rengeteg fáradságot, erőfeszítést követelt. A Sapientia megalapításában való hangsúlyos részvételével hozzájárult térségünk oktatási hálózatának megerősödéséhez. (…) Dr. Lányi Szabolcsot széles körű tudományos és az érdekvédelem területén elért megvalósításai, nem utolsósorban pedig a székelyföldi tudományos és közösségszervező, valamint fejlesztési tevékenysége Orbán Balázs munkásságához hasonlóan úttörővé tették a tudomány és a székelyföldi felsőoktatás területén, az idei díj átadása pedig méltán hangsúlyozza példaértékű fejlesztési munkásságát.”

A LAM Alapítvány mára „immár történelmi jelentőségűnek nevezhető regionális modernizációs kísérletet kezdeményezett a Székelyföldön. Az ezredfordulón olyan gazdasági és társadalomfejlesztési mozgalmat indított útjára, amely előbb szűkebb, majd egyre táguló körökben gyűrűzött tovább. Az ezredvégi újrakezdés rendjén, a második székelyföldi polgárosodás kovászaként alaposan kivette részét a vidékfejlesztésből, s mára Kolozsvárig terjedő hálózattal segít az övezeti felzárkóztatásban” – áll B. Kovács András újságíró laudációjában.

„Pál atya családi gyökerekből is merített szociális érzékenysége és tevékenysége a Székelyföld nehéz helyzetbe kerülő társadalmi rétegeit, csoportjait segíti folyamatosan a méltó emberi élethez. A társadalmi integráció részeként felvállalt börtönpasztoráció és cigánypasztoráció mellett az általa megálmodott, működtetett Szent Erzsébet Társulat keretében a családi biztonságot nélkülöző magára hagyott, árva és félárva gyerekeknek nyújt lehetőséget annak a szeretetnek a megtapasztalására, amely a felnövekvő gyerekeknek, fiataloknak megadhatja saját értékességük tudatát” – írja laudációjában Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.

Az ünnepségen Hargita Megye Tanácsa részéről Borboly Csaba elnök és Barti Tihamér alelnök, Kovászna Megye Tanácsától Tamás Sándor elnök, Maros Megye Tanácsától pedig Szabó Árpád alelnök adta át a díjat. A résztvevőket köszöntötte Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja is, továbbá jelen volt Korodi Attila parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátor is.

„Azért gyűltünk össze, hogy többek között egy iskolaalapítót díjazzunk – mondta Borboly Csaba a Hargita megyei díjazott bejelentésekor. – Egy olyan pedagógust, tudóst, aki hátrahagyva a bukaresti egyetemi karriert, akadémiai közeget, fővárosi pezsgést Csíkszeredába jött, mert úgy érezte, itt van dolga. Tizenöt évvel ezelőtt azzal a meggyőződéssel érkezett, hogy szükség van a Székelyföld szívében, Csíkszeredában is egy felsőoktatási intézményre, amely – Orbán Balázs idézett szavaival élve – bár számra nézve kevesen vagyunk, de értelmiségben s ebből eredő szellemi erőben gyarapodjunk.” A Hargita megyei elöljáró kijelentette: Lányi Szabolcs tetteivel pozitív választ fogalmazott meg a világról, az emberi méltóságról és a közös jövőnkről szóló társadalmi vitában, megvalósításai a fejlődést, általa pedig a szegénység felszámolását, az egyén és a közösség gyarapodását szolgálják.

Tamás Sándor beszédében elmondta, hogy a LAM – azaz Landwirtschaft, Agricultura, Mezőgazdaság – olyan szerteágazó munkát folytat, amely azokat az embereket segíti, akik itthon akarnak otthont alapítani, akik tenni akarnak, akiknek céljaik vannak, akiknek van elképzelésük a saját és a közösség jövőjéről – fogalmazott. „Orbán Balázs-díjat az érdemel, aki sokat tett a közösségért. A LAM ennek a kritériumnak csillagos 10-essel tesz eleget. Azt kívánom, hogy ne fogyjunk ki az ilyen jellegű kezdeményezésekből, azokból az emberekből, akik mögötte állnak, hisz nehéz a feladat. A LAM feladatot vitt véghez, és nem munkát végzett. A munka az egyén kenyerét jelenti; a feladat egy egész közösségért megvalósított, megvalósítandó cél. Ma talán úgy beszélünk a LAM-ról, mint egy elvégzett feladat hőséről” – jelentette ki a Kovászna megyei elnök.

Szabó Árpád szerint a Székelyföld Napok elérték a céljukat, sikerült megtölteni ezeket a rendezvényeket tartalommal. „A Székelyföld Napoknak van egy sajátossága, hiszen egy egész régiót és a mai közigazgatási határokat átszelve alkalmat ad arra, hogy különböző régiók tagjai megismerjék egymást, hagyományaikat és munkásságukat, felismerve, hogy összetartozunk. Öröm számomra, hogy itt lehetek, az iskola, amely ilyen szép teremmel rendelkezik, érték, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ilyen és hasonló értékeket teremtsünk a következő generáció számára is” – mondta Maros Megye Tanácsának alelnöke.

Az ünnepi eseményen közreműködött Boldizsár Szabolcs fuvolaművész, Puskás László színész, valamint a csíkszeredai Lux Aurumque kamarakórus.

A Székelyföldi Orbán Balázs-díjat először a II. Székelyföld Napok keretében, 2011. június 8-án a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában az önkéntesség jegyében adományozták Hargita megyéből Kovács Piroska nyugalmazott pedagógusnak, Kovászna megyéből Váncsa György sepsikőröspataki önkéntes tűzoltóparancsnoknak, míg Maros megyéből Simon Juditnak, a HIFA Egyesület elnökének.

2012-ben a III. Székelyföld Napok rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként május 24-én a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve jegyében adományozták a kitüntetést Beder Tibor nyugalmazott földrajztanárnak (Hargita megye), Haszmann Pál Péter muzeológusnak (Kovászna megye) és Domokos Ilona tanítónőnek, népnevelőnek (Maros megye).

2013-ban a IV. Székelyföld Napok keretében, a Kós Károly-emlékév kapcsán, Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtárban Hargita megyéből az Országépítő Kós Károly Egyesülést, Kovászna megyéből a Keöpeczy Sebestyén József Műemlékvédő Társaságot és Maros megyéből az ARCUS Egyesületet tüntették ki.

2014-ben az Orbán Balázs-díjat olyan személyeknek ítélték, akik bebizonyították, hogy munka és család területén lehet sikeresnek lenni, ugyanakkor lehet közösségi feladatokat vállalni, társadalmunk jövőjének építésén, értékeink megőrzésén, hagyományaink ápolásán dolgozni. Kovászna megyéből Ráduly-Baka Zsuzsa református lelkész, Hargita megyéből Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete község polgármestere, Maros megyéből pedig Ludescher László, a gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas szociális ágazatának a vezetője vehette át az elismerést.

A Székelyföldi Orbán Balázs-díj kör alakú, 70 mm átmérőjű, 4,5 mm vastagságú, kétoldalas ezüstből készült vert érme, amelyet emléklap és pénzjutalom kíséretében adományoznak a megyei önkormányzatok vezetői egy külön, erre az alkalomra szervezett ünnepségen a Székelyföld Napok keretében.

A laudációk elérhetők az alábbi linkeken is:

LAM Alapítvány: http://hargitamegye.ro/kituntetesek/dijazottak/2015-os-ev-dijazottjai/lam-alapitvany.html

Dr. Lányi Szabolcs: http://hargitamegye.ro/kituntetesek/dijazottak/2015-os-ev-dijazottjai/dr-lanyi-szabolcs.html

Bakó Béla OFM, Pál atya: http://hargitamegye.ro/kituntetesek/dijazottak/2015-os-ev-dijazottjai/bako-bela-ofm-pal-atya.html

Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 2015. október 16.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.