fbpx
????????????????????????????????????

Az oktatási államtitkárral ismertette a megyei gondokat Borboly Csaba

A nem román ajkú gyermekek románoktatása körüli gondokra hívta fel Ariana Oana Bucur oktatási államtitkár figyelmét Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az államtitkár az Európa-napi programsorozatra látogatott Csíkszeredába május 9-én, amelyet a megyei tanács és a prefektusi hivatal szervezett. A megyeelnök elmondta, nem igaz az az országosan elterjedt nézet, hogy a székelyföldi szülők és diákok nem akarnak megtanulni románul, hanem a román ajkúakétól eltérő tartalmú tananyagból kell oktatni a román nyelvet, a mindennapi kommunikációra fektetve a hangsúlyt. Ezért a humánerőforrás-fejlesztési operatív programban (POCU) szeretnék ennek a kérdésnek a rendezését elősegíteni, ugyanakkor a tanerő képzésének reformja során gondolni kell egy olyan tananyag bevezetésére, amely a román nyelv speciális oktatásáról szól, más anyanyelvű diákok számára.

Borboly Csaba a fejkvóta kapcsán felvetette, hogy a kisebbségi oktatást ugyan külön kezelik a törvény szerint, de a gyakorlatban az egy fő utáni finanszírozás az anyanyelvű elemi oktatásban mindössze a szükségletek nyolcvan százalékát fedezi. Lehetőséget jelentenek ugyanakkor az after school programok. Egy másik probléma, hogy a Hargita Megyei Nevelési és Tanácsadási Erőforrás Központ nem kap elég pénzt pályaorientációs tanácsadásra, ismertette a megyei tanács elnöke.

A megyei tanács elnöke az államtitkáron keresztül meghallgatást kért Pavel Năstase oktatási miniszternél a vázolt problémák megbeszélésére, aki, a tervezett programtól eltérően, nem tudott részt venni a csíkszeredai Európa-napon.

Mindannyiunknak lépést kell tartani a technológiával

Ariana Oana Bucur Hargita megyei látogatása során részt vett A modern technológia használata az oktatásban című konferencia megnyitóján is, amelyet a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában szerveztek. A rendezvényen megvitatták, hogy milyen kihívásokat jelent az oktatásnak lépést tartani a folyamatosan változó technológiával, valamint arról beszéltek, hogyan lehetne használni a modern technológiát az oktatás fejlesztése érdekében.

Borboly Csaba beszédében javasolta, hogy a modern technológiát alkalmazzák a megyében élő magyar anyanyelvű diákok román nyelv tanulásának megkönnyítésében, létrehozhatnának egy portált erre a célra. Továbbá szorgalmazta, hogy európai programok segítségével támogassák a diákokat, hogy minél több fiatalnak sikerüljön az érettségije, és itthon valósítsa meg terveit. Elmondta, hogy a pályaorientáció terén is vannak hiányosságok, ösztönözni kell a tanulókat, hogy minél többen jelentkezzenek szakiskolába, mert egy jó szakma elsajátítása révén itthon is lehet boldogulni figyelembe véve, milyen szakmákra van igény – jelenleg a megyében az informatika területén is szükség van szakemberre. A megyeelnök biztosította a konferencia résztvevőit, hogy a megyei tanács támogatja az ilyen célú tevékenységeket, az intézménynek jelen pillanatban is több iskolával van együttműködési szerződése.

Az államtitkár szerint a modern technológia segítségével csökkenteni lehetne azon fiatalok számát, akik elhagyják az iskolát, ösztönözni őket tanulmányaik befejezésére és kamatoztatására a munka piacán. Kitért a hátrányos helyzetű és kórházban lévő gyermekek oktatására is, amelyre megoldást keres az oktatási miniszter. Hozzátette, az oktatásban dolgozók feladata, hogy megkönnyítsék a tanulást, nyitottaknak és naprakészeknek kell lenniük.

A konferenciát Görbe Péter főtanfelügyelő nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy a modern technológia használatát úgy kell megtanítani a diákoknak, hogy azt az iskolák számára előnyösen használják. Továbbá az eseményen részt vett Burus-Siklódi Botond megyei tanácsos, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, aki felvetette a kérdést, hogy a modern technológiának megfelelőek-e az itteni iskolák, és ha nem, akkor milyen módszerekkel lehet változtatni. A tanácsos úgy véli, a hozzáálláson, a felkészültségen és az oktatási módszereken szükséges módosítani.

A résztvevőket Andrei Jean-Adrian prefektus is köszöntötte, elmondta, az oktatás célja a kultúra közvetítése és az életre való felkészítése, amihez elengedhetetlen a modern technológia használata.

Nem elég a kisegítő személyzet létszáma a Manó Tanodában

Az államtitkár figyelmébe ajánlották a Csíkszeredában működő Manó Tanodát, az egyetlen olyan óvodát a környéken, amely hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik. A látogatás során Demeter Zsuzsa, az intézmény vezetője beszámolt arról, hogy a Caritas korábbi támogatásának megszűnése miatt nincs elég kisegítő személy, aki vigyázzon a gyermekekre, nem tudják fedezni több személy alkalmazását, pedig párhuzamosan minimum két felügyelőre lenne szükség a tevékenységek alatt. Ariana Oana Bucur javasolta, hogy egyeztessenek Görbe Péter főtanfelügyelővel, kérjék, hozzanak át állásokat a tanodába. Hozzátette, normatív változásokra lenne szükség, de az hosszabb folyamat.

A megbeszélésen részt vett Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester, Orbán Zsolt városi tanácsos, Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója, valamint Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője. Elekes Zoltán azzal a kéréssel fordult az államtitkárhoz, hogy hozzanak rendeletet- vagy törvénymódosítást arra vonatkozóan, hogy azok a hátrányos helyzetű diákok, akik távolabb élnek az iskolától, lakhassanak az igazgatóság által működtetett elhelyezőközpontokban az oktatás ideje alatt, mivel jelenleg a speciális iskolákban tanuló gyermekek számára nincsen bentlakás. A központokban jelen pillanatban csak azok a diákok tartózkodhatnak, akiknek a családi helyzete nem megfelelő, ezért módosításra lenne szükség. A megfogalmazott problémákkal kapcsolatos kérésüket írásban is átadták az államtitkárnak a látogatás során.

Csíkszereda, 2017. május 9.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.