fbpx

Borboly Csaba az EU vidéki térségeinek érdekében foglalt állást Brüsszelben

A Régiók Bizottságának csütörtöki, brüsszeli plenáris ülésén Borboly Csaba az Európai Unió nagyobb pénzügyi együttműködésére, valamint a megújuló energiák támogatására vonatkozó módosítójavaslatokat nyújtott be. Hargita Megye Tanácsának elnöke 2012 októberétől állandó tagja az EU helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szervének.

Brüsszelben ülésezik január 31-én és február elsején az Európai Unió egyik legfontosabb konzultatív intézménye, a Régiók Bizottsága. A csütörtöki plenáris ülés napirendjén szerepeltek többek között a „Nagyobb szinergiák kialakítása az uniós, nemzeti és szubnacionális költségvetések között”, valamint a „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” címmel tárgyalt témák, amelyekhez Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök is benyújtott módosítójavaslatokat, és a testület elfogadta azokat. A székelyföldi politikus egyik javaslatában az Unióban végbemenő nagyobb pénzügyi együttműködésre és egy európai kutatóhálózat létrehozásának fontosságára hívja fel a figyelmet. A tanácselnök, amint indoklásában utalt rá, a régiók közötti, elsősorban gazdasági együttműködés hatékonyabbá tételére törekszik. A javaslat szerint egyértelműsíteni kell a különböző szintű költségvetési hatóságok feladatait és hatáskörét, és átláthatóságot kell biztosítani a költségvetési folyamatokban minden kormányzási szinten.

A másik javaslat egy ártámogatási elképzelést tartalmaz: eszerint európai pénzalapot hoznának létre a megújuló energiaforrások támogatására, és pénzügyi támogatást adnának azon tagállamoknak, amelyek az energiaellátás tekintetében függetlenségre törekednek.

– A társadalmi tudatformálás az új támogatás szerves része – nyilatkozta Borboly Csaba hangsúlyozva, hogy a régióknak különösen nagy szerepet kell játszaniuk a megújuló energiaforrások mikrolétesítményeinek elindításában. Hozzátette: a megújuló energiafelhasználás elterjedése a gazdasági önfenntartás lehetőségét biztosíthatja minden minden közösség, illetve térség számára, ezért is fontos ennek támogatása, illetve tudatosítása. – Régiónk egyik legfontosabb megújulóenergia-üzeme a két madarasi vízturbina, melynek létrejötte bizonyítja, hogy Romániában a társadalom egy jó része már készen áll az új energia befogadására – jegyezte meg a tanácselnök.

Hargita Megye Tanácsa eddig is igyekezett erősíteni a térség nemzetközi kapcsolatait gazdasági, kulturális meg egyéb téren, és a Régiók Bizottságában való képviselet nagy lehetőséget és kihívást jelent a megyei tanács nemzetközi tevékenységében. A Régiók Bizottságának az a feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse, és ennek érdekében a bizottsági javaslatokról jelentéseket, véleményeket ad ki. A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő kérdésekben (pl. foglalkoztatáspolitika, környezet, oktatás, közegészségügy), mielőtt uniós szinten döntés születne, a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával. Jelenleg 344 tagja és ugyanennyi póttagja van, akik az EU 27 tagállamát képviselik, valamint a tagok a saját régiójukon belül a helyi vagy a regionális hatóságok megválasztott tagjai vagy fontos szerepet betöltő tisztségviselői.

A Régiók Bizottsága évente öt plenáris ülés tart, amelyeken minden tagnak részt kell vennie az általános stratégia meghatározása, illetve vélemények, javaslatok elfogadása céljából. Ezek az ülések egy- vagy többnaposak. Az intézmény keretében hat szakbizottság működik, amelyek különböző szakpolitikai területekkel foglalkoznak, és ezek alapján előkészítik a plenáris üléseken megvitatandó álláspontokat: területi kohézió; gazdaság- és szociálpolitika; oktatás, ifjúság és kutatás; környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy; uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek, valamint természeti erőforrások.

A Régiók Bizottsága a fent említett szakterületeken kívül fontos politikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásokat is kibocsát. Politikai szempontból a bizottságban négy politikai csoport képviselteti magát, a főbb európai politikai irányzatoknak megfelelően, ezek az Európai Néppárt (EPP), amelynek tagja Borboly Csaba, Európai Szociális Párt (PES), Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport (ALDE) és a Nemzetek Európájáért Unió – Európai Szövetség (UEN-EA). Borboly Csabát a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE), valamint az Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottságba választották be, ezekben tevékeny szerepet vállal már tavaly októbertől.

Csíkszereda, 2013. január 31.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.