fbpx

Gyakorlati javaslatok a szakképzés fellendítésére

A Duna Régió Szakképzési Klasztert ismertette Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet április 27-én, hétfőn rendeztek a megyeházán. Részt vettek a megyei szakiskolák és szakközépiskolák vezetői, a megyei tanács alárendeltségébe tartozó felnőttképzési és oktatási feladatokat ellátó intézmények vezetői, vállalkozók, a témában érintett alapítványok munkatársai és önkormányzati vezetők. A megyeelnökön kívül jelen volt Görbe Péter főtanfelügyelő, Szabó Barna megyemenedzser, Incze Csongor alelnök, valamint Ferencz Salamon Alpár és Burus-Siklódi Botond megyei tanácsos – előbbi az oktatási szakbizottság elnökeként, utóbbi egyben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőjeként –, továbbá Kolozsvári Tibor, a dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársa és a Sapientia EMTE csíkszeredai karainak képviselője is.

A klaszterben való együttműködési megállapodást márciusban írták alá Kecskeméten Kárpát-medencei szervezetek, intézmények, köztük Hargita Megye Tanácsa, a dévai Szent Ferenc Alapítvány és a LAM Alapítvány. Ennek kapcsán a csíkszeredai megbeszélésen a megyeelnök gyakorlati együttműködési lehetőségeket vázolt. A klaszter keretében lehetőség nyílik arra, hogy a német–magyar szakképzési együttműködéshez hasonló magyarországi-erdélyi rendszert lehetne létrehozni a szakképzésben, ami mindkét országban elismert, úgynevezett különbözeti oklevél megszerzésének lehetőségét kínálja.

– A szakképzés EU-szerte felértékelődik és átalakulóban van. A modell mindenhol a német duális szakképzés. Magyarországon és Romániában is deklarált célja az oktatáspolitikának, hogy a német modellhez közeledjen, az erdélyi magyar szakképzés feladata pedig az, hogy ebben az igazodásban élen járjon, és ezáltal versenyképes legyen a román nyelvű szakképzéssel szemben. A klaszternek ebben kell segítenie – jelentette ki Borboly Csaba.

A résztvevők több olyan, a szakképzés jelenlegi helyzetével kapcsolatos aktuális kérdést, helyzetet vázoltak fel, amelyek a klaszter által biztosított együttműködésben irányt szabhatnak: a mentalitásváltás szükségességére hívták fel a figyelmet, kiemelték, hogy a tudatosításra, tájékoztatásra jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni, meg kell találni azokat a motivációs formákat, amelyek által a szakképzés a diákok számára is vonzóvá válik.

Az elhangzott javaslatok alapján Hargita Megye Tanácsa munkatársai összeállítanak egy javaslatot a Hargita megyei szakképzés fejlesztésére, és a részt vevő megyei intézmények, szervezetek, önkormányzatok közös aláírásával és támogatásával, a klaszter révén a magyar kormány elé terjesztik.

A Duna Régió Szakképzési Klaszterről bővebb információ található korábbi hírünkben, illetve videónkban: http://www.hargitamegye.ro/hirek/kozeleti-hirek/megalakult-a-duna-regio-szakkepzesi-klaszter.html

A szakoktatás problémája a prefektusi kollégium ülésének napirendjén is szerepelt

A prefektusi kollégium soros havi ülését tartották a megyeházán hétfőn délelőtt, amelyen Borboly Csaba a szakoktatás fejlesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet, és beszámolt a probléma megoldása érdekében tartott eddigi konzultációiról.

– Célirányos eseményekre, versenyekre van szükség, amelyek változtatnának a társadalom szakoktatáshoz való hozzáállásán, hogy a diákok ne maradjanak szakma és munkahely nélkül az iskola befejezése után. A megyei tanácsnak számos próbálkozása van a megyei mutatók megváltoztatására, szeretnénk elérni, hogy több szakmai gyakorlat legyen a megyénkben lévő középiskolában, egyeztetések folynak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, valamint a munkáltatókkal is, hogy legyen több szakmai gyakorlat. Egy ipari park létrehozása is tervben van, ahol a fiatalok vállalkozásaikat működtethetnék – fogalmazta meg a gyűlésen a megyeelnök.

Csíkszereda, 2015. április 27.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.