fbpx

Meghívás az erdei iskolákért létrehozandó munkacsoportba

A létező Hargita megyei erdei iskolákat és újabbak megalakításának tervét ismertették május 9-én Hargita Megye Tanácsánál Ugron Ákos Gáborral, a magyar Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkárával és az őt elkísérő munkatársaival. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke bejelentette, hogy munkacsoportot alakítanak az alintézmények és a közbirtokosságok bevonásával a Hargita megyei erdei iskolák számának növelése céljából. A Kalibáskő Erdei Iskolát (http://www.kalibaskogyerekvilag.ro/) Ferencz Levente, a pottyandit (http://www.asociatiariehen.ro/) Borbáth László ismertette, a Kalandor Egyesület erdeiiskola-kezdeményezését pedig Karda Imelda tanárnő, akinek erről szól a fokozati vizsgájához írt dolgozata.

Ugron Ákos Gábor röviden bemutatta a magyarországi erdei iskolák rendszerét, amely jövőre lesz harmincéves. Elmondta, hogy ez alatt az időszak alatt sok tapasztalatot gyűjtöttek, azóta Magyarországon több száz erdei iskola működik. Sokat adnak a minősítés megszerzésének követelményére az anyaországban, és a soproni egyetemen erdőpedagógusi posztgraduális képzés folyik.

Schmidt József, a Kárpát-medencei Erdészek, Vadászok, Természetjárók Alapítvány (KEVTA) elnöke közölte, hogy nagyon szívesen részt vesznek a Hargita megyei erdei iskolák kialakításában ötlet és megvalósítás terén egyaránt. Ferencz Salamon Alpár megyei tanácsos a Kárpát-medencei szintű Nemzeti Tehetségpontot jó mintának nevezte egy erdeiiskola-hálózat kialakítására. Becze István megyei tanácsos köszönetet mondott a Földművelésügyi Minisztériummal való eddigi jó együttműködésért, és kifejezte reményét a folytatást illetően.

Hargita Megye Tanácsa a fejlesztési ügynökség segítségével elkezdi felmérni az igényeket, valamint a közeljövőben egyeztetnek a közbirtokosságokkal az erdei iskolák témájában, mondta el Borboly Csaba. Ennek nyomán a megyei tanács jövő évi pályázati kiírásaiban még nagyobb hangsúlyt kaphat az erdei iskolák támogatása.

Az erdei iskolák nagy hangsúlyt kaptak a megyei tanács által idén meghirdetett ifjúság éve programjaiban, és szeretnének mozgalmat szervezni e téren. Ehhez szükség van számos közösségi szereplőre, és sokat meríthetnek magyarországi tapasztalatokból, illetve szakmai támogatásra is számítanak az anyaországból. A koordinátori szerep a megyei tanács alintézményeként működő Hargita Megyei Művészeti Népiskoláé, amely számos erdei iskolai vonatkozású tevékenységet folytat. A helyettes államtitkárnak átadott dokumentumban vázolták az aktuális igényeket, amelyek kielégítésében elkel a segítség: magyarországi szakemberek, tanárok óraadása időszakonként, magyarországi és hazai erdészetek, valamint közbirtokosságok tapasztalatcseréje, szakemberek képzése, szakmai tanulmányútja, a Hargita megyei hegyimentőbázisok átalakítása oly módon, hogy erdei iskola is működhessen bennük, valamint a hargitai és anyaországi iskolák közti testvérkapcsolatok kiterjesztése az erdei iskolákba.

Csíkszereda, 2018. május 9.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.