fbpx

Nincs lényegi változás a román nyelv oktatásában a magyar anyanyelvű diákok számára

Borboly Csaba: Székelyföldön specifikus a helyzet, ezt figyelembe kell venni, gyermekeink érdekében!

Új tankönyvekből tanítanak az V-VIII. osztályban, differenciált a számonkérés, de ez továbbra sem oldotta meg a nyelvtanulás problémáját. A gyerekek ugyanolyan nehezen sajátítják el a román nyelvet, az iskolai program után magánórákra járnak, kimerültek, és ez továbbra is csupán annyira elég, hogy esetleg átmenjenek a vizsgákon, de továbbra sem tudnak például tíz percen át románul társalogni, fogalmazza meg a problémákat Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Milyen jövőt biztosítunk gyerekeinknek? Ha elhagyják szülőföldjüket, kinek építünk utat, bármit? Milyen arányban vannak jelen az állami intézményekben, ahol kötelező a román nyelv használata, a kisebbségek tagjai?

Ezeket a kérdéseket teszi fel a megyeelnök, aki hétfői rendhagyó heti értékelőjében feleségével, Borboly Melindával beszélgetett a román nyelvoktatás kérdéséről, személyes példájukon elindulva:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/808119390444762

Kijelenthetjük, hogy Székelyföldön, ahol a többség magyar anyanyelvű, egy sajátos helyzet alakult ki a román nyelv elsajátításával kapcsolatosan, ami más vidéken, ahol magasabb a román anyanyelvű lakosság aránya, fel sem merül, ismeretlen a probléma.

Hargita Megye Tanácsa, habár nem hatásköre, 2012. óta foglalkozik a román oktatás kérdéskörével, versenyek, csereprogramok szervezésével, pályázati programján keresztül, munkacsoport létrehozásával, alintézményeinek programjain keresztül igyekszik segíteni a diákokat.

Azóta számos esetben megkeresték e témában az illetékes politikusokat, parlamenti képviselőket, szenátorokat, jelentést készítettek a román nyelv oktatásának helyzetéről, együttműködve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Sapentia EMTE-vel, a Hargita megyei tanintézetekkel.

Az oktatási tárca válaszlevelei és ütemterve alapján 2021-ig dolgozták ki /vezették be az új tantervet a VIII. osztályosoknak, és csak ezután került/kerül sor az új tanterv kidolgozására/bevezetésére a líceumi oktatásban résztvevő diákok számára. Remélhetőleg 2025-ben érettségiző diákok az új tanterv és a differenciált számonkérés alapján fognak vizsgázni. Hargita Megye Tanácsának a szaktárcához, a népügyvédjéhez, az Országos Diszkriminációs Tanács elnökékez intézett levelezései/beadványai során kérték, hogy a román nyelv oktatása, differenciált számonkérése a törvény adta jogaik figyelembevételével történjen, új programok/tantervek/tankönyvek alapján minden szinten, az előkészítő osztályoktól a XII. osztályig. A témához kapcsolódóan az Országos Diszkriminációs Tanács kijelentette, hogy létezik a diszkrimináció, folyamatban van egy per az Oktatási Minisztériummal, amelyet alapfokon megnyert a megyei tanács, az Oktatási Minisztérium fellebbezett, a következő per 2023. május 18-ra van kitűzve a Legfelsőbb Bíróságon. A kérdésben megtett lépésekről bővebben:

https://oktatas.hargitamegye.ro/romannyelv-oktatas/megtett-lepesek/

Az eddig elért eredményeket részletezte a megyeelnök: az V-VIII. osztályban az új tankönyv szerint tanítanak, ami meg is felel az elvárásoknak, az érettségin a magyar nyelvvizsga az utolsó lett a sorban, ezáltal  a román és matematika vizsga között a magyar anyanyelvű diákok is ugyanúgy pihenni tudnak egy napot, mint a román anyanyelvűek.

Nem a tananyaggal van a baj, hangsúlyozza ismételten Hargita Megye Tanácsának elnöke, hanem a programmal. Külön kell választani a román nyelv és irodalom oktatását, illetve a kommunikációra való oktatást. Az nem jelent megoldást, hogy az iskola mellett magánórákra járnak a diákok, hogy a képességfelmérő vizsgán és az érettségin átmenjenek, viszont továbbra sem tudnak tíz percen át románul társalogni.

A legfontosabb kérdés, hogy mekkora esélyt biztosítunk gyerekeinknek, fogalmazza meg a megyeelnök. A gyerekeknek is megvannak a jogaik, de a felnőttek felelőssége, hogy ezek érvényesüljenek.

Miért kell az iskola mellett magánórára járjanak a gyerekek? És miért a szülő felelőssége, hogy a gyerekek megtanuljanak románul, miért nem az oktatási rendszerre hárul?

Ezek fontos kérdések, amelyekre továbbra sincs válasz, hangoztatja Borboly Csaba. Az iskolai program után a magánórákkal túlterheltek a gyerekek, és továbbra is csupán annyi az eredménye, hogy esetleg átmennek a vizsgán. És az sem állja meg a helyét, hogy a megfelelő környezet hiánya az oka, hiszen angolul például megtudnak tanulni, és nem angol nyelvű környezetben élnek. Egyértelmű, hogy a programban keresendő a válasz, és itt az idő, hogy a politikum is a sarkára álljon, hiszen minden szülő érdeke az, hogy a gyereke jogai be legyenek tartva! – nyomatékosította Hargita Megye Tanácsának elnöke.

 

Csíkszereda, 2022. november 17.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.