fbpx

Prioritás a diákok és a pedagógusok biztonsága

Online tartottak megbeszélést az iskolai biztonságról az érintett felek

Az iskolai biztonságról tartottak online megbeszélést március 7-én Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének kérésére a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek (ISU), a munkaügyi felügyelőség (ITM) és az építkezési felügyelőség (ISC) képviselői. A megbeszélést az illetékes minisztériumtól kérte a megyeelnök, illetve a Prefektusi Kollégiumban is javasolta, hogy járják körül a témát a székelyudvarhelyi Tamási Áron iskola bentlakásában történt tavaly decemberi sajnálatos események kapcsán.

Az esetről a megyei tanács főépítészi hivatala is értekezett, ennek nyomán fontosnak tartják, hogy ha bármilyen meghibásodást észlel valaki egy tanintézet épületén, azt azonnal jelezze az érintetteknek. Minden munkálatot szakcég végezzen, figyelve a tűzvédelemre, az egészség- és környezetvédelemre, az iskolaépület struktúráját érintő, engedélyköteles munkálatoknál legyen szakfelügyelő.

„A legfontosabb a diákok és a pedagógusok biztonsága, és nem elfogadható, hogy az iskolaigazgatók foglalkozzanak olyan szakirányú kérdésekkel, mint az építkezés vagy a helyszín biztosítása. Fontos a szakszerű építkezés és a szakmai felügyelet biztosítása, forráshiány esetén a tanintézetek kérjenek támogatást a helyi önkormányzattól a javításokra, felújításokra, a működési engedélyek jóváhagyására. Indokolt esetben, a 6%-os visszaosztásból a megyei tanács célirányosan tud támogatást nyújtani a helyi önkormányzatoknak” – részletezte Borboly Csaba.

Mint ismeretes, 2023. december 18-án részben beomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának épülete. A sajnálatos események következtében két diák hunyt el.

Hargita Megye Tanácsának oktatást és ifjúságot érintő legfőbb tevékenységei 2024-re: a megyei tantárgyversenyek szervezésének, lebonyolításának támogatása, a végzős diákok díjazása, a megyei versenyeken és tantárgyversenyeken dobogós helyezést elért diákok és felkészítő tanáraik díjazása, a Hargita Megyei Kiválósági Központ tehetséggondozó programjának támogatása.

Az ifjúsági tevékenységeket támogató program a digitális oktatás fejlesztésére, az after school programokra, az Erdei iskola programra és a szakoktatás támogatására fekteti a hangsúlyt. Továbbá támogatják a képességfelmérő vizsgákra és az érettségire való felkészülést, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését szolgáló eszközök vásárlását, és a nekik szóló tevékenységek megszervezését.

Pályázatot írtak ki tematikus táborok, iskolai versenyek, ifjúsági szervezetek tevékenységének támogatására. Idén is megszervezik az Ifjúság Napját Hargita megyében, illetve finanszírozzák alintézményeik oktatást és ifjúságot érintő főbb tevékenységeit, programjait, mint a Hargita Megye Nevelési Tanácsadói és Erőforrás Központ, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola, Hargita Megye Tanácsa Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálata, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége programjait.

Az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) finanszírozásával, 52 önkormányzat partnerségével, 83 tanintézetet szerelnek fel bútorokkal, tananyagokkal, digitális eszközökkel, illetve 54 elektromos kisbuszt vásárolnak.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.