fbpx

Százmillió eurót meghaladó értékű beruházások a megyei tanács asztalán

– Építeni kell a megyét, építeni kell az utakat, fejleszteni a vízhálózatot, az oktatási rendszert, csak így tudjuk fiataljainkat hazahívni, illetve itthon tartani. Ez nem egynapos terv, nem csak az ifjúság évének égisze alatt van így, ez folyamatos, megfeszített munka lesz minden időben – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke a megyei döntéshozó testület június 14-i csíkszenttamási ülését követően.

A megyei testület jóváhagyta a Harvíz regionális szolgáltató által ellátott települések ivóvíz- és csatornahálózati mestertervét, valamint a tervezett beruházások listáját. Az ivóvízhálózatot célzó beruházások költségbecslése 45,9 millió euró, a csatornázási hálózat 59,4 millió euró, amelyet a 2014–2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Programban terjesztenek fel uniós finanszírozásra.

A községi utak karbantartása és javítása napirenden volt, az erre rendelkezésre álló 504 ezer lej leosztásáról is döntött a megyei testület. Elsősorban a kivitelezhető munkálatokat helyezték előtérbe, így a rendelkezésre álló pénzösszeget a Csíkszenttamás, Parajd és Zetelaka községben megkezdett vagy építkezési engedélyt nem igénylő munkálatok támogatására fordítják.

Szintén pályázati forrásokat szándékozik lehívni a megyei tanács az Oklándi Speciális Iskola felújítási munkálatainak fedezésére, ennek érdekében a testület jóváhagyta a Barti Tihamér alelnök által előterjesztett, a munkálatok engedélyeztetési dokumentációja jóváhagyására vonatkozó határozatát. A 3,45 millió lej értékű pályázatot a Regionális Operatív Program 10-es, az oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritásban közzétett felhívásra nyújtják be.

Újabb akadályok hárultak el a homoródfürdői ifjúsági tábor helyzetének rendezése útjából, itt elsősorban a tulajdonjogok rendezésére vonatkozóan határozott a megyei tanács. Elfogadták továbbá a gyergyói műjégpálya felújításához szükséges adminisztratív jellegű határozatot, mely szerint a beruházás befejezésétől számított 15 évig nem változtatják meg az épület rendeltetését.

A pénzügyi finanszírozások tekintetében a megyei tanács jóváhagyta a kedvezőbb kamatlábú hitel-újrafinanszírozást, aminek következtében több mint 25%-kal csökken a szerződött hitelek kamatlába.

118.350 lejt hagyott jóvá a megyei tanács az egyházakkal történő együttműködési programjára beérkezett pályázatokra, amely révén az egyházak által szervezett közösségépítő tevékenységének sikerét akarják biztosítani.

– Mindig odafigyeltünk arra, hogy segítsük a történelmi egyházakat rendezvények, különböző események szervezésében, hiszen felekezeteink ma is fontos szerepet töltenek be a helyi közösségek életében, főként vidéki környezetben. Azt tapasztaljuk, hogy az ilyen tevékenységekre egyre nagyobb igény van a fiatalok és az idősebbek részéről egyaránt, hiszen ezek a közösségi életnek és a keresztény értékek őrzésének színterei, és egy jó közösségi élet egy indokkal több lehet fiataljaink hazatéréséhez, itthon maradásához – nyilatkozta a program jóváhagyása kapcsán Borboly Csaba.

Folytatódik a Hargita megyei tömegközlekedés fejlesztése – Hargita Megye Tanácsának célja, hogy átlátható, könnyen követhető és elérhető legyen a megyei közösségi közlekedésben részt vevő járművek pontos helyzete egy telefonos applikáció által, így helymeghatározó rendszer telepítését hagyta jóvá a testület. A rendszer tesztelése várhatóan kora ősszel elkezdődik.

A tanácsülésen Borboly Csaba tájékoztatta a megyei tanácsosokat a június 8-án a csíkszeredai megyeházán lezajlott Európa Hargita megyében kezdődik című műhelymunka következtetéseiről, a rendezvényen elsősorban a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság területén 2021-től tervezett uniós irányelvek megvitatását tűzték ki célul.

– Meg kell értenünk végre, hogy ha nem hallatjuk hangunkat, nem tudjuk érvényesíteni érdekeinket. A 2021–2027-es időszakra tervezett uniós agrárpolitika jelenlegi formájában kedvezőtlen a székelyföldi gazdáknak, de most még léphetünk ennek megváltoztatásáért. Gazdáinkhoz nem jut el elég információ, vagy éppen nem tudják pontosan felmérni az információ súlyát. Ezért is örülök, hogy sikeresen pályáztunk, és ma jóváhagytuk a Közös Agrárpolitika népszerűsítését célzó projektünk lebonyolítását, így az elkövetkező időszakban pontos és mélyreható tájékoztatást nyújthatunk a gazdáknak az őket érintő szabályozásokról és pályázati lehetőségekről – mondta Borboly Csaba a jóváhagyott 230.000 euró értékű CAPTION projekt kapcsán.

Szentes Antal megyei tanácsos javaslatára megvizsgálják a megyei és országos versenyeken részt vevő önkéntes tűzoltók támogatásának vagy díjazásának lehetőségét.

– Ma zajlott Gyergyószárhegyen a megyei önkéntes tűzoltóverseny térségi szakasza, a nyertesek Gyergyószárhegy, Csíkcsicsó és Csíkszentdomokos csapatai, amelyeknek gratulálok. Következik a megyei döntő, s az itt legjobbnak bizonyuló csapatok fogják képviselni Hargita megyét az országos versenyeken. Az ilyen megmérettetéseken való részvétel nemcsak egyszerűen a felkészülés része, hanem jelentős anyagi és emberi erőforrást igényel. Meggyőződésem, hogy a megyei tanácsnak az önkéntes tűzoltók támogatását célzó pályázati programján túl kiemelt figyelmet kell szentelnie az ilyen versenyeken jó eredményeket elérő csapatoknak, pénzbeli díjjal vagy külön támogatással segítve felkészülésüket – nyilatkozta Szentes Antal a kezdeményezése kapcsán.

A kihelyezett ülés elején Kedves Róbert, a község polgármestere üdvözölte a megyei tanács tagjait, és röviden ismertette a Csíkszenttamás fontosabb eredményeit és problémáit. Mint mondta, céljuk a község lakói és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése, így sikerült azonosítani 102 problémát, amelyből viszonylag sokat sikerült már rendezni. 6,5 kilométer községi utat sikerült felújítani, megépítették az első szenttamási sportpályát, tervezés alatt áll egy multifunkcionális tér kialakítása, valamint sikerült elindítani egy helyi mini-iparipark létesítésének folyamatát, az ehhez szükséges terület megvásárlását Hargita Megye Tanácsa is támogatta.

Szintén a megyei tanács ülésén ellenjegyezte Bíró Barna Botond alelnök a Csíkszenttamásért Egyesület által elnyert pályázatok finanszírozási szerződéseit. Az egyesület három pályázata volt nyertes, ezek révén a 15. Szent Anna-napok megszervezését 7000 lejjel, a térségi turisztikai térképek elkészítését 5500 lejjel, a helyi néptánccsoport felszerelésének bővítését pedig 5000 lejjel támogatja a megyei tanács.

Csíkszenttamás, 2018. június 14.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.