fbpx

Több mint négymillió lejt osztottak le udvarhelyszéki településeknek

Nem volt könnyű dolga Hargita Megye Tanácsának a kérelmek elbírálásánál, de számos település kapott támogatást az áfából és a jövedéki adóból származó összeg év eleji leosztásából. A támogatásból, amelyet január 22-i rendkívüli ülésén hagyott jóvá a megyei tanács, nem maradtak ki az udvarhelyszéki települések sem.

A fürdők támogatása kiemelten fontos a megyei tanácsnak, ezért Székelykeresztúrnak közel 250 ezer lejt utaltak a Sóskút fürdő felújítására, továbbá ugyanennyit a helyi egészségügyi központ korszerűsítésére és kerékpárút építésére.

Szentegyházának összesen 230 500 lejt utaltak ki, ebből 50 ezer lejt az önkéntes tűzoltóállomás tetőszerkezetének felújítására, 47 500 lejt az egészségügyi központ konyhájának bővítésére és 114 ezer lejt a gyermekgyógyászati részleg felújítására, illetve 19 ezer lejt a Gábor Áron Művelődési Ház villamos hálózatának felújítására.

Bögöz község 177 500 lejt kapott, ebből 9500 lejt a mátisfalvi kultúrotthon felújítására, 38 ezer lejt a székelydobói egészségügyi rendelő tetőszerkezetének felújítására és az épület külső munkálataira. A décsfalvi templom körüli kerítés építését és az út térkövezését 33 250 lejjel támogatja a megyei tanács, és további 19 ezer lejt kapott Décsfalva járdaépítésre a DJ137-es jelzésű megyei út mentén. Az agyagfalvi kultúrotthon feljavítására 23 750 lejt, az agyagfalvi múzeumnak 35 ezer lejt, a bögözi kultúrotthon felújítására pedig 19 ezer lejt különítettek el.

Farkaslakának 47 500 lejt utaltak ki a Fehér-Nyikó hídjának átépítésére, öltöző építésére a malomfalvi focipálya mellett 114 ezer lejt különített el a megyei tanács.

Fenyéd községnek 158 500 lejt utaltak ki, ebből 28 500 lejt járdaépítésre a 138-as jelzésű megyei út mellett Keményfalván, és 130 ezer lejt az Óvoda utca felújítására és aszfaltozásra Fenyéd községben.

A felsőboldogfalvi I–IV. osztályos iskola főjavítására 66 500 lejt, a farcádi óvoda és I–IV. osztályos iskola felújítására 28 500 lejt utalt ki, Felsőboldogfalva egy tárolótartály beszerzésére 57 ezer lejt kapott. A községnek kiutalt támogatás összértéke 152 ezer lej.

Máréfalva járdaépítésre 115 ezer lejt kapott.

Lövéte az iskola melléképületeinek korszerűsítésére 25 ezer lejt, a községközpont rendezésére 38 ezer lejt, tűzoltó felszerelés vásárlására a legelőtüzek elhárítása érdekében 25 ezer lejt, a Székely Mózes Általános Iskola A szárnya központi fűtésének felszerelésére 95 ezer lejt kapott. A megyei tanács ez alkalommal összesen 183 ezer lejt különített el a községnek.

A nagygalambfalvi polgármesteri hivatal építésére 95 ezer lejt, a nagygalambfalvi ANL-s lakások villamoshálózatának felszerelésére 47 500 lejt, a kisgalambfalvi sportpályára 19 ezer lejt osztottak le. A község összesen 161 500 lejt kapott.

Etéd községnek 133 ezer lejt különítettek el, amelyből 47 500 lejt a küsmödi közösségi ház teljes felújítására, 38 ezer lejt Énlakának ravatalozó építésére, valamint 47 500 lejt az etédi iskola tetőszerkezetének felújítására.

Homoródalmáson bővítik az önkéntes tűzoltók állomását, erre 50 ezer lejt adott a megyei tanács, a közösségi ház kialakítására pedig 76 ezer lejt. A Vargyas-szoros területén turistaösvények rendbetételére és területrendezésre 19 ezer lejt különítettek el, a község összesen 145 ezer lej támogatást kapott.

Kápolnásfalu multifunkcionális központ építésére 135 ezer lejt kapott.

Az oklándi könyvtár belső felújítási munkálataira 19 ezer lejt különítettek el. Fából épül ravatalozó Homoródújfaluban, erre 68 ezer lejt kapott a község, Oklánd imaház építésére 96 ezer lejt, a homoródkarácsonyfalvi napközi otthon tetőjavításra és külső festésre 28 500 lejt. A községnek kiutalt támogatás összértéke 211 500 lej.

Korond járdaépítésre 95 ezer lejt, a közösségi ház felújítására 50 ezer lejt, az atyhai kultúrotthon mosdójának kialakítására 38 ezer lejt kapott. A támogatás összértéke 183 ezer lej.

Oroszhegynek összesen 192 750 lejt utaltak ki, ebből a tűzoltóállomás munkálatainak befejezésére 101 250 lejt, 72 500 lejt az ülkei tűzoltóállomás megépítésére, sportpálya felújítására, lelátó és öltözők építésére 19 ezer lejt.

Parajd községnek 192 500 lejt különített el a megyei tanács. Ebből 47 500 lejt a Bánya utcai, a Korond-patak feletti híd javítására fordítanak, szintén 47 500 lejt a Bánya utca aszfaltozására, ugyancsak 47 500 lejt Felsősófalván járdaépítésre, és 50 ezer lejt a tűzoltóállomás bővítésére.

Siménfalva összesen 152 ezer lejt kapott. 47 500 lejt pályázati önrész finanszírozására, amelyből Rugonfalva, Siménfalva, Kiskadács, Nagykadács, Kobátfalva és Székelyszentmihály csatornázását oldják meg. Tarcsafalván és Csehétfalván a megyei tanács Kisvíz programja keretében elkészült az ivóvízhálózat, ezt bővítik egy vízpumpával, 1 kilométer hosszúságú vezetékkel és egy 100 köbméteres víztározóval, minderre 28 500 lejt kapott a község. A térfigyelő rendszert bővítik Kiskedén, Nagykedén, Szentmiklóson, Nagymedeséren, Tordátfalván, Tarcsafalván, Csehétfalván és Bencédben, ezt 9500 lejjel támogatja a megyei tanács. A rugonfalvi kultúrotthon építésére pedig 66 500 lejt szavazott meg a döntéshozó testület.

Székelyvarság a művelődési ház befejezésére 300 ezer lejt kapott.

Zetelaka községnek 230 500 lejt utaltak ki, ebből 19 ezer lejt Zeteváraljának székely kapu és szobor állítására a kultúrotthonnál, 97 500 lejt a multifunkcionális központ és a tűzoltóállomás főjavítására és modernizálására, 114 ezer lejt pedig területrendezésre az iskola körül a DJ138-as jelzésű megyei úton.

Szentábrahám községnek 133 ezer lejt utaltak ki, amelyből 28 500 lejt a gagyi kultúrotthon kerítésének megépítésére, 47 500 lejt a magyarandrásfalvi kultúrotthon tetőszerkezetének javítására, 57 ezer lejt a firtosmartonosi régi iskola javításaira.

Székelyandrásfalva község összesen 153 ezer lejt kapott. Ebből 28 500 lejt a nagysolymosi ravatalozó építésére, 9500 lejt a románandrásfalvi kultúrotthon javítására, 20 ezer lejt az újlaki közösségi ház fából való építésére, és 95 ezer lejt a kissolymosi fűút aszfaltozására.

Újszékelynek sportpálya kialakítására 47 500 lejt különítettek el, az óvoda építésének befejezésére 57 ezer lejt, irodaház javítására Alsóboldogfalván 19 ezer lejt, és szintén 19 ezer lejt kamerarendszer újítására, bővítésére és üzemeltetésére. A község összesen 142 500 lejt kapott.

Kányád községnek 104 500 lejt utaltak ki, amelyből 9500 lejt a kányádi sportpálya melletti öltözők kialakítására, 9500 lejt a kányádi, székelydályai, égei és peteki hidak, átkelők javítására.

Homoródszentmárton összesen 197 500 lejt kapott, ebből 50 ezer lejt a tűzoltóállomás felújítására, 147 500 lejt pedig a gyepesi kultúrotthon javítására.

Csíkszereda, 2016. január 27.

Fotó: Keresztes Zoltán

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.