fbpx

Uniós szintre kerül a modern székely házak kérdése

A fenntartható épületek témakörében készít jelentést az elkövetkező időszakban Borboly Csaba, miután raportőrnek választották a Régiók Bizottságában (RB), a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE) szakbizottság június 19-i, brüsszeli ülésén. Hargita Megye Tanácsának elnöke 2012 óta tagja az RB-nek, és a környezetvédelmi testület mellett tagja Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottságnak is. A megyeelnök a jelentését 2014 végén a szakbizottságban, majd ha ott elfogadják, 2015 elején a plenáris ülésen mutatja be.

A fenntartható épületekre vonatkozó európai bizottsági kezdeményezés általános célkitűzése, hogy csökkentse az épületek környezetre gyakorolt hatását az erőforrás-hatékonyság javításával, így növelve az építkezési vállalkozások közötti versenyképességet. Ennek érdekében javítani kell az erőforrás-felhasználással kapcsolatos általános tudást, az épületekkel kapcsolatos környezeti hatásokra fel kell hívni a lakosság figyelmét, továbbá tudatosító kampányokat kell szervezni és növelni a keresletet a környezetbarát épületekre a magánszférában, a tervezők körében és  közintézményekben.

Borboly Csaba a jelentésében, mint nyilatkozta, szem előtt tartja a Hargita megyei érdekeket, így a megyei tanács Modern székely ház projektjét, az energiagazdálkodási ügynökség által kidolgozott csíkszeredai energiastratégiát, s nagy hangsúlyost fektet az újrahasznosítható energiák kérdésére a Hargita Megye Tanácsa Építsünk biztos jövőt! című gazdaságfejlesztési stratégiája alapján. Az ennek alapján készülő véleménytervezetben ezeket az irányvonalakat fogják követni, mondta el a megyeelnök.

A tagok számára kiadott útmutató szerint jelentéstevőt (raportőrt) olyan dokumentumhoz neveznek ki, amelyről az RB véleményt kíván készíteni. Ez lehet jogalkotási javaslat, közlemény, fehér könyv, zöld könyv, jelentés vagy más, az RB-hez a három fő európai uniós intézménytől (azaz az Európai Bizottságtól, az Európai Unió Tanácsától vagy az Európai Parlamenttől) érkező felkérés. A vélemény készítéséről az illetékes szakbizottság határoz soros ülésén a téma helyi és regionális önkormányzatok szempontjából betöltött jelentőségének figyelembevételével, illetve a politikai koordinátorokkal való konzultáció nyomán. A raportőri kinevezés időigényes kötelezettséggel jár, és az előadónak a vélemény elfogadása előtt és azt követően rendelkezésre kell állnia előkészítő ülések, illetve az elkészült véleményhez kapcsolódó utólagos tevékenységek céljából, hogy a dokumentum a lehető legnagyobb politikai és intézményi hatást érje el.

Az RB-vélemény legalapvetőbb szerepe az, hogy ajánlásokat tegyen az EU politikájának és jogszabályainak alakítására, tehát közvetítenie kell a helyi és regionális önkormányzatok aggályait, és azokat úgy kell bemutatnia, hogy a többi intézmény képes legyen könnyen megérteni a legfontosabb üzeneteket és követni az RB érvelését és indoklását, valamint szükség esetén módosítani az eredeti javaslatot.

Minden előadónak lehetősége van a vélemény összeállításában segédkező szakértőt választani és kijelölni (aki lehet például az előadó által képviselt helyi vagy regionális önkormányzat tisztviselője, vagy a vélemény témájának tudományos vagy más jellegű szakértője). A szakértő jogosult támogatást nyújtani az előadónak az összes szakbizottsági ülésen és a plenáris ülésen, amelyen a véleményt tárgyalják, illetve más, az uniós intézményeknek és az érdekeltek szövetségeinek a képviselőivel és más érintett szereplőkkel a véleményt előkészítő szakaszban megtartott üléseken, az RB-t azonban hivatalosan kizárólag az előadó képviselheti üléseken és konferenciákon, és a szakértő nem szólalhat fel az RB nevében.

Borboly Csaba Régiók Bizottságában kifejtett tevékenységéről bővebb információ található a  honlapon.

Csíkszereda, 2014. június 19.

 741 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...
Megszakítás