fbpx

A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt tanműhelyekben gyakorolhatnak a diákok

Év elején még tervekről, az év vége felé viszont már eredményekről beszélhetünk a Hargita megyei szakoktatás terén. A legutóbbi lépés: Hargita Megye Tanácsa a december 6-i rendkívüli ülésén jelentős összegeket osztott le szakközépiskoláknak, emellett after school programra is utalt ki támogatást. A vállalkozók értékelik, hogy a megyei tanács és a fejlesztési ügynöksége nem csupán beszél róla, hanem tesz is a szakoktatásért.

 

A megyei tanács Kászonaltízen, december 6-án tartott rendkívüli ülésén jelentős pénzösszegeket utaltak ki településeknek, ezen belül 44 850 lejt kapott a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola villanyszerelő műhely felszerelésére, továbbá 30 000 lejt a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, 29 800 lejt pedig a ditrói Puskás Tivadar Szakközépiskola, utóbbiak faipari tanműhely felszerelésére. Már látszanak az eredményei a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége kezdeményezésére a szakképzés fellendítése érdekében folytatott tevékenységnek, amelyet a tanfelügyelőséggel, szakközépiskolákkal, vállalkozói szervezetekkel és helyi önkormányzatokkal együttműködve végeznek. A cél az, hogy tudatosítsák a fiatalokban és a szülőkben egyaránt: a diákoknak akkor is van jövőjük, ha a szakképzést választják elméleti oktatás helyett, hiszen szakemberekre szükség van.

A csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában idén ősszel újraindult a villanyszerelő szak, mivel a vállalkozók ezt kérték a velük folytatott konzultációban. A fejlesztési ügynökség kezdeményezésére ez esetben is összefogásról beszélhetünk, a megyei tanács, a város önkormányzata, a tanfelügyelőség, a Csíki Vállalkozók Egyesülete és a szóban forgó tanintézet részvételével. Az iskola igazgatója, Tankó István elmondta, hogy Hargita Megye Tanácsa támogatása nyomán hamarosan átadják a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt villanyszerelő tanműhelyt, amelyet fogyóanyagokkal is ellátnak. Bajkó Zelma, a Csíki Vállalkozók Egyesületének ügyvezető igazgatója szerint mindez jó hír a helyi vállalkozóknak: „Amikor év elején felvetődött mindez, sokunknak felcsillant a szeme, és örülünk, hogy eredménye van az összefogásnak. Természetesen továbbra is számíthatnak a Csíki Vállalkozók Egyesületére, igyekszünk biztosítani a diákoknak a gyakornoki lehetőséget” – nyilatkozta.

 

Támogatás Gyergyó kiemelt iparágának

A kezdeményezés nyomán a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban újraindult, a ditrói Puskás Tivadar Szakközépiskolában pedig folytatódott a faipari oktatás, ugyancsak a vállalkozókkal folytatott konzultáció eredményeként, akik a faipart jelölték meg a térség legjelentősebb ágazataként. Bajkó Tibor, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta: örül, hogy szervezetük is részese lehetett az összefogásnak, amellyel a minőségi faipari szakoktatást igyekeznek biztosítani. „Az Arbor továbbra is minden tőle telhető támogatást megad, legyen szó fogyóanyagról vagy gyakornoki lehetőségekről, gyárlátogatásokról. Bízunk benne, hogy ezáltal sikerül egy lépést tenni a fiatalok itthon maradása, illetve hazatérése ügyében” – fogalmazott.

Részeg Ildikó, a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum igazgatója elmondta, hogy tizenhárom éve vezeti a tanintézetet, és ez idő alatt az államtól nem kaptak pénzt tanműhelyek felszerelésére, külföldi pályázatokból igyekeztek fejleszteni, korszerűsíteni tanműhelyeiket. „Tavaly év végén Hargita Megye Tanácsától kaptunk 9200 lej támogatást, amelyet a faipari osztály tanműhelyének korszerűsítésére használtunk fel. Idén nyáron, szintén a megyei tanácstól, négyezer lej értékű pályázatot nyertünk, ezt az összeget textilipari eszközökre költöttük. A most kiutalt támogatással pedig sikerül a legkorszerűbb eszközökkel ellátott faipari tanműhelyt létrehozni” – sorolta.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere szintén nagyon örvend a szakoktatásért létrejött együttgondolkodásnak és -cselekvésnek, mert a helyi önkormányzatban is úgy látják, hogy Gyergyó térségének húzóágazatát, a faipart támogatni kell. Mint elmondta, a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum tanműhelyének újrafödését támogatták, és a megyei tanács mostani támogatásához egy ugyanakkora összeget szeretnének hozzátenni.

Puskás Elemér, Ditró polgármestere közölte, hogy a megyei tanácstól kapott pénzt kiegészítik 15 ezer lejjel, hogy a legmodernebb eszközökkel tudják Ditróban is felszerelni a faipari tanműhelyt.

 

Vadonatúj szak indult Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola számára Hargita Megye Tanácsa még a tavasszal utalt ki 44 ezer lejt CNC-marós labor felszerelésére. Be is indult az új szak, a helyi vállalkozók kérésére, akik szerint az átlagosnál magasabb a bérezés ebben a szakmában. A helyek be is teltek már a beiratkozási időszak első napján. Ez esetben is széles körű együttműködésről beszélhetünk, az Udvarhelyi Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ), a székelyudvarhelyi önkormányzat, a tanfelügyelőség és Hargita Megye Tanácsa, illetve fejlesztési ügynöksége részvételével. A megyei tanács és a székelyudvarhelyi önkormányzat 10-10 ezer euróval támogatta a labor felszerelését, amin felbátorodva az iskola pályázott a Bethlen Gábor Alapnál, és negyvenezer eurót nyert. Szakács-Paál István igazgató nyilatkozata szerint tavasszal tervezik átadni Székelyföld legkorszerűbb CNC-tanműhelyét. Nagy György, az UKKSZ elnöke örömét fejezte ki, hogy volt, kinek elmondaniuk a porblémáikat, és azok meghallgatásra is találtak, így Székelyudvarhelyen lesz a régió legkorszerűbb CNC-tanműhelye. „Az UKKSZ továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a szakképzés fellendítését, például azzal, hogy tagjaink gyakornoki lehetőséget biztosítanak minden szakközépiskolás diáknak” – jelentette ki.

 

Pályaorientációs tanácsadást folytatnak és vállalkozói szellemre nevelnek

Mindezek mellett a megyei tanács a fejlesztési ügynökséggel és a Hargita Megyéért Egyesülettel együttműködve pályaorientációs tájékoztatókat tartott általános és középiskolákban, amelyek alkalmával vállalkozásra bátorították a diákokat. Továbbá gyárlátogatásokat szerveztek, konzultáltak a szülőkkel, részt vettek a vállalkozókkal és a tanfelügyelőség által szervezett gyűléseken, majd ezek nyomán döntöttek a támogatásokról.

Barabás Csaba, a fejlesztési ügynökség vezetője kiemelte, hogy az általa vezetett intézmény felmérést végzett, amelyből kiderült, mire van igény, ennek alapján valósították meg az összefogást. Hangsúlyozta, hogy ezek a támogatások azért fontosak, mert minőségi szakoktatásról csak jól felszerelt tanműhelyek esetében beszélhetünk. „A gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A legmodernebb eszközökre és összefogásra van szükség ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, és jól képzett szakembereink legyenek” – mondta.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint mindezzel hosszú távú céljuk a szülőföldön maradás segítése. A megyeelnök évek óta szorgalmazza a szakképzés fellendítését, számos alkalommal fellépett ennek érdekében. „Újból bebizonyosodott, hogy ahol együttműködés van, ott eredmények születnek, ha sokszor keservesen vagy hosszú idő alatt is. Ezen az úton megyünk tovább, mert sok még a tennivaló, ugyanakkor nagyon örvendek, hogy konkrétumokról tudunk beszélni. Köszönet ezért valamennyi partnernek!” – nyilatkozta hozzátéve: ezt az összefogást erősítheti a magyarság parlamenti képviselete azzal, hogy a források vonzása mellett segít a rossz törvények módosításában. Ugyanakkor értékelte a helyi önkormányzatok pozitív hozzáállását az ügyhöz, amelyek emellett is sokat fordítanak az iskolák fenntartására.

Görbe Péter főtanfelügyelő is nagyra értékeli az összefogást, mint nyilatkozta, a megyei tanács és a fejlesztési ügynökség a partnerekkel együtt hatékonyan, eredményesen támogatja a szakiskolákat, nem csak beszél róla. „Az utóbbi évben a szakiskolákat elhanyagolták, ezért is nagyon fontos ez az együttműködés” – jelentette ki.

 

Az after schoolra is hangsúlyt helyeznek

A megyei tanács a keddi ülésén after school programra is támogatást irányozott elő a székelykeresztúri pszichológusi és logopédusi rendelő bővítésével együtt. Az „iskola utáni iskola” programot szintén támogatják, összhangban az RMDSZ programjával. A Hargita megyei honatyák szorgalmazzák az after school programok széles körű bevezetését. Tánczos Barna szenátor szerint ritka az a munkaidő, amely 13 órakor járna le, akkor, amikor a gyermekek tanítása is, ez pedig megnehezíti a családok mindennapjait. „Javítana a helyzeten, ha a gyermek, a tanítást követően, az iskolában megoldhatná a házi feladatát, sportolhatna, néptánc- vagy népzenei oktatáson vehetne részt, majd pedig a szüleivel együtt, pihenéssel, játékkal érne véget a napi programja. Fontosnak tartjuk Csíkban a délutáni iskolák létrehozását” – nyilatkozta a szenátor. Korodi Attila képviselő szintén úgy látja, sok család számára gondot jelent a gyerekek iskola utáni felügyelete amiatt, hogy a szülők időbeosztása és a gyerekek órarendje nem egyforma. „Az iskola utáni foglalkozás bővítése erre kínál megoldást, de úgy, hogy közben a gyerekek nem egyedül, hanem közösségben töltenék a délutánokat, együtt tanulhatnának, játszhatnának. Nem mellékes az sem, hogy így este a családban töltött idő valóban szülőkről és gyerekekről, nem pedig a másnapra való készülésről szólna” – fogalmazott.

 

Országos lobbi és felmérés

A megyeelnök nemrég Dacian Cioloș miniszterelnököt is tájékoztatta levélben a szakoktatás ügyében tett Hargita megyei lépésekről (http://hargitamegye.ro/hirek/szakoktatas-temakorben-irt-levelet-borboly-csaba-dacian-ciolos-miniszterelnoknek.html), egy korábbi alkalommal pedig a megyei nevelési és tanácsadó erőforrás központ vezetőjének leváltásáért a szakminisztériumnak benyújtandó petíciót is kilátásba helyezte, ha az intézmény nem végez mérhető tevékenységet a nyolcadikosok pályaorientációs tájékoztatása terén (http://hargitamegye.ro/hirek/ujabb-cnc-gepet-uzemelteto-vallalkozashoz-szerveztek-latogatast.html).

A megyei tanács elemzőcsoportja felmérést készített a pályaorientáció témájában: http://elemzo.hargitamegye.ro/palyaorientacio-hargita-megyeben-kutatasbeszamolo/ A szakoktatás témájában kiadott híreink elérhetők a következő linken: http://hargitamegye.ro/hirek/szakoktatas.html

 

Csíkszereda, 2016. december 8.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.