fbpx
The Role of European Universities

A szakoktatás és a munkahelyteremtés érdekében Brüsszelben lobbizik Borboly Csaba

A szociális gazdaság témakörében nyújtott be módosító javaslatokat Brüsszelben a Régiók Bizottsága (RB) Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottságának ülésén Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a SEDEC tagja. A jelenleg Brüsszelben tartózkodó megyeelnök a szakoktatás és a munkahelyteremtés fellendítése érdekében benyújtott javaslatait elfogadta a bizottság, ezenkívül Hargita Megye Tanácsának elnöke előadást tartott a csíkszeredai Sapientia egyetemről, mint regionális jó példáról.

A szociális gazdaság szerepe a gazdasági fellendülés beindításában és a munkanélküliség elleni küzdelemben témakörben javasolta a szociális gazdaság és szakoktatás közötti együttműködés elősegítését, iskolai és diákszövetkezetek létrehozásának támogatását, amely révén kiszélesíti a fiatalok pályaválasztási lehetőségeit, hozzájárulva az ifjúsági munkanélküliség kialakulásának megelőzéséhez. Ennek szellemében az RB támogatja az iskolai és diákszövetkezetek befoglalását a szociális gazdaság szereplői körébe. Továbbá azt javasolta, hogy az Európai Bizottság tegyen javaslatot a tagállamoknak a szociális gazdaság működéséhez és fejlődéséhez szükséges törvényes jogi keretek mielőbbi megalkotására és elfogadására. Erre azért van szükség, mert több tagországban, köztük Romániában is a szociális gazdaság elterjedésének legnagyobb akadálya a hiányzó törvényes keret, amely szabályozná a szereplők kilétét, és a jogi és költségvetési lehetőségeket biztosítana a regionális és helyi önkormányzatokkal való együttműködésre. Ennek hiányában, az uniós és nemzeti költségvetésből finanszírozott, szociális gazdaság elterjedését szorgalmazó projektek csekély hatékonysággal valósulnak meg.

A szakbizottság által elfogadott javaslatok elősegítik a szakmák elsajátításánák lehetőségét, amely megoldást jelent a fiatalok gondjaira, így itthon maradásukat szolgálják.

Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli a szakoktatás, a munkahelyteremtés, a fiatalok itthon tartásának kérdését. Számos konzultációt tartottak a szakoktatás fellendítésének érdekében a tanügy, a civil szféra, az egyház képviselőivel és illetékesekkel.

A szabadság alapja a jó minőségű oktatás, fogalmazta meg Borboly Csaba, ezért a Sapientiával való együttműködés a térség fejlődését szolgálja. Ezt mutatta be Brüsszelben az európai egyetemek szerepéről szóló konferencián számos európai előadó mellett a megyeelnök.

– Több projektben együtt dolgozunk az egyetemmel, ezért fontosnak tartom, hogy az európai intézményekben is megismerjék a munkánkat. Már korábban is nyújtottam be jelentést a felsőoktatás témakörében, illetve ismertettem a Sapientia szerepét a régióban, ezért kértek fel előadónak – nyilatkozta Borboly Csaba.

A beszélgetés moderátora, George Grammatikakis európai parlamenti képviselő, aki az EP kulturális és oktatási szakbizottsága képviseletében volt jelen, úgy vélekedett, a Sapientia egyetem jó példaként szolgálhat az egész európai közösség számára.

Hargita Megye Tanácsa több olyan európai uniós projektben is részt vett, a PROGRESS program valamint az INTERREG program keretében az elmúlt időszakban, amelyeknek célja a foglalkoztatási szint és a szociális gazdaság fejlesztése. Ugyanakkor törvénymódosító indítványokat dolgozott ki a hazai civil szférával, elsősorban az Alapítvány a Civil Társadalom Fejlődéséért által működtetett Szociális Gazdasági Intézettel együttműködve, a román parlament asztalán lévő szociális gazdaság törvénytervezetéhez.

Továbbra is jelentős figyelmet fordítunk a szociális gazdaság elterjedésére és fejlesztésére megyénkben, és részt veszünk az összes olyan országos és európai kezdeményezésben, amely ezen erőfeszítéseinket segítik. El kell érjük, hogy Románia is ugyanolyan fontos szerepet szánjon a szociális gazdaságnak, mint az Európai Bizottság – jelentette ki a megyeelnök.

Az Európai Unió prioritásként foglalta az Európa 2020 stratégiába a foglalkoztatás növelésére tett tagállami és uniós erőfeszítéseket, céljainak megvalósításában az egyik legfontosabb eszköze A foglalkoztatás és a szociális innováció (EaSI) program. A program kiemelten támogatja a tagállami munkaerőpiacok és a szociális biztonsági rendszerek fejlesztését, a munkahelyteremtés támogatását, a foglalkoztatás szintjének növelését, különös tekintettel a fiatalokra, valamint a szociális innovációt és a társadalmi vállálkozást. Három fő pillére van az EaSI-nak: a PROGRESS (Foglalkoztatási és Társadalmi Szolidaritási Program), az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az Európai Bizottság és a tagállamok állami foglalkoztatási szolgálatai közötti együttműködési hálózat, valamint a PROGRESS mikrofinanszírozási eszköz, amelynek célja, hogy növelje a kisvállalkozások beindítására vagy fejlesztésére felhasználható mikrohitelek elérhetőségét.

Hasznos linkek az Európai Unió Foglalkoztatási és szociális szakpolitikájáról: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/employment_hu.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2149&furtherNews=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=7682

Hasznos linkek az európai és regionális felsőoktatás szerepéről:

http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Regional%20universities%20conference_CV_lhol.pdf

http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Conference%20presentation%20-%2026.06.2015.pdf

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm

http://epthinktank.eu/2015/04/03/higher-education-in-the-eu-approaches-issues-and-trends/

A megyeelnök RB-tagságáról és -tevékenységéről bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

Csíkszereda, 2015. június 26.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.