fbpx

A szórványban élő fiatalok magyarul, a Hargita megyei diákok románul tanulnának

A tíz évvel ezelőtt útjára indított Összetartozunk közösségépítő program révén Hargita és Temes megye számos kulturális program mentén ismerte meg egymás kultúráját, értékeit, kapcsolatokat építve ki helyi közösségek szintjén is.

Az idei évben a Temes megyei Pro Gerhardino Egyesület, illetve a Geml József Társaskör kezdeményezésére diákcsere programmal bővítenék az együttműködést, amely kölcsönösen lehetőséget biztosítana a programban résztvevő gyerekek számára, hogy megismerjék a Bánság és Székelyföld nevezetességeit, ugyanakkor ösztönzően tud hatni a Temes és Hargita megyei diákok magyar és román nyelvtudásának fejlesztésére is.

Hargita Megye Tanácsának 2009-ben indult szórvány-programja, a székelyföldi tömbmagyarság és a szórványban élő magyarság együttműködését célozza, kiemelt célkitűzése éppen a fiatalok és ifjúsági szervezetek bevonása a program tevékenységeibe.

„Hargita Megye Tanácsa a Hargita megyei tanfelügyelőség, a Hargita megyei magyar iskolák, valamint a Hargita megyei kistérségi társulások figyelmébe ajánlotta a Pro Gerhardino Egyesülettel közösen szervezendő diákcsere programot, amely fontos hozadékkal bír a diákok nyelvi készségeinek fejlesztése tekintetében. Gondolunk itt a fiataloknak és gyerekeknek szervezett cseretáborok és a Hargita megyéhez hasonló hagyományokkal rendelkező megyék szervezeteivel, valamint intézményeivel közösen szervezett tevékenységekre, mely utóbbi összekötő híd gyanánt szolgál a szórványban élő és a Hargita megyei diákok között” – fogalmazott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.

A diákcsere programban való részvételre vonatkozóan már pozitív visszajelzést kaptunk a Felcsík Kistérségi Társulástól – nyilatkozta Zonda Erika vezérigazgató, az Összetartozunk program felelőse, aki hozzáfűzte, hogy a diákcsere program költségeinek fedezésére az Ifjúsági pályázati program keretében pályázni lehet, amelyet a hét folyamán hirdet meg Hargita Megye Tanácsa.

A tíz évvel ezelőtt útjára indított szórványprogram célja az őshonos kisebbség védelme a szórványvidékeken.

– Az elmúlt évek román érettségi eredményeiből egyértelműen látszik, hogy nincs minden rendben a magyar fiatalok románoktatásával. Megfelelő romántudás hiányában a magyar anyanyelvű fiatalok felét az érettségin elvágják, megfosztva őket a továbbtanulás és a munkaerőpiacon való elhelyezkedéstől, így sokan külföldre kényszerülnek munkát vállalni. A román nyelv tanulását kívánjuk ezzel a csereprogrammal is elősegíteni, a fiatalok esélyeinek növelése érdekében – emelte ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Tekintettel arra, hogy térségünkben a román nyelv oktatása, és főleg a diákok eredményei, az egyik legkényesebb kérdés mind a mai napig, Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli a kisebbségi oktatás kérdését, és fontosnak tartja az állam nyelvének elsajátítását a diákok körében. Sajnos az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem garantálta, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák.

A magyar kisebbségnek szüksége van arra, hogy specifikus nyelvi igényeinek figyelembe- vétele mellett tanulhassa az állam nyelvét, vagyis mindenekelőtt, második nyelvként, olyan tantervek, tankönyvek és más oktatási segédeszközök segítségével, amelyek nyelvi kommunikatív kompetenciáját olyan mértékben fejlesztik, ahogyan az adott társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális érvényesülés azt megkívánja.

A fentiek értelmében szükségesnek tartjuk a specifikus tantervek és programok, illetve az ezek szerinti értékelési formák mielőbbi érvénybe léptetését a kisebbségi iskolákban, minden szinten, az előkészítőtől a XII. osztályig.

Hargita Megye Tanácsa az elmúlt években számos lépést tett ennek elősegítése érdekében, a kronológia itt érhető el:

https://hargitamegye.ro/hargita-megye/romannyelv-oktatas.html

– A tavalyi évben a román anyanyelvű diákokhoz viszonyítva négyszer annyi magyar tanuló vizsgázott sikertelenül román nyelv és irodalomból. Meggyőződésem, hogy ez nem annak az oka, hogy a magyar diákok nem tanulnak, vagy butábbak román társaiknál, ezen a tendencián változtatnunk kell! – hangsúlyozta a megyeitanács-elnök.

Csíkszereda, 2019. április 9.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.