fbpx

Aktuális problémákat vitatott meg a megyeelnök és a főtanfelügyelő

Görbe Péter főtanfelügyelővel találkozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke november 12-én, csütörtökön, hogy megbeszéljék az oktatással kapcsolatos aktuális kérdéseket. A megyeelnök szóvá tette, hogy a megyei tanácsot leterhelik azok a beadványok, petíciók, amelyek nem az általa vezetett intézmény hatáskörébe tartoznak, de hozzájuk is fordulnak az egyes ügyek érintettjei, mivel úgy látják, a tanfelügyelőség nem tesz határozott lépéseket a probléma kezelésében. Borboly Csaba ugyanakkor elmondta, nagyobb figyelmet érdemel a szakoktatás és a pályaorientáció, és a 2016–2017-es tanév beiskolázási tervének és iskolahálózatának jelenleg folyó kialakítása kapcsán kérte, ne vonjanak össze osztályokat. Azt is kérte, hogy a tanfelügyelőség a héten jelezze, a megye mely iskoláiban igényelnek olyan segítséget, amit kalákában meg lehet oldani, mert a megyei tanácsnak még ez évben lenne módja az anyagi segítségre.

A találkozó egyik apropóját az adta, hogy november 8-án álláspontot fogalmazott meg Hargita Megye Tanácsának oktatási szakbizottsága a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában nyáron kialakult konfliktusról (feszültség alakult ki Bodurián János igazgató és Simó Melinda igazgatóhelyettes között) a pedagógustestület beadványa nyomán, amelyben a konfliktus megoldását kérték, akárcsak egy korábbi beadványukban a Hargita Megyei Tanfelügyelőségtől. Időközben a hónap elején Bodurián János igazgató lemondott, november 6-án pedig az oktatási szakbizottság kapott egy beadványt, 2015. november 4-i dátummal keltezve, 73 pallós alkalmazott aláírásával, amelyben közlik, hogy az aláírók kérték a megyei tanfelügyelőségtől Simó Melinda kinevezését a székelyudvarhelyi művészeti szakközépiskola igazgatói funkciójába, de a főtanfelügyelő nem vette figyelembe kérésüket. A bizottság tagjai írásos állásfoglalásukban hangsúlyozzák: Hargita Megye Tanácsának, illetve az oktatási szakbizottságának nincsenek tényleges hatáskörei a fent jelzett probléma megoldására, ellenben a bizottság tevékenységével a megyei tanács munkáját konzultatív szakvéleményezésekkel, a lakosságtól vagy szakmai, társadalmi és egyéb csoportoktól érkező beadványok, petíciók megválaszolásával, szakmai tanácsokkal, állásfoglalásokkal igyekszik segíteni. Mint írják, a romániai közoktatási rendszerben a fenti probléma hatékony, gyors megoldása a Hargita Megyei Tanfelügyelőség feladatköre, felelőssége és törvényes kötelezettsége. A szakbizottság tagjai nem értik, a megyei tanfelügyelőség miért nem oldotta meg a nyári szünidő idején a konfliktust, és aggodalommal állapítják meg, hogy az immár kinevezett új igazgató – Porsche Éva elemi oktatásért felelős tanfelügyelő – olyan szakfelügyelői beosztást szabadít fel jelenlegi, ideiglenes megbízatása miatt, amely a kisebbségi oktatásban stratégiai jelentőséggel bír, s amelyre az év folyamán versenyvizsga révén négyéves mandátumot kért és kapott. Így immár a kisebbségi oktatásért felelős szakfelügyelői posztok (magyar tanítókért, magyar óvónőkért és a magyar nyelv és irodalomért felelős szakfelügyelői posztok) közül immár csak egynek (a magyar óvónőkért felelősnek) van négyéves, versenyvizsgával megszerzett helye, ami aggasztó mértékben növeli a megye magyar nyelvű oktatásának sérülékenységét, hiszen míg a tanfelügyelőségen számos posztban az adott szakfelügyelők négyéves mandátumot nyertek, addig a fent említett, a kisebbségi oktatás szemszögéből rendkívüli fontos jelentőséggel bíró tisztségek nagy többségében csak ideiglenesen kinevezett személyek vannak – hívja fel a figyelmet az oktatási szakbizottság. A testületnek határozott véleménye, hogy ha a tanfelügyelőség vezetősége a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában létező és irányában jelzett problémákat a kellő időben, például 2015 nyarán megoldotta volna, ma a fent leírt probléma nem létezne. A szakbizottság értékelése szerint a székelyudvarhelyi művészeti szakközépiskola igazgatóhelyettesének leváltása még jobban elmélyíti a tanintézetben létező konfliktusokat, illetve felfedi a Hargita Megyei Tanfelügyelőség döntéshozatali eljárásainak következetlenségeit, mivel a szakfelügyelet a nevezett tanintézetvezető-helyettesnek az elmúlt tanévre nagyon jó minősítést adott, majd ugyanezen tanév konfliktusai miatt „rossz menedzsment” indoklással leváltotta.

A szakbizottság továbbá elvárja, hogy a Hargita Megyei Tanfelügyelőség vezetősége felelősségteljes, hatékony és szakmailag megalapozott döntést hozzon az új szakfelügyelő nevesítését illetően, és olyan szakembert nevezzen ki a magyar tanítókért felelős szakfelügyelői posztba, aki emberileg, szakmailag példakép a pedagógusok számára, illetve aki teljesíti a teljesség igényével egy versenyvizsga kiírása esetén a szaktárca ez irányú rendeletében meghatározott feltételeket. A bizottság szorgalmazza a Hargita Megyei Tanfelügyelőség „támogatóbb, együttműködőbb és az oktatási folyamat minőségét lényeges mértékben elősegítő, a megyei közoktatásban pozitívabb hangulatot generáló hozzáállást, a pedagógusok munkájának, illetve a hozzájuk való viszonyulás javulását, a pedagógusközösségek valós értékeit, megalapozott kéréseit szem előtt tartó, a minőségi munkát elismerő, méltányoló, ebben az irányban differenciáló és támogató megyei közoktatás-politikai felelős döntések és eljárások foganatosítását, hisz úgy gondoljuk, hogy jelenleg a társadalom részéről ez a határozott elvárás fogalmazódik meg az állam és intézményei irányába országos szinten” – fogalmaznak az állásfoglalásban.

Csíkszereda, 2015. november 12.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.