fbpx

Az ügyvédi kamarához fordul Hargita Megye Tanácsa a román nyelv oktatásában diszkriminált magyar diákok miatt

Felkéréssel fordult a Hargita Megyei Ügyvédi Kamarához Hargita Megye Tanácsa Borboly Csaba elnökön keresztül, hogy jelentkezzenek olyan ügyvédek, akik hajlandók dolgozni egy, az oktatási minisztérium elleni perben a magyar anyanyelvű gyermekek román nyelv tanítása és számonkérése kapcsán. A felkérést február 22-én küldte el a megyei önkormányzat Borboly Csaba megyeelnök aláírásával.

A levélben tájékoztatják az ügyvédi kamarát, hogy Hargita Megye Tanácsa, az intézmény képviseletében Borboly Csaba, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Hargita Megyéért Egyesület, valamint a közvetlenül érintett személyek által 2018-ban benyújtott panaszra az Országos Diszkriminációellenes Tanács megállapította, hogy az oktatási minisztérium, intézkedése révén, megsértette a magyar kisebbséghez tartozó romániai diákok egyenlő feltételek melletti oktatáshoz való jogát, és 2000 lejes bírsággal szankcionálta. A levél rámutat arra, hogy milyen jogszabályokat sért az oktatási minisztérium azzal a módszerrel, amellyel a magyar anyanyelvű gyerekeket tanítják román nyelvre.

Bár a vonatkozó törvényi előírások érvénybe léptek 2011. február 9-én, és megteremtik a jogi keretet a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció felszámolására és megelőzésére a román nyelv és irodalom tanulása és tanítása során, az oktatási minisztérium nem adott erre megoldást, nem hajtotta végre ezeket a rendelkezéseket, a tantárgyat a román tannyelvű iskolákban használt program és tankönyvek szerint tanítják a magyar tannyelvű tagozatokon is.

Ez a passzív hozzáállás, valamint a minisztérium részéről a szükséges intézkedések hiánya miatt nemzetiségi, etnikai és nyelvi alapon diszkriminatív helyzet alakult ki, amelynek következtében a magyar diákok az iskolaévek során folyamatosan hátrányos helyzetbe kerülnek a román diákokhoz képest, ami abban csúcsosodik ki, hogy a magyar anyanyelvű diákok érettségi eredményeit folyamatosan lehúzza a román vizsga, a többi tantárgyból tett erőfeszítéseik ellenére. Ez sérti a magyar diákok tanuláshoz és szakképzéshez való egyenlő hozzáférés jogát, mivel a román anyanyelvűek jelentős előnyt élveznek mind a román nyelv és irodalom elsajátításában, mind az érettségi vizsgát követő továbbtanulási és karrierlehetőségek tekintetében.

Borboly Csaba a megyei tanács részéről arra kéri az ügyvédi kamarát, hogy támogassák a magyar diákokat, képviselve őket a bíróságon, hogy megkapják a méltányos kártérítést azokért a károkért, amiket elszenvedtek azért, mert az oktatási minisztérium nem dolgozta ki a megfelelő jogszabályokat.

Mint hozzáteszik a levélben, jelenleg több diák van, aki perelni szeretne. A jelentkező ügyvédeknek minden, a tulajdonában levő dokumentumot és információt a rendelkezésére bocsát Hargita Megye Tanácsa.

Végezetül a levél rámutat arra, hogy a bíróságok szintjén már kialakult egy pozitív bírói gyakorlat a kártérítés megítélését tekintve azon személyek számára, akik a törvény szerint jogosultak erkölcsi kártérítésre, ha az illetékes állami szervek megsértették alapvető jogaikat. Úgy vélik, időszerű lenne a jogi beavatkozás, és a diszkriminált magyar diákok segítése ügyvédek által.

„Habár a megyei tanácsnak nem hatásköre, de évek óta foglalkozunk az oktatás kérdésével, ezen belül a román oktatás kérdésével is, ugyanis azt látjuk, hogy diszkriminálják a magyar diákokat, akadályokat gördítenek fiataljaink elé. A megyei tanács részéről minden eszközt megragadtunk, hogy változásokat érjünk el ezen a téren, munkacsoportot is létrehoztunk. Munkánk nem volt hiábavaló, ugyanis bebizonyítottuk, hogy külön a román nyelv elsajátítását célzó oktatási programra van szükség a kisebbségi diákok számára. Az oktatási minisztérium feladatát viszont nem tudjuk ellátni. 2020-ban elmarasztalta a diszkriminációellenes tanács az oktatási minisztériumot, de azóta sem történt meg a kártérítés. Ezért az ügyvédi kamarához fordulunk, nem adjuk fel, harcolunk tovább a diákok érdekében!” – nyilatkozta Borboly Csaba.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.