fbpx

Biztosítsák a román nyelv sajátos tanítását a magyar anyanyelvű diákoknak!

A nép ügyvédjéhez fordult Hargita Megye Tanácsa, ugyanis az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a törvény adta lehetőségeket és a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem biztosította, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák. Ezért a Hargita megyeiek beadványban kérték a nép ügyvédjét, hogy a kisebbség jogainak figyelembe vételével történjen a román nyelv oktatása és számonkérése, új programok/tantervek/tankönyvek alapján az előķészítő osztálytól a XII. osztályig.

Figyelembe véve, hogy a szaktárca ütemterve szerint csak 2021 után lesz biztosítva minden szinten a román nyelv sajátos tanterv szerinti oktatása a magyar tannyelvű iskolákban tanulóknak, fontosnak tartják a differenciált érettségi vizsgák mielőbbi bevezetését azért, hogy a magyar ajkú diákok számonkérése ne anyanyelvi szinten történjen román nyelv és irodalomból, ezáltal pedig jobb eredményeket érhessenek el az országos felmérőkön és az érettségi vizsgákon.

A nép ügyvédje válaszlevelében arról tájékoztatta a megyei tanácsot, hogy kérte az oktatási minisztériumot, közölje a kisebbségi oktatásban biztosított feltételeket, és mielőbb biztosítsa a kisebbségek számára a román nyelv speciális tanterv szerinti, speciális tankönyvekből való oktatását. A nép ügyvédje arról is tájékoztatott, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2000 lejjel megbírságolta az oktatási minisztériumot, amiért nem biztosította a magyar tannyelvű iskolákban a román nyelv és irodalom speciális tanterv és tankönyvek alapján történő oktatását.

– Kérjük az oktatási minisztériumtól, hogy biztosítsák a magyar ajkú diákoknak, hogy a román nyelvet sajátos tanterv szerint, méltányos feltételek között tanulhassák, és sajátos szempontok szerinti vizsgáztatásuk előkészítése a kellő szakmaiság  biztosításával és hatékonyságával történjen, akárcsak a többségi tanintézetekben. Ez az RMDSZ, de az RMPSZ álláspontja is. Ebben az ügyben nem lépett hatékonyan az oktatási minisztérium, ezért fordult a megyei tanács az nép ügyvédjéhez. Elfogadhatatlan, hogy a VII. osztályosoknak még nincs tankönyvük román nyelvből, illetve hogy a sajátos tanterveket úgy vezették be, hogy azt nem előzte meg semmi fajta szakmai pedagógusi továbbképzés vagy átképzés. Továbbá aggasztónak, méltánytalannak és hátrányosan megkülönböztetőnek tartjuk azt, hogy a mai napig egyetlen tételmintát sem dolgozott ki az oktatási tárca a jelenleg VII.-es tanulók próbavizsgára, majd képességvizsgára való felkészülésére – mondta el Ferencz Salamon Alpár tanintézetvezető, a megyei tanács oktatási szakbizottságának elnöke.

Tekintettel arra, hogy térségünkben a román nyelv oktatása, és főleg a diákok eredményei, az egyik legkényesebb kérdés mind a mai napig, Hargita Megye Tanácsa prioritásként kezeli a kisebbségi oktatás kérdését, és már többször kérték a diszkriminatív helyzet megoldását:

https://hargitamegye.ro/hargita-megye/romannyelv-oktatas.html

Borboly Csaba és Ferencz Salamon Alpár a Hargita Stúdiónak adott interjúja alább tekinthető meg:

Csíkszereda, 2019. október 21.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.