fbpx

Borboly Csaba: a cél a fenntartható erdőgazdálkodás

Az Őszi Sokadalom keretében pénteken Kézdivásárhelyen tartottak konferenciát a székelyföldi klaszterekkel kapcsolatosan a Vállalkozói Inkubátorházban. Az ASIMCOV által szervezett konferenciát Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke nyitotta meg.

Borboly Csaba megyeitanács-elnök a jelenlévőknek beszámolt arról, hogy idén márciusban Hargita megyében csíki faipari klaszter alakult Hargita Wood névvel. Megítélése szerint erdei erőforrásainkat a helyi közösségek szolgálatába kell állítani, és ezt csak a köz- és magánszféra összefogásával, az erdők ökológiai, gazdasági és társadalmi szerepének tudatában lehet.

– Az a célunk, hogy a székelyföldi erdőkben fenntartható erdőgazdálkodás folyjon, és hogy a kitermelt fa a lehető legmagasabb feldolgozási szinten hagyja el a térséget. Ezáltal minél több embernek lenne munkahely biztosítva és a megtermelt jövedelem a helyi közösségeket gazdagítaná – emelte ki Borboly Csaba.

Hargita Megye Tanácsa 2010 januárjától vesz részt a Robinwood Plus interregionális együttműködési projektben (http://www.robinwoodplus.eu/). A 2012-2020-as időszakra kidolgozott Építsünk biztos jövőt! nevű gazdaságfejlesztési program is ezt a célt szolgálja. (http://biztosjovo.hargitamegye.ro/) A megyei tanács számos programot indított a fafeldolgozás, erdőgazdálkodás területén, mind a jövedelemszerzést, a munkahelyteremtést célozza.

– Munkahelyteremtésre van szükség, hogy fiataljaink ne vándoroljanak el. Ha nem koncentrálunk erre a problémára, nem lesz akinek autonómiát létrehozni – hangsúlyozta a megyeitanács-elnök.

Az Építsünk fából! program az erdőtulajdonosok és fafeldolgozók összefogását sürgeti kisrégiónként és a megyei erdővagyon értékbe helyezésére hatékony menedzsmentszervezetek felállítását szorgalmazza. Ezeknek a szervezeteknek képzési és forrásbevonási feladatokat is el kell látniuk, és árpolitikájukkal ösztönözniük kell a helyi faipar fejlődését, a kitermelt faanyag helyben történő értékesítését. A tanácselnök örömének adott hangot, hogy már megjelentek a megyében az első fából készült középületek, iskolák.

Borboly Csaba ugyanakkor egy olyan fórum létrehozását is szorgalmazta, ahol az erdővagyon felhasználásában és értékesítésében érintett minden szereplő számára lehetőség nyílik a párbeszédre, és akár jogszabályjavító indítványokat is képes megfogalmazni. Mint elmondta, nemrégiben bevezették a rönkszállítás online regisztrációt, szép eredmény lenne, ha elérnék, hogy ezt magyar nyelven is lehessen megtenni.

A tanácselnök ismertette a helyi fapiac programot is, amelynek a fő célja, hogy a megyében kitermelt faanyagot lehetőleg itt is értékesítsék, a helyi kereslet és kínálat összehangolása megtörténjen. Fontos a fafeldolgozás ösztönzése és a jó gyakorlatok bemutatása, éppen ezért a megyei tanács létrehozta az Erdőgazdálkodás aloldalt (http://erdogazdalkodas.hargitamegye.ro/). A tanácskozáson elhangzott, hogy tervben van egy olyan székely bútoripari márka létrehozása, amelyhez egy meghatározott standardot teljesíteni képes vállalkozások csatlakozhatnak. Ez elsősorban a romániai piacok elérésben jelentene nagy előrelépést, de ösztönzően hatna a feldolgozók hálózatba történő szerveződésére is.

A továbbiakban szó esett az erdei gyümölcsök és gombák szervezett gyűjtéséről, tárolásáról és feldolgozásáról, valamint a szakoktatás fontosságáról.

– Nagyon nagy a szakismerethiány a modern és a régi anyagok közös felhasználása terén, ezért el kellene sajátítani és továbbadni a még néhány idős mesterember tudását. Növelni kell a szakma becsületét, és a szakoktatást támogatni kell a szakmunkásképzőtől a technikumokon keresztül az egyetemi oktatásig, a szakembereket pedig haza kell vonzani, megfelelő körülmények megteremtésével – fogalmazott megyeitanács-elnök.

Borboly Csaba a Régiók Bizottságának állandó tagjaként a fenntartható épületekről készít jelentést (http://www.borbolycsaba.ro/hirek/fenntarthato-epuletek/), így javaslatokat fogalmazhat meg az új EU-s erdőgazdálkodási stratégia mentén. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal keressék meg, hisz a közös gondolkodás mindig eredményesebb.

Csíkszereda, 2014. augusztus 30.

 740 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...