fbpx

Borboly Csaba levélben fordult a foglalkoztatásért és regionális politikáért felelős uniós biztosokhoz

Hargita Megye Tanácsa a 2014–2020-as uniós finanszírozási időszak sikeres előkészítéséhez járulna hozzá azon elemzésekkel, amelyeket 2013 folyamán készítettek az intézmény külső és belső munkatársai a Hargita megyei közigazgatási kapacitását növelő program keretében. A partnerség elvének megfelelően javaslataikat, észrevételeiket minden esetben jelezték a programozással foglalkozó központi szereplőknek – tájékoztatta levelében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Andor Lászlót, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosát, valamint Johannes Hahnt, regionális politikáért felelős európai biztost.

A Csák László, régiófejlesztési szakértő közreműködésével elsőként készült javaslatcsomag egyes pontjai közül – amelyet a partnerségi megállapodás első, nem hivatalos változatához csatoltak – azonban egyet sem fogadtak el, annak ellenére, hogy ezek többsége megegyezett az Európai Bizottság által később kiadott válaszával, így egy részük valamilyen formában mégis bekerült a tervezet későbbi változatába. Ugyanakkor az azóta eltelt időben megfogalmazott helyi javaslatokat nem vették egyáltalán figyelembe, nem voltak nyitottak az egyeztetések megkezdésére, nem tájékoztattak arról, hogy mi indokolja a javaslatok mellőzését.

A megyeelnök felhívja a biztosok figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a megfogalmazottak minél teljesebb körben ismertek és elfogadottak legyenek, 2014. március 5-én külön egyeztettek a megye polgármestereivel és az itt működő négy LEADER HACS vezetőivel, valamint Hargita megyei honatyákkal. Levelében hozzáteszi, a javaslatok minőségét jelzi, hogy a Romániai Megyék Országos Szövetsége is Hargita megye javaslatát továbbította a kormányhoz mint a szervezet véleményét. Ennek ellenére a 2014. március 17-én beküldött második, nem hivatalos verzióban nem jelennek meg Hargita megye javaslatai, ezért kétséges, hogy Románia a C(2013) 9651 final dokumentumban előírtaknak megfelelően jár el, illetve, hogy a partnerség, az érintettek bevonásával folyó tervezés elvét szem előtt tartanák.

Hargita megye a legvidékibb megye: a legnagyobb városunknak is kevesebb, mint negyvenezer lakosa van, egyetlen százezresnél nagyobb város vonzáskörzetébe sem tartozunk, a szegénység, a gazdasági nehézségek általánosak. Ilyen összefüggésben elvárható, hogy a programozással foglalkozó szervek indokolják, miért utasítják el Hargita megye javaslatait, miért nem nyitottak az egyeztetések folytatására. Az említett javaslatok egyébként a következők:

  • A magas szociális kockázattal rendelkező megyék számára országos program bevezetése a szegénység elleni küzdelem és a sajátos igények, problémák megoldása érdekében az 1303/2013/EU rendelet és az 1304/2013/EU rendelet 12 cikk, 1) bekezdésének megfelelően (ITB rendszerben).
  • A sikeresen működő LEADER HACS-ok megtartása a Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) rendszerében.
  • A CLLD multi-fund finanszírozása a stratégiai szempontok érvényesülése érdekében elsősorban az országos programokban szereplő beavatkozásokkal, kiegészítő jelleggel (szemben az országos szervek javaslatával, ahol kizárólag a országos vidékfejlesztési program intézkedéseivel azonosakat irányozhat elő a CLLD).
  • Kisvárosok (tagállami jogban: 3. rangú települések) hozzáférése az EMVA-forrásokhoz, legalább a LEADER-CLLD esetében.
  • Hegyvidéki tematikus alprogram bevezetése a országos vidékfejlesztési programban.

Borboly Csaba levelében kifejtette: meggyőződése, hogy az előterjesztett javaslatok figyelembevételével Románia sokkal inkább hozzájárulna a tematikus célkitűzések eléréséhez a 2014–2020-as uniós finanszírozási időszakban. Ebben az összefüggésben elfogadhatatlan, hogy nincs érdemi lehetőség a szűk körben, nem megfelelően egyeztetett tervezetek minőségének javítására. Borboly Csaba mint megyei tanácselnök és a Régiók Bizottságának tagja levelében azzal a kéréssel fordult az EU-s biztosok felé, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy Románia biztosítson lehetőséget a programütemezés javításához hozzájáruló előterjesztések befogadására.

A Hargita megyét és a Székelyföldet érintő javaslatok nyomatékosítása érdekében Sógor Csaba európai parlamenti képviselő nyújt segítséget: egyrészt írásbeli sürgős kéréssel fordul Európai Bizottsághoz, ugyanakkor ismételten felhívja az EU-biztosok figyelmét Borboly Csaba levelében kiemelt kérdések megoldásának fontosságára.

Csíkszereda, 2014. április 1.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.