fbpx

Egyháztámogatási szerződéseket írtak alá két térségben

Összesen 709 000 lej értékben támogatja Gyergyó-térségi katolikus egyházi ingatlanok munkálatait Hargita Megye Tanácsa. A térségből beérkezett 16 nyertes pályázatra a szerződést június 23-án, pénteken reggel kötötték meg a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián, Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke kezdeményezésére ugyanis idén térségenként írják alá a szerződést, így az elsőnek Portik-Hegyi Kelemen főesperes adott helyet, az eseményen részt vettek a nyertes egyházközségek plébánosai.

A főesperes kiemelte, hogy a megpályázott pénzt, amit az egyházközség kap jól kell felhasználni. A megyei tanács elnöke szerint összedolgozva lehet fontos dolgokat megvalósítani, és Hargita Megye Tanácsa meg az egyházak együttműködésének látható eredményei vannak. Borboly Csaba arra kérte a részt vevő papságot, dolgozzanak együtt azért, hogy a nyolcadikos diákok a még hátralévő időszakban megfelelő szakképzést válasszanak, hisz a gimnáziumok esetében lejárt a jelentkezési idő, így most az a fontos, hogy mindenki a neki megfelelő szakképzésben vehessen részt. Ezzel ugyanis a fiatalok lehetőséget kapnak az itthon maradásra, akár a vállalkozóvá válásra is. Ezért is fontos ezekben a napokban a nyolcadikos diákok pályaválasztása, és a szülőkben is tudatosítani kell a lehetőséget és a felelősséget, azt, hogy mi ennek a tétje, hangsúlyozta Borboly Csaba. Szerinte egy mostani rossz döntés a képzetlen fiatalok automatikus külföldre vándorlásához vezethet.

Fontos, hogy az egyházak is vegyenek részt a tudatosításban, illetve a társadalmunk fennmaradásához szükséges feltételek biztosításában. Ezért is támogatjuk a hitéleti tevékenységet, hogy legyen idejük és erőforrásuk egyházainknak, a napi hitéleti tevékenység mellett, részt venni a települések közösségszervezésében és építésében. Országos viszonylatban Hargita megye adja a legtöbb támogatást, mivel nálunk rengeteg a kisfalu, ez a településszerkezet jellemző a megyére, közösségeinknek pedig szükségük van egyházaink több mint ezeréves megtartó erejére – jelentette ki a megyei tanács elnöke. – Ezek a pályázatok a műemlék épületek védelmét is szolgálják, ezért is, de nemcsak, párhuzamosan a kormánynál is célszerű lenne pályázni – tette hozzá javasolva, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az egyházak, akár megyei szinten, foglalkoztassanak egy pályázati szakembert, aki e téren segítené a papok munkáját. Továbbá kiemelte, hogy a pályázatokat, a sikerük érdekében, idejében elő kell készíteni. – Több energiát kell erre fordítani, ugyanis idén a 260 beérkezett pályázat között sok volt a hibásan leadott, amit nem tudtunk támogatni. Szerencsére Gyergyóban jól pályáztak – fejtette ki.

A most megkötött szerződések értelmében Hargita Megye Tanácsa 40 000 lejjel támogatja az orotvai plébánia tetőzetcseréjét, 90 000 lejjel a tölgyesi közösségi központ építését, 18 000 lejjel a marosfői római katolikus templom fűtés- és napenergia-rendszerének felújítását, 100 000 lejjel a gyergyószentmiklósi Szent József-plébánia kialakítását, 50 000 lejjel a ditrói plébánia javítását, 70 000 lejjel a csomafalvi ravatalozókápolna környezetének rendezését, 16 000 lejjel a gyergyószentmiklósi Szent István-templom ajtajainak felszerelését és plébániája udvarának rendezését. 50 000 lejt utalnak a borszéki plébánia, 65 000 lejt a tekerőpataki plébánia homlokzata, 20 000 lejt pedig a gyergyóhodosi ravatalozókápolna külső-belső felújítására. 60 000 lejjel támogatja a megyei tanács a gyergyószentmiklósi örmény katolikus közösségi ház korszerűsítését, 20 000 lejjel a remetei templom belső renoválását, 50 000 lejjel a güdüci templom javítását, 15 000 lejjel a kilyénfalvi hittanterem javítását, 30 000 lejjel az újfalvi közösségi ház javítását, 15 000 lejjel pedig a gyergyóhodosi templom padjainak cseréjét. Ezek közül több munkálatnak az előző években fogtak neki, így a támogatást a folytatásra adták.

A gyergyószentmiklósi megbeszélésen részt vett Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke is.

 

Udvarhelyszéken is aláírták a szerződéseket

Ugyanaznap mind a katolikus, mind a református és az unitárius egyház képviselőivel megkötötte a szerződést Hargita Megye Tanácsa: Korondon a katolikus egyház képviselőivel, élükön Mátyás Károly főesperessel, Székelyudvarhelyen pedig a református és az unitárius egyház lelkészeivel, élükön Kántor Csaba református, illetve Lőrincz Lajos és Simó Sándor unitárius esperesekkel. Borboly Csaba megköszönte a közösségformáló munkát a felekezetek képviselőinek, és akárcsak Gyergyószentmiklóson, itt is hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás kapcsán felkéri az egyházakat, hogy segítsenek ezekben a napokban, hetekben, amíg zajlanak a beiratkozások a kilencedik osztályba, hogy a fiatalok és szüleik jó döntést hozzanak, és a megfelelő szak kiválasztására bátorítsák őket. Ugyanakkor a feleketek kisfalvakban betöltött szerepét is méltatta, amelyekből száma nagy Udvarhelyszéken.

A római katolikus egyházzal Udvarhelyszéken összesen 910 000 lej értékben kötöttek támogatási szerződést. 30 000 lejt utalnak a parajdi templom belső javítására, ugyanekkora összeget Székelyvarságra térrendezésre, 50 000 lejt a székelyudvarhelyi Szent Teréz-plébánia lelkészlakására és hittantermére, 60 000 lejt zetelaki orgonaépítésre, 80 000 lejt a fenyédi templomhoz vezető út építésére, 30 000 lejt a szentkirályi plébánia kerítésének építésére, 60 000 lejt a homoródremetei ravatalozókápolna elkészítésére. Nyikómalomfalvára 20 000 lej támogatást hagytak jóvá fűtésrendszer kialakítására, 40 000 lejt a vágási plébánia tetőszerkezetének javítására, 50 000 lejt a székelyszenttamási templom felújítására. Oroszhegyre 40 000 lejt utalnak a plébánia és 70 000 lejt a templom javítására. A székelyszentléleki templom javítására 60 000 lejt, a fancsali templomkerítés felújítására 10 000 lejt, a zetaváraljai templom javítására és bővítésére 50 000 lejt, a homoródkarácsonyfalvi templom javítására 60 000 lejt, a székelyvarsági és a farkaslaki plébánia javítására 30–30 000 lejt, a székelyudvarhelyi Szent György-plébánia javítására pedig 20 000 lejt utalnak. A lövétei templom homlokzatának javítására 50 000 lejt, a székelypálfalvi plébánia melléképületének felújítására 40 000 lejt irányoztak elő.

A református egyház esetében a teljes megyére vonatkozóan írtak alá szerződést, összesen 676 000 lej értékben. 8000 lejjel támogatják a bágyi templom harangjának automatizálását, 15 000 lejjel a mátisfalvi templom felújításához szükséges tanulmány elkészítését, 9000 lejjel a bögözi templom javításának tervezését, 30 000 lejjel az agyagfalvi és 20 000 lejjel a sándortelki templomépítést, 20–20 000 lejjel a patakfalvi és a mátisfalvi ravatalozó építését, 30 000 lejjel a maroshévízi ravatalozó építését, 20 000 lejjel a kőrispataki közösségi ház építését. 10 000 lejt különítettek el az ócfalvi ifjúsági tábor egészségügyi ellátójának építésére, 4500 lejt a hodgyai ravatalozó számára, 30 000 lejt a székelyudvarhelyi harangláb építkezési munkálatainak befejezésére, 20 000 lejt a felsőboldogfalvi templom fűtésrendszer-szerelésére, 10 000 lejt a kisgalambfalvi imaház fűtésrendszerére, 20 000 lejt a kőrispataki parókia javítására, 25 000 lejt a madéfalvi imaház tetőszerkezetének felújítására, 10 000 lejt a székelyudvarhelyi templom és parókia felújítására. A farcádi parókia felújítására 10 000 lejt utaltak, a nagygalambfalvi imaház felújítására 30 000 lejt, a bágyi parókia javítására 12 000 lejt. Siménfalvára 10 000 lejt utalnak központifűtés-felújításra, 10 000 lejt a székelyudvarhelyi református temető kápolnájának tetőszerkezet-javítására, 20 000 lejt az agyagfalvi parókia főjavítására, 15 000 lejt az alsósófalvi parókia javítására, 20 000 lejt a betfalvi parókia javítására, 8000 lejt a homoródszentmártoni imaház belső javítására, 10 000 lejt a csekefalvi templom tetőjavítására, 15 000 lejt a kőrispataki templom javítására. 10 000 lejt irányoztak elő a kisgalambfalvi kántorlak munkálataira, 40 000 lejt a kissolymosi–székelyszenterzsébeti imaház javítására, 10 000 lejt a rugonfalvi parókia gyerektábori házának javítására, 10 000 lejt a kisgalambfalvi parókia javítására, szintén 10 000 lejt az etédi parókia munkálataira, ugyanennyit a csekefalvi parókiának. A homoródfürdői közösségi központnak 15 000 lejt utalnak, 25 000 lejt a fiatfalvi orgona javítására, 3500 lejt az árvátfalvi templom nyílászáróinak cseréjére, 10 000 lejt a székelyszentmiklósi templom tetőszerkezete és az ócfalvi kerítés cseréjére, ugyanennyit a bikafalvi ifjúsági központ nyílászáróinak cseréjére. A csíkszeredai imaház padjainak fűtésére 12 000 lejt különítettek el, a székelykeresztúri imaház munkálatainak folytatására 40 000 lejt, a fiatfalvi parókia esővízcsatornájának felújítására pedig 9000 lejt.

Az unitárius egyházzal 95 000 lej értékű szerződést kötöttek Udvarhely térségére vonatkozóan, és 310 000 lej értékűt a Keresztúr-térségi pályázatokra. 15 000 lejt utalnak az oklándi ifjúsági ház modernizálására, ugyanennyit a recsenyédi templom és parókia javítására, 20 000 lejt a lókodi templom tetőjavítására, 15 000 lejt a városfalvi parókia javítására, ugyanekkora összeget a kénosi templom tetejének és parókiájának javítására, valamint szintén ennyi pénzzel támogatják a szentpáli kántorlak közösségi központtá alakítását. A csehétfalvi közösségi csűr építésére – amelyben szociális étkezde kap helyet – 30 000 lejt különítettek el, a medeséri templom felújításának folytatására 15 000 lejt, ugyanennyit a székelyszentmihályi templom tetőjavítására, 10 000 lejt a kissolymosi templom fűtésrendszerének felszerelésére, 3700 lejt a firtosváralji parókia központifűtés-rendszerére, 15 000 lejt az alsóboldogfalvi templom javításának tervezésére, 16 000 lejt az énlaki templom restaurálási tervére, 15 300 lejt bencédi munkálatokra, 10 000 lejt az énlaki parókia felújítására. A gagyi orgona javítására 10 000 lejt irányoztak elő, ugyanennyit a fiatfalvi parókia nyílászáróinak cseréjére, 25 ezer lejt a tarcsafalvi templom és harangláb felújítására, 15 ezer lejt a fenyőkúti kápolna felújítására és szigetelésére, 10 000 lejt a kissolymosi parókia tetőszerkezetének felújítására, ugyanekkora összeget a székelyszentmiklósi parókia javítására, 15 000 lejt a nagykadácsi templom külső javítására, 10 000 lejt a firtosmartonosi parókia kerítésének javítására, ugyancsak 10–10 000 lejt a kedei harangláb, valamint a csekefalvi parókia külső javítására, 15 000 lejt a kobátfalvi unitárius templom javítására. 20 000 lejjel támogatják a csekefalvi orgona javítását, 10 000 lejjel a firtosmartonosi templom tetőszerkezetének cseréjét, valamint 10 000 lejjel a siménfalvi parókia felújítását.

 

Négy és fél millió lej az idei támogatás

Az egyháztámogatás Hargita Megye Tanácsa legnagyobb értékű pályázati programját képezi, keretösszege évek óta folyamatosan nő. Az idei tavaszi kiíráson ez az összeg négy és fél millió lej, Hargita talán az egyetlen megye az országban, amely ekkora összeget szán az egyházakkal való együttműködési programra. A felekezeteknek főleg kistelepüléseken jelentős közösségformáló tevékenységük van, ezért az ilyen jellegű programokat is támogatja pályázatai révén a megyei tanács, ilyen például az egyházak által szervezett táborok finanszírozása.

Idén a kiírásra megyei szinten 237 pályázat érkezett, ebből 149-et bíráltak el pozitívan. A felekezetek közötti leosztás nagyrészt a megye felekezeti megoszlását követi: több mint 60 százalékát a római katolikus egyház, 15-15 százalékát a református és az ortodox egyház, 10 százalékát pedig az unitárius egyház pályázatai nyerték. Főként azokat a beruházásokat támogatják, amelyek kalákajelleggel valósulnak meg, tehát a helyi közösség is igyekszik lehetőségeihez mérten hozzájárulni. A pályázatok fele a közösségi intézményeket támogatja, úgymint közösségi terek építését és felújítását. A templomok, műemlék épületek felújítása is nagyon fontos, mert amellett, hogy az identitás őrzésének fontos elemei, turisztikai vonzerővel is bírnak.

Az idei Hargita megyei egyháztámogatásokról szóló bemutató megtekinthető itt: https://drive.google.com/open?id=0B3DH_aG2Ui1UbVpEekhvQTRwazQ

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.