fbpx

Elfogadták Borboly Csaba erőforrás-hatékony épületekről szóló jelentését

Egyhangúlag megszavazták Borboly Csabának a Régiók Bizottsága április 17-i plenáris ülésén előterjesztett Erőforrás-hatékony lehetőségek az építőiparban című jelentését. Hargita Megye Tanácsának elnöke, az RB raportőre Brüsszelben, az Európai Parlament Antall Józsefről elnevezett épületében azt nyilatkozta, hogy ez sikert jelent nemcsak a tágabb régióban, hanem Székelyföld számára is. Jelentésének elkészítésekor szem előtt tartotta a Hargita megyei érdekeket, így a megyei tanács Modern székely ház projektjét, az energiagazdálkodási ügynökség által kidolgozott csíkszeredai energiastratégiát, s nagy hangsúlyt fektetett az újrahasznosítható energiák kérdésére a Hargita Megye Tanácsa Építsünk biztos jövőt! című gazdaságfejlesztési stratégiája alapján – az ennek alapján elkészülő dokumentumban ezeket az irányvonalakat követte.

– Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy Hargita megye számára is előnyös jogszabályok készüljenek az Európai Unió szintjén. Brüsszelen keresztül is hatni tudunk a bukaresti döntéshozókra. A Régiók Bizottsága véleményeinek figyelembevételével készülnek az uniós jogszabályok, ezeket idejében elő kell készíteni, hiszen többéves folyamatról van szó – nyilatkozta jelentésének elfogadása után Borboly Csaba, megköszönve kollégáinak a támogatást, valamint Csák László szakértőnek a munkáját.

A megyeelnök külön sikerként könyvelte el, hogy elfogadták azt a javaslatát, mely szerint „a sztálinista ideológiát megjelenítő” épületek esetében nem várhatjuk el az egészségtelen lakásokban élőktől, hogy olyan a tarthatatlan helyzetben éljenek, hogy a rossz tervezés miatt a nap naponta alig két órát süt be a lakásukba. Ezért a javaslat kitér külön a kelet-európai tagállamokra, ahol bizonyos helyzetekben a bontás a legjobb megoldás, annak ellenére, hogy az Unió a felújítást támogatja. – Természetesen a bontásból kikerülő anyag újrahasznosításával – tette hozzá a székelyföldi elöljáró.

A jelentés rávilágít a helyi és regionális önkormányzatok által eddig tett erőfeszítésekre, példaként kiemelve a Hargita megyei helyi és hagyományos építkezésben alkalmazott módszereket. Ezek a kezdeményezések kiemelkedőek a fenntarthatóság és az energiahatékony építkezés terén. A dokumentum azt a megjegyzést is tartalmazza, hogy a környezetbarát építőiparból és bontásokból származó építőanyagokhoz kötődő ipari tevékenységek sok munkahelyet teremthetnének, valamint olyan kompenzációs mechanizmust javasol, amely a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását szolgálja.

Markku Markkula, a Régiók Bizottságának elnöke gratulált a jól előkészített, megalapozott, minden szempontot figyelembe vevő jelentéstervezethez. Külön gratulált a Régiók Bizottsága EPP csoportjának elnöke, Michael Schneider azért, hogy együttes érveléssel elérték, hogy ellenszavazat és tartozkodás nélkül elfogadták a jelentéstervezetet.

A székelyföldi elöljáró 2012 óta tagja az RB-nek, raportőrnek, immár másodjára, az RB Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE) szakbizottságának 2014. június 19-i, brüsszeli ülésén választották meg. A jelentéséről helyi és nemzetközi szinten egyeztetett az elmúlt hónapokban, és decemberben megszavazta az ENVE. A dokumentumról a végső szavazásra a 2015. áprilisi plenáris ülésen kerül sor. Bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/hirek/fenntarthato-epuletek/ weboldalon.

Brüsszel, 2015. április 17.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.