fbpx

Az EPP-frakcióban is téma volt Borboly Csaba jelentése

A Régiók Bizottsága április 17-i, pénteki plenáris ülése előtt csütörtökön az Európai Néppárt (EPP) frakciójában is napirendre került Borboly Csaba Erőforrás-hatékony lehetőségek az építőiparban című jelentése. A tanácskozáson részt vett Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának elnöke is.

Hargita Megye Tanácsának elnöke az RB raportőreként április 17-én, pénteken, a plenáris ülésen mutatja be a fent említett jelentését. Kérte a frakció támogatását, és az ülést vezető Michael Schneider frakcióelnök is arra kérte a kollégákat, hogy vegyenek részt a szavazáson és támogassák a jelentést. A jelentésnek hatvanhárom módosítója van, amelyeket a pénteki plenáris ülésen kell Borboly Csabának fenntartania.

A megyeelnök beszámolt a jelentéstervezetről tartott nemzetközi egyeztetéseiről, és megköszönte a frakció tagjainak észrevételeit a dokumentum kapcsán. A jelentés rávilágít a helyi és regionális önkormányzatok által eddig tett erőfeszítésekre, példaként kiemelve a Hargita megyei helyi és hagyományos építkezésben alkalmazott módszereket. Ezek a kezdeményezések kiemelkedőek a fenntarthatóság és az energiahatékony építkezés terén.

Borboly Csaba örvendetesnek tartja, hogy a jelentéstervezetbe sikerült más európai jó gyakorlatok mellett a Hargita megyei hagyományos építészet jó példáját is befoglalni, és a fa, mint újrahasznosítható építőanyag lehetőségeire is rávilágítani, ami a Székelyföldi erdőtulajdonosok és fafeldolgozók szempontjából fontos előny. A megyeelnök bízik abban, hogy a Brüsszelben is értékelésre került stratégia ma hivatalos dokumentum részévé válhat.

A székelyföldi elöljáró 2012 óta tagja az RB-nek, raportőrnek, immár másodjára, az RB Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE) szakbizottságának 2014. június 19-i, brüsszeli ülésén választották meg. A jelentéséről helyi és nemzetközi szinten egyeztetett az elmúlt hónapokban, és decemberben megszavazta az ENVE. A dokumentumról a végső szavazásra a 2015. áprilisi plenáris ülésen kerül sor. Bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/hirek/fenntarthato-epuletek/ weboldalon.

A kulturális örökség témájában is szavaztak

Borboly Csaba az EPP-frakcióban módosító javaslatot nyújtott be a Gémesi György által előterjesztett A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé című véleménytervezethez, Tövissi Zsolt építész észrevételei mentén. Elfogadták a megyeelnök következő kiegészítéseit: ezen a területen olyan normák kialakítását is ösztönözni kell, melyek alapján bizonyos költség-haszon elemzéseket lehet készíteni, a sajátos problematikára adaptálva; az épületek rehabilitációjának szakmai hitelességét növeli, ha a beavatkozás nemcsak hagyományos anyagokkal, de hagyományos, korhű technikákkal is készül, és ezt a tudást, akárcsak a műemléket magát, őrizni és továbbadni kell, szakemberképzés formájában; gyakorlattá kell tenni a műemlékek és az épített örökség állagának rendszeres vizsgálatát, a karbantartási gyakorlat elterjedését, a hivatalnokok és műemlék-tulajdonosok ilyen irányú tájékoztatását, képzését; szigorítani kell a műemlékekkel, a környezettel, annak művészi komponenseivel, a régészeti lelőhelyekkel szembeni erőszak szankcionálását – ezeket a tetteket társadalomellenesnek kell minősíteni, amelyek állami integritást sértenek, ezért be kell vezetni az ilyen tettekkel szembeni büntetések gyakorlatát.

További információk angolul: http://web.cor.europa.eu/epp/News/Pages/15-04-13_april15-plenary-highlights.aspx#.VS_eIeFilM4

Csíkszereda, 2015. április 16.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.