fbpx

Hargita megyei kaláka gyermekeinkért

A működési engedély nélküli oktatási intézményeken segítene a megyei tanács

– Az oktatási intézmények működési engedélyével kapcsolatos problémák megoldhatók összefogással, ha mindenki az ügy mellé áll: a helyi lakosok, polgármesteri hivatalok, a tantestület, a szülők és a megyei tanács. Régen kalákában sokat építkeztek, elevenítsük fel e hagyományt! – intézett felhívást a lakossághoz, intézményvezetőkhöz és cégekhez Borboly Csaba hétfői sajtótájékoztatóján. Hargita Megye Tanácsának elnöke a sajtó képviselőinek bemutatta új kezdeményezését, amellyel a megye azon tanintézeteit – óvodákat, napköziket, iskolákat – segítené az általa vezetett intézmény, amelyek nem kaptak működési engedélyt, mivel nem volt pénzük az ehhez szükséges felszerelés biztosítására. Mindezt kalákarendszerben szeretné megvalósítani, hogy a rendelkezésre álló összegből minél több beruházást el lehessen végezni. A megyei elöljáró elmondta, hogy elsősorban az építkezési anyag árának előteremtésével tudja támogatni a jelentkezőket, és október 7-én 10óráig várják az igényléseket a polgármesteri hivataloktól. Az elbírálás után már az októberi tanácsülésen elkülönítik a szükséges pénzösszeget a kedvezően elbírált kérelmekre.

Borboly Csaba hozzátette, hogy a 2006/273-as törvény 15. cikkelye ad lehetőséget arra, hogy a polgármesteri hivatalok indokolt kérése alapján a megyei tanács tartalékalapjából a rendkívül nehéz helyzetbe került helyi közösségeket támogassák, például iskolák bezárása esetében. A prefektusi kollégium múlt heti ülésén az iskolák helyzetét is megvitatták, majd a megyei tanács illetékesei felmérték a megye oktatási intézményeinek helyzetét. A problémák több mint felét a nem megfelelően felszerelt mosdók jelentik, 18 százalék esetében nincs iható víz, ezenkívül pedig a villamos hálózat hiánya, a rossz állapotú tetőzet vagy ajtó-ablak festése jellemző – mindez főleg a kisebb falvakban.

A megyeelnök ismertette a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatait a megye tanintézeteinek működési engedélyével kapcsolatban. Eszerint a 279 óvoda, illetve napközi otthon közül városon 64-ből 58 rendelkezik egészségügyi engedéllyel, 6 engedély nélkül maradt, vidéken pedig 215-ből 132-nek van egészségügyi engedélye, 83-nak nincs. A 241 iskolából városon 44-ből 43-nak van egészségügyi engedélye, a vidéki 201-ből pedig 153-nak. A 36 középiskola, városon és vidéken egyaránt, megkapta a működési engedélyt.

– A prefektúra segítséget ígért, de az igények felmérésében a többi szakhatóság segítségére is számítunk, akárcsak az építkezési felügyelőség segítségére, hiszen csakis szakszerű munkát szabad végezni a kalákák során. A tanfelügyelőség, a szülők, a tantestület támogatására is szükség van – sorolta Borboly Csaba. – Az elképzelés megvalósításához nincs szükség sok milliárd régi lejre, cégek által elkészített nagy tervekre. Igenis képesek vagyunk rá önerőből! El akarjuk érni, hogy a megyében minden iskolának legyen működési engedélye, ez az egész megye érdeke.

Az elöljáró hangsúlyozta, hogy Hargita Megye Tanácsa csak azon tételek támogatását tudja vállalni, amelyeket a helyiek önerőből nem tudnak megvalósítani, tehát azokról a településekről, amelyeken van közbirtokosság, ne igényeljenek fát a megyei tanácstól, és ahol kavicsbánya működik, kavicsot onnan kérjenek, azaz amit lehet, oldjanak meg helyben. A szeptember 30-án polgármestereknek, illetve iskola- és óvodaigazgatóknak kiküldött felhívásában a megyeelnök kéri, hogy a címzettek nézzenek utána, milyen helyi bontott építőanyag, más hiányzó anyag és eszköz áll rendelkezésükre. Fontos, hogy a helyi tanács, közösen a helyi tanintézettel, minden lehetőséget feltérképezzen, mérlegeljen, és csak utána forduljon a megyei tanácshoz, hívta fel a figyelmet az elöljáró.

A kezdeményezés ügyében a megyeelnök a cégekhez és a lakossághoz is fordult, kérve mindenki támogatását, aki egy zsák cementtel vagy egyéb anyaggal segíteni tud, az jelezze a megyeházán személyesen vagy a kalaka@hargitamegye.ro e-mail címen, ugyanakkor azt is kérte, hogy a megyében lévő cégek kedvezményes áron adjanak el építkezési anyagot a nehéz helyzetben lévő tanintézetek számára.

A felhívást és a javasolt igénylési űrlapot a hét elején kapják meg a hivatalok és iskolák, ugyanakkor október elsejétől letölthető a kalaka.hargitamegye.ro aloldalról. A formanyomtatványban konkrét ütemtervet kér a megyei tanács, továbbá részletesen le kell írni, milyen építkezési anyag szükséges, illetve meg kell nevezni a munkálatokért felelős, helyi önkormányzat által alkalmazott személyt.

Csíkszereda, 2013. szeptember 30.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

2 Hozzászólások