fbpx

Homoródmente népviseletben

Hargita Megye Tanácsa, a Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Lövéte Község Önkormányzata, valamint a Felső-Homoródmente Kistérségi Egyesület szervezésében 2014. szeptember 21-én Lövétén szervezték meg a Homoródmente népviseletben című rendezvényt, melynek célja a homoródmenti települések népviseletének bemutatása, valamint a figyelem felhívása a székely ruhák használatának fontosságára. A rendezvény kezdetén a lövétei Tájház udvarán fogadják a szentegyházi, homoródalmási, homoródkarácsonyfalvi, oklándi, homoródújfalusi, kápolnási, homoródkeményfalvi, abásfalvi, gyepesi, homoródremetei, kénosi, lókodi, homoródszentmártoni, bágyi, homoródszentpáli, homoródszentpéteri, városfalvi, jánosfalvi, égei, valamint a székelydályai viseletbe öltözött csoportokat. Majd a viseletbe öltözött csoportok, valamint a meghívott vendégek felvonultak a lövétei templomba zenei kísérettel, amelyet ökumenikus istentiszteletet követett László István helybéli plébános, Simó Sándor unitárius esperes, jánosfalvi lelkész és Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkész celebrálásával.

Az istentisztelet után a Népházban folytatódott a rendezvény, ahol Lázár F. Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki elmondta, hogy megtisztelve érzi magát, hogy a rendezvény házigazdája lehet, és Orbán Balázst idézte, aki szerint a lövétei viselet az egyik legszínesebb, legértékesebb Udvarhely környékén. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, kiemelte, hogy Székelyföldet Európa is értékeli, hiszen 2012-ben Europa Nostra nagydíjjal tüntette ki Kovács Piroskát a székely kapuk védelmében kifejtett tevékenységéért. – Európa térképén kitörölhetetlenül ott vagyunk kultúránkkal, örökségünkkel. Ezt akartuk megerősíteni a brüsszeli Manneken pis, a pisilő emberke székely népviseletbe való öltöztetésével, de sajnos az esemény előtt pár nappal nyomásra visszalépett a brüsszeli hivatal. Azonban ne adjuk fel, fogjunk neki újra a kisember felöltöztetésének, hiszen ezzel Európa gazdagabb lesz, és ettől senkinek sem kell félnie. Ehhez kérem a partnerséget és közreműködést, hiszen van amire büszkék legyünk, és nemcsak nekünk, hanem az egész országnak. Székelyföldnek értékei vannak, erről szól az autonóm szervezés, és az értékeinkhez való ragaszkodás. Ez által tudjuk idekötni, ide gyökereztetni a fiataljainkat. Erről szól a megyei tanács népviseleti programja és örvendetes, hogy mekkora igény van rá, és egyre inkább együtt élünk napjainkban a szokásainkkal, az örökségünkkel – fejtette ki Borboly Csaba.

Szarka Gábor konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében a homoródmenti magyar közösség összetartozását emelte ki. Elmondta, örül, hogy jelen lehet e nagyszabású eseményen, majd tolmácsolta Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul üdvözletét, aki a két Homoród mentét ékszerdobozhoz hasonlította, majd kiemelte a sok fesztivált, programot, amely a térség elismerését segíti elő. A főkonzul üzenetében bíztatott mindenkit, hogy maradjanak meg közösségben és mindig keressék és építsék azt, ami a közösség számára jó.  A főkonzul a Homoródmente magyar közösségét példamutató közösségnek nevezte. Kifejezetten örül, hogy erről a térségről egyre többen igénylik a magyar állampolgárságot, ami a nemzet erejét növeli, további segítséget ígér a lakosságnak a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Bátorította a jelenlevőket, hogy a székely ruhát ne csak az ünnepek alkalmakor öltsék magukra, hanem térjen vissza annak használata a hétköznapokba, ne csak szimbólumként tekintsenek rá.

Kovács Árpád, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont igazgatója kiemelte a székely ruhák használatának fontosságát, hiszen a viselet az, amelyet ha magunkra öltünk, kifezezzük azt, hogy magyarok, székelyek vagyunk, és a székely hagyományokat ápoljuk. Ezután a homoródmenti viselet jellegzetességéről beszélt, majd felelevenítette, hogy Lövéte erősen ragaszkodik a hagyományápoláshoz, számos hagyományőrző csoport tevékenykedik a faluban, színjátszók, kórusok, néptáncegyüttes, így ez a szervezést nagyban megkönnyitette, mivel a célok közösek voltak. Kovács Árpád örömét fejezte ki, hogy majdnem minden faluból eljöttek a viseletbe öltözött csoportok, hiszen ez azt jelenti, hogy élénken élnek itt a hagyományok. Végül reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódik a viseletbemutató és Hargita Megye Tanácsának a viselet támogató programja, melynek segítségével évről-évre több hagyományőrző csoport varrathat a megyében eredeti, autentikus viseletet.

Az ünnepélyes megnyitó után előadást tartottak Hargita Megye Tanácsának a népviseleteket támogató és népszerűsítő programjairól, a székely népviseletről Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató tolmácsolásában, valamint a Néptánc a vidéknek programról. Ezután Mihály János történész, a rendezvény ötletgazdája megnyitotta az Őseink viseletben című archívfotó-kiállítást. A kiállításnak köszönhetően minden érdeklődő megismerhette azt az autentikus népviseletet, amelyet még most is nagy előszeretettel viselnek a lövéteiek. Ezt követően a homoródmenti településekről érkezett csoportok mutatták be a saját népviseletüket. A rendezvény közös táncmulatsággal zárult, amelyhez a helyi népi zenekar és a környékről meghívott zenészek húzták a talpalávalót.

A rendezvény célja hagyományaink ápolása, értékeink tudatosítása, a hagyományos népi viselet megbecsülése, valamint ösztönzően hatni a fiatalokra, hogy aktívan bekapcsolódhassanak a közösségi életbe, őrizzék értékeinket, ápolják hagyományainkat. Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Lövéte Község Önkormányzata, Felső-Homoródmente Kistérségi Egyesület. Támogatók: Hargita Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alap. Partnerek: Lövétei Római Katolikus Egyházközség, Kákvirág Néptáncegyüttes, Lövétei Asszonykórus, Férfi Dalárda.

Székelyudvarhely, 2014. szeptember 21.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.