fbpx

Jó képességű diákok is hátrányba kerültek a román vizsga miatt

Hargita megyében összesen 2632 diák vett részt a nyolcadik osztályosok záróvizsgáján, ebből 404 román, 2228 magyar anyanyelvű. A román diákok közül 2,2%, a magyar diákok 3 százaléka nem vett részt a vizsgán.

A magyar anyanyelvű diákok eredményének átlaga 5,83 a román nyelv és irodalom jegyekkel együtt, 6,52 a román jegyek nélkül. A román nyelv és irodalom jegyekkel együtt a magyar anyanyelvű diákok 68,8%-a ment át a vizsgán, ezek a román vizsga nélkül az átmenési arány 84 százalék lenne.

A magyar anyanyelvű vizsgázók közül 89 diák 9-nél nagyobb jegyet kapott magyar nyelv és irodalomból, és 5-nél kisebb jegyet román nyelv és irodalomból. A magyar nyelv és irodalomból, matematikából, illetve román nyelv és irodalomból vizsgázó magyar anyanyelvű diákoknak csupán 0,90%-a érte el a 9-es osztályzat fölötti összeredményt. A kisérettségi Hargita megyei eredményeinek összesítését Hargita Megye Tanácsának elemzőcsoportja készítette.

– Jelentős hátrányt jelent a magyar diákoknak, hogy román nyelv és irodalomból ugyanolyan szinten kell vizsgázzanak, mint román anyanyelvű társaik. Mindenki az anyanyelvén tudja a legjobban kifejezni magát, mindig előnyben lesz az, aki az anyanyelvét használhatja, nem pedig egy idegen nyelven kell kifejeznie magát. Évek óta hangsúlyozzuk, hogy differenciált vizsgára van szükség a magyar és a román anyanyelvű diákok esetében, illetve hogy szükség van a román nyelv oktatásának reformjára, hiszen az eredményekből is kitűnik, hogy vannak jó képességű diákok, akik a román vizsgán mégsem tudnak jó eredményeket elérni. A román nyelvet idegen nyelvként kell tanítani a magyar anyanyelvű diákoknak, és vizsgáztatni nem lehet őket ugyanazon a szinten a nyelvismeretből, mint anyanyelvű társaikat. A magyar anyanyelvű diákok ebből származó hátránya évről évre bebizonyosodik a kisérettségin és az érettségin – hangsúlyozta ismételten Borboly Csaba.

Az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a törvény adta lehetőségeket és a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem biztosította, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák minden szinten.

Az oktatási tárca válaszlevelei és ütemterve alapján 2021-ig lesz kidolgozva/bevezetve az új tanterv a VIII. osztályosoknak, és csak ezután kerül sor az új tanterv kidolgozására/bevezetésére a líceumi oktatásban részt vevő diákok számára.

– A szaktárcához intézett levelezéseink során kértük, hogy törvény adta jogaink figyelembe vételével történjen a román nyelv oktatása, és számonkérése, új programok/tantervek/tankönyvek alapján minden szinten, az előkészítő osztályoktól a XII. osztályig. Figyelembe véve, hogy a szaktárca ütemterve szerint csak 2021 után lesz biztosítva minden szinten a román nyelv sajátos, specifikus tanterv szerinti oktatása a magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok számára, fontosnak tartjuk, hogy helyi szinten, ezen iskolákban olyan intézkedéseket, tevékenységeket bevezetni, amelyek segítik a román nyelv oktatásának az erősítését. Úgy gondoljuk, hogy a szaktárca mellett, indokolt megyei és helyi szinten is intézkedéseket hozni a helyzet javítása érdekében, ehhez pedig szükséges az érintettek, a helyi és a megyei hatóságok, a tanfelügyelőség, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a román tanárok, a szülők és nem utolsó sorban a diákok közötti hatékony együttműködés – számolt be Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Bár a megyei tanácsnak nem hatásköre ez a tevékenység, évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a térségben élő magyar diákok megfelelő módon elsajátíthassák az állam nyelvét, hogy társadalmi szempontból értékes, hasznosítható tudást kapjanak a gyerekek, és ezáltal javuljanak az országos felmérőkön és az érettségi vizsgákon elért eredményeik is. Ezért a megyei tanács ifjúsági tevékenységeket támogató programjának keretében román nyelvoktatást elősegítő tevékenységeket is támogat, mint például: kommunikációs táborok, román nyelvtáborok, cseretáborok szervezését, az országos és érettségi vizsgákra való felkészítők szervezését. A cél az, hogy ezeket a lehetőségeket maximálisan kihasználják a Hargita megye területén ifjúsági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek, egyházak, hiszen az említett tevékenységi területekre még mindig kevés pályázat érkezik.

Csíkszereda, 2019. július 1.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.