fbpx

Kájoni János-díj: a jó példák és helyes út bemutatása

Idén is átadta Hargita Megye Tanácsa a Kájoni János-díjakat, a kiemelkedő eseménynek a Kájoni János Megyei Könyvtár adott otthont november 16-án. A kitüntetéseket ez alkalommal dr. Balázs Lajos néprajzkutató, Mirk László tanár és Cseke Gábor író vehették át Borboly Csabától, Hargita Megye Tanácsa elnökétől.

November 13. a Magyar Nyelv Napja, ezen a dátumon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. 2015-ben Románia is becikkelyezte a Borboly Csaba javaslatára készített, és az RMDSZ képviselői és szenátorai által  beterjesztett törvényt, amely szentesíti a magyar nyelv napját.

A díjátadás a Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat befejező eseménye volt. Hargita Megye Tanácsa a Kájoni János-díjat azoknak a személyeknek adományozza, akik a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenységet, valamint a közművelődésben hosszú időn keresztül maradandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végeztek.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Balogh Attila Márton köszöntötte az egybegyűlteket, az ünnepi eseményt Imre Krisztina, Hargita Megye Tanácsának munkatársa moderálta.

A mostani díjazottak a magyar nyelv ápolása, szokásaink megismerése és azok átadása érdekében rendkívüli munkát végeztek, mondta köszöntőjében Borboly Csaba. Azok előtt tisztelgünk, akik a magyar nyelv érdekében kulturális tevékenységet végeznek, gyerekeinket oktatják, és elültetik bennük a nemzethez való tartozás, a szülőföldhöz való ragaszkodás csíráját, fogalmazott. A díjakat is azért hozta létre Hargita Megye Tanácsa, hogy megmutassák a helyes utat és a jó példákat, fejtette ki a megyeelnök. A díjazottaknak gratulált, munkásságukhoz kitartást kívánt, és a megyei tanács további támogatásáról biztosította őket.

Dr. Balázs Lajos Csíkszentdomokos átmeneti, sorsfordító szokásait bemutató szokásmonográfiáit a magyar néprajztudomány mindeddig egyedülálló, meghatározó munkáiként tartják számon, amelyeket többek között a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett csíkszeredai rendezvények sorában mutattak be. 2016-ban a Kájoni János Megyei Könyvtárban a honismeret évét az ő könyvének a bemutatásával indították, hisz  csíkszentdomokosi néprajzi kutatásainak következtetései az egész magyarságra érvényes következtetéseket hordoznak. Kitartó és következetes munkája révén hozzájárult a magyar nyelvű tudományosság kiteljesedéséhez és nem utolsósorban a különböző szokásokhoz és rítusokhoz kapcsolódó szavaink mentéséhez és közkinccsé tételéhez, hangzott el a laudációban.

MirkLaszlo

Mirk László az 1970-es évektől érdeklődik a hagyományos paraszti népélet jelenségei iránt, s ezekről számos cikke, tanulmánya jelent meg különböző erdélyi és magyarországi folyóiratokban, szaklapokban. Sokrétű tevékenységéért díjak, elismerések sorát kapta. A Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozaton Hargita Megye Tanácsa Kájoni János-díjjal ismerte el kiemelkedő művelődésszervezői, újságírói, szerkesztői munkásságát, a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés szakterületén kifejtett életmű-tevékenységét, amellyel a közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökség megtartását szolgálta.

CsekeGabor

Cseke Gábor 2016.  július 29-én 75 évet töltött, de ma is legalább annyit dolgozik, mint ifjúkorában: szerkeszt, rendszerez, elemez, alkot, összeállít, bemutat, múltba mélyed, jövőbe tekint. Köteteinek száma közelít az ötvenhez, próza, vers, riport, műfordítás vegyesen. Legutóbbi kötete 2017-ben a Hargita Népe Kiadó gondozásában jelent meg Sorsok könyve címmel. Rendkívül aktív, minden kulturális rendezvényen jelen van. Sokirányú, szerteágazó  tevékenységét lehetetlen felsorolni. Folyamatosan jelen van írásaival a virtuális térben, honlapot és több tematikus blogot is szerkeszt,  digitalizál, könyveket szerkeszt.  Tudatos,  következetes munkájának köszönhetően  kortárs hazai magyar írók művei kerülhettek fel a világhálóra. Hargita Megye Tanácsa a Kájoni János-díjjal ismeri el kiemelkedő írói, költői, publicisztikai és szerkesztői, valamint művelődéssszervezői tevékenységét.

Az ünnepi eseményt Fodor Szilvia és Becze Tamás diákok, valamint Benedek Szilamér klarinét-szaxofon tanár előadása tette színesebbé.

Váradi Pál Péter és Lőwey Lilla kettős albumbemutatójával kezdődött a rendezvény, a Bihar-hegység – A Király-hágótól a Bihar-hágóig és Erdély – Kemény János – A marosvécsi mecénás – Az Erdélyi Helikon alapítója című fotóalbumokat mutatták be a szerzők vetítéssel kísérve.

Az eseményről további fotók megtekinthetők az alábbi linken:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/1848109898569718

Csíkszereda, 2018. november 17.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.