fbpx

Közel 14 millió lejt osztott szét a településeknek Hargita Megye Tanácsa

A helyi költségvetések kiegyenlítésére kapott, áfából és jövedelemadóból származó 13 944 000 lej kiutalásáról Hargita Megye Tanácsa a február 28-i, Zetelakán tartott soros havi ülésén döntött. A helyi önkormányzatok online űrlap kitöltésével jelezhették igényüket, hogy milyen beruházásra szeretnének támogatást kapni. Az Itthon, család, jövő! szlogen jegyében, jól meghatározott pontrendszer alapján, a polgármesterekkel való előzetes konzultáció mentén egyenlítették ki a helyi költségvetéseket.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a helyi költségvetések mostani kiegyenlítését egy átlátható folyamat előzte meg az online igénylési űrlapoknak köszönhetően, mivel az követhető volt, és a konzultáció, kibeszélés tekintetében is újdonságot jelentett.

Persze voltak olyan igénylések, amelyeknek nem tudtunk eleget tenni, hiszen mint már többször elmondtam, ez nem a milliós beruházásokról szól. A megyei tanács testülete felelős döntést hozott, az Itthon.Család.Jövő szlogenünk jegyében vitattuk meg az érintettekkel és bíráltuk el a kérelmeket, így sok értékes projektet tudtunk támogatni. Ennek a döntésnek hatása lesz a lakosság biztonsága, a fiatalok itthon maradása, a munkahelyteremtés tekintetében. Minden olyan közösséget igyekszünk segíteni, amelyikben van tenni akarás, összefogás, és egy kis segítségre van szüksége, vagy a segítségünkkel nagyobb összefogás, nagyobb eredmény várható. Tehát ez a döntés a megye fejlődését szolgálja – nyilatkozta a megyei tanács elnöke.

Udvarhelyszéken Farkaslaka község palló építésére, a székelypálfalvi kultúrotthon tetőszerkezetének cseréjére és a nyikómalomfalvi sportpályán öltöző építésére kapott pénzt. Fenyédnek utak felújítására és tűzoltó felszerelések vásárlására osztottak le pénzt. Homoródalmás község a 132A jelzésű megyei út és községi utak munkálataira, idősek nappali központjának kialakítására, a Dávid Ferenc iskola pincéjének javítására és tűzoltóállomás bejáratának, illetve környékének kialakítására kapott finanszírozást. Homoródszentmárton községnek a városfalvi szennyvíztisztítóra, közvilágításra, a homoródszentpáli utak kövezésére és Homoródszentmárton község központjának felújítására szavaztak meg támogatást. Kápolnásfalu a polgármesteri hivatal új épületének munkálataira kapott pénzt, Korond pedig a Sórét utca modernizálásához szükséges műszaki tervek elkészítésére, mosdó építésére az atyhai kultúrotthonban és játszótér kialakítására Korondon.

Az ez alkalommal megszavazott finanszírozással korszerűsítik a lövétei önkéntes tűzoltó-egyesület felszerelését, és villamosítást szerelnek Somkőháton. Máréfalva a 13A jelzésű országút mentén járda kialakítására, a szennyvíz- és ivóvízhálózat kiterjesztésére, tűzoltó felszerelésre és útjavításra kapott támogatást. Oklánd község a homoródkarácsonyfalvi játszótér és parkoló kialakítására, az oklándi óvoda belső javításaira, Homoródújfaluban ravatalozókápolna és az iskola kerítésének megépítésére kapott pénzt. Oroszhegy községnek mezei út javítására, az oroszhegyi tűzoltógarázs építésének befejezésére és berendezésére, az ülkei tűzoltógarázs tervezésére és építésének elkezdésére, a tibódi tűzoltógarázs épületének befejezésére és az épület hőszigetelésére, az oroszhegyi sportpálya füvesítésére és stadion építésére, valamint a diafalvi út műszaki tervének elkészítésére szavaztak meg támogatást. Parajd községben javítják a Korond patakán átívelő hidat, a parajdi kultúrotthont és Békástelepen az iskolaépületet. A megyei tanács testülete elfogadta a támogatást a székelyudvarhelyi állatpiac átalakítására és a Bányai János iskola infrastruktúrája javításának műszaki tervére. Székelyvarság községben felújítják a régi községháza épületét és a Jézus kútja elnevezésű önkéntes tűzoltó egyesületnek szirénát vásárolnak. Szentegyházán felszerelést vásárolnak a Gábor Áron Iskolaközpont autószerelő műhelyébe, lepadolják a Martonffi János Általános Iskola tornatermét, bővítik az önkéntes tűzoltók felszerelését és hangszereket vásárolnak a megyei tanács támogatásával. Zetelaka községben a parcellázási terveket bővítik, főjavításokat végeznek a tűzoltóállomáson és köztéri bútorzatot helyeznek ki. Bögöz község napközi otthon építésére és járda kialakítására kért támogatást. Etéd községnek a küsmödi közösségi ház teljes felújítására, Kőrispatakon focipálya látrehozására, Etéden és Kőrispatakon játszótér létrehozására, a régi polgármesteri hivatal teljes berendezésére és felszerelésére utaltak ki pénzt. Felsőboldogfalva községnek az árvátfalvi fő vízvezeték építésére szavazott meg finanszírozást a megyei tanács. Kányád községben modernizálják a közvilágítást, javítják a székelydályai iskolát, kaszálógépet vásárolnak a út menti karbantartáshoz, és kiépítik a vízhálózatot Miklósfalván. Nagygalambfalván bővítik a turisztikai szolgáltatásokat, Románandrásfalván modernizálják az utakat és a járdákat. Siménfalván modernizálják a multifunkcionális központot, bővítik az önkéntes tűzoltók felszerelését, javítják a 32-es községi utat a megyei tanács támogatásával, amely ezenkívül megszavazta a támogatást Rugonfalva, Siménfalva, Kiskadács, Nagykadács, Kobátfalva és Székelyszentmihály csatornázására, Tarcsafalva, Csehétfalva vízhálózatának bővítésére és működtetésére, a 38 és a 38/A jelzésű megyei utak javítására, a rugonfalvi kultúrotthon és a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola munkálataira.

Székelyderzs községben bővítik az ivóvízhálózatot és általános javítást végeznek a János Zsigmond Általános Iskolában, szavazta meg a munkálatok finanszírozását a megyei tanács. Székelykeresztúron javítják a Küküllő utcát, bővítik a Zeyk Domokos Szekközépiskola felszerelését, játszóteret alakítanak ki, a gyermekek elszállásolására alkalmas épületet újítanak fel, és kialakítják annak környezetét. A megyei tanács finanszírozza Szentábrahám községben a Benedek Elek iskola villanyhálózatának javítását és villámhárító felszerelését, illetve játszótér és szabadidőközpont kialakítását. Újszékely község a székelyszenterzsébeti sportpálya kialakítására és a 47-es községi út javítására kapott támogatást.

A polgármesterek által igényelt beruházások listája megtekinthető a http://investitii.hargitamegye.ro/ oldalon. Hargita Megye Tanácsa az előző években is pályázatok alapján döntött a helyi költségvetések kiegyenlítéséről (http://judetulharghita.ro/alocari.html), ám az idei, online módszer követhetőbb, átláthatóbb.

Borboly Csaba a helyszínről élőben jelentkezett és részletezte a zetelaki tanácsülésen hozott döntéseket, a videó megtekinthető itt: https://www.facebook.com/csaba.borboly/videos/1453645761321185/

Fotó: Keresztes Zoltán

Csíkszereda, 2017. március 1.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.