fbpx

Közel 15 ezer lej a CSIT-nek Hargita Megye Tanácsától

Öt egyház-támogatási szerződést írtak alá a csíkszeredai megyeházán április 29-én, kedden, amelyet Hargita Megye Tanácsa pályázatán nyertek. A kászonújfalusi plébánia 14 960 lejt kap a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT) megrendezésére, 5040 lejt a lázárfalvi plébánia a Szent Anna-tónál szervezendő ifjúsági és gyerektábor, illetve zarándoklat szervezésére, 2600 lejjel támogatják a csíkszeredai unitárius parókiát a megyeszékhelyen május 10-én tartandó Unitárius Nők Találkozójának szervezésében, 2000 lejjel a Gyergyói Unitáriusok Találkozóját, és 2000 lejjel segítik az evangélikus-lutheránus püspökséget, amit az a németországi testvérgyülekezet tagjainak csíkszeredai fogadására fordít.

Az aláírásnál jelen volt Borboly Csaba megyeelnök, Veress Sándor Levente kászonújfalusi plébános, Bálint Gábor, a lázárfalvi plébánia gondnoka, Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész, valamint Tóth Károly csíkszeredai evangélikus-lutheránus lelkész. Borboly Csaba elmondta, hogy az utóbbi években többet kommunikálnak ezekről a támogatásokról, mert meggyőződése, hogy ha kezdeményezéseiket közbeszéd tárgyává teszik, az további eredményeket hoz. Az egyházak ezeréves tapasztalattal rendelkeznek, a legnagyobb közösségszervező erőt jelentik, ami garancia arra, hogy ezek a pénzek a közösségek javát szolgálják, hangsúlyozta az elöljáró, megemlítve Hargita Megye Tanácsa Kisfalu programját, amelynél kiemelkedő szerep jut a felekezeteknek a 200–300 lelkes kistelepülések elnéptelenedésének megállításában, legyen szó felekezeti iskolák működtetéséről vagy akár imatermek, közösségi házak javításáról, építéséről. A megyei tanács évente összesen mintegy egymillió eurót fordít egyháztámogatásra, figyelembe véve az önkormányzatoknak visszaosztott összegeket, amelyeken keresztül szintén folyósítottak pénzt a felekezetek számára.

Veress Sándor Levente kászonújfalusi plébános elmondta, hogy a CSIT a Gyulafehérvári Egyházmegye egyik legnagyobb ifjúsági rendezvénye, 500–600 fiatalt képes megmozgatni, és pozitív hatással van a kisebb közösségek, plébániák ifjúsági életére, sőt a részt vevő fiatalok életútját is befolyásolhatja. Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész szerint a megyei tanács egyház-támogatási programja mozgalomnak nevezhető, és e pályázati kiírásnak köszönhetően sikerült tavaly is színesebbé tenni az unitárius gyülekezet életét. Tóth Károly csíkszeredai evangélikus-lutheránus lelkész beszámolt testvérgyülekezeti kapcsolataikról, amelyek többéves múltra tekintenek vissza, a wismari (Németország) mellett a budapest-zuglói és a ceglédi gyülekezettel ápolnak jó viszonyt. Bálint Gábor, a lázárfalvi plébánia gondnoka beszámolt a kis lélekszámú egyházközség tevékenységéről, amely a gyerektáborok mellett idéntől felnőttek számára is szervez kirándulást, zarándoklatot.

Hargita Megye Tanácsa idén 120 000 lej keretösszeget irányozott elő a megye felekezeteinek megsegítését célzó programjára, amelynek keretében a rendezvényeken kívül a Hargita megyei templomok, ravatalozók, közösségi házak, más egyházi épületek felújításának, építésének támogatására is pályázni lehetett. A megyei tanács 2001-től évente támogatja az egyházakat, de 2009-től kiemelt figyelmet fordít erre a tevékenységre: külön egyházügyi részleg működik két főállású munkatárssal, ami egyedülálló a hazai megyei tanácsok körében. Mindez annak a felismerésnek köszönhető, hogy az egyház intézményeinek és tevékenységeinek közösségépítő szerepe meghatározó jelentőségű a székelyföldi társadalomban, releváns szerepet töltenek be az oktatás, kultúra és közösségszervezés területén egyaránt.

Csíkszereda, 2014. április 29.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.